Incompany cursus


Update PGS15 - alleen als incompany


En andere PGS-richtlijnen in 2016
 • Nieuwe PGS15
 • Alle aanpassingen op een rij
 • Nieuwe definities en beschermingsniveaus
 • Gemotiveerd afwijken
 • Ook overzicht aanpassingen andere PGS: 19, 16, 9, 23

Inleiding

De PGS15 is recent weer helemaal aangepast. De vorige versie was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Inmiddels is er een aantal jaren ervaring opgedaan. Op basis hiervan en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd.
Met de actualisatie wordt:
 • beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven
 • generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten en worden
 • twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4

Inhoud en resultaat

De deelnemer doet in deze cursus kennis en vaardigheden op over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.

Beknopt wordt ook behandeld de gevaarlijke stoffen wetgeving in relatie tot nieuwe generatie PGS richtlijnen en soorten gevaarlijke stoffen in wet- en regelgeving. Zo wordt de gehele context waarbinnen geopereerd wordt duidelijker.

Met deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheidsgebieden Milieu, thema Veiligheid.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor vergunningverleners, handhavers en technische specialisten milieu die op de een of andere wijze te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, milieudiensten, provincies, inspecties en waterschappen. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en bedrijven. Van deelnemers wordt enige basiskennis verwacht van het inrichtingenrecht

Programma

Introductie
 • Algemene wijzigingen PGS richtlijnen
 • Actualiteiten algemeen
 • Globale context
PGS 15
 • Overzicht wijzigingen PGS 15-2016
 • Nieuwe definities
 • Indeling PGS 15-2016
 • Wijzigingen in hoofdstuk 3
 • Relatie met de PGS 14 (nieuwe versie volgt later)
 • Beschermingsniveaus, de nieuwe indeling in hoofdstuk 4
 • BN 1,2a, 3 en 4 en relatie UPD
 • Casus opslag tot 10 ton, type B inrichting
 • Casus Tijdelijke opslag (hoofdstuk 10 >>hoofdstuk 5)
 • LQ/EQ
 • Wijzigingen m.b.t. CMR stoffen
 • ADR klasse 9, bijkomend gevaar
 • Aanverwante stoffen en koopmansgoederen
 • Impact op VTH
Enkele aandachtspunten andere PGS
 • PGS 19-2013 (in 4e tranche Activiteitenregeling opgenomen)
 • PGS 16-2013 (idem)
 • PGS 9 (begin 2017 in Activiteitenregeling)
 • PGS 23 (idem)
 • Rode draad van de wijzigingen
 • Nieuwe opzet PGS richtlijnen
Alle onderdelen worden verduidelijkt met casuïstiek.

Docenten

Erik Mossel
Zelfstandig adviseur
 
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl