Incompany cursus


Basiscursus Activiteitenbesluit - alleen als incompany


 • In 2 dagen de basis weer op een rijtje
 • Direct ook een update met alle recente wijzigingen
 • Doorkijk naar Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving
 • Algemeen: structuur, OBM, maatwerk, maatregelen
 • Thema’s: geluid, lucht, bodem, (afval)water, duurzaamheid, agrarisch

Inleiding

Het merendeel van al onze bedrijven heeft voor wat betreft de milieuregelgeving met het Activiteitenbesluit te maken. Bedrijven kunnen volledig onder dit besluit vallen. Voor de bedrijven die nog een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moeten aanvragen is het Besluit gedeeltelijk van toepassing in combinatie met de omgevingsvergunning.

Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden en sindsdien fasegewijs uitgebreid om er voor te zorgen dat de doelstelling van de wetgeving wordt gerealiseerd, namelijk zoveel mogelijk bedrijven onder algemene regels te brengen.

De meest recente wijziging is de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Op 1 december 2015 is de wijziging rondom energie in werking getreden en op 1 januari 2016 zijn de overige wijzigingen in werking getreden. En over een paar jaar wordt het Activiteitenbesluit door de inwerkingtreding van de Omgevingswet geheel vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij een aantal zaken wijzigen maar ook veel hetzelfde blijft.

Kortom, materie die constant in beweging is, waarbij het moeilijk is om zicht te houden op de context en basis van het besluit. Deze basiscursus biedt u die weer.

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt u inzicht in de hoofdlijnen van het Activiteitenbesluit en maakt duidelijk welke relatie het besluit heeft tot de Wabo, Wet milieubeheer, Bor en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving van de Omgevingswet. Ook wordt een update gegeven van de laatste wijzigingen.

U bent in de gelegenheid om zelf casussen in te brengen die tijdens de cursus zullen worden behandeld. Daarnaast gaat u ook zelf aan de slag met voorbeelden die op uw werkgebied van toepassing zijn.

Doelgroep

De basiscursus is bestemd voor vergunningverleners, toezichthouders, frontoffice medewerkers, adviseurs en juristen van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen die in de praktijk geregeld te maken krijgen met het Activiteitenbesluit en nu de basiskennis ontberen.
De cursus is ook bestemd voor ondernemers of adviseurs die meer willen weten over de op hun bedrijf van toepassing zijnde regelgeving.

Programma

Dag 1: algemeen
 • Achtergrond van het Activiteitenbesluit
 • Structuur van het Activiteitenbesluit
 • Relatie van het Besluit tot Wabo, Bor en Wet milieubeheer
 • Toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving van de Omgevingswet
 • Wie is bevoegd gezag?
 • Wat is een OBM en wanneer is dat verplicht?
 • Maatwerkvoorschriften
 • Erkende en verplichte maatregelen
 • Overgangsrecht
 • Update wijzigingen vierde tranche
Dag 2: inzicht in de thema’s
 • Geluid: maatwerkvoorschriften, relatie met de APV, 12 dagenregeling
 • Lucht: relatie met de NeR, Relatie met de Richtlijn industriele emissies
 • Bodem: relatie met de NRB, wanneer bodemonderzoeken uitvoeren
 • (Afval)water: directe en indirecte lozingen, voorzieningen waaronder vetafscheiders
 • Duurzaamheid: energie onderzoeken, verplichte maatregelen
 • Agrarisch: stalsystemen, luchtwassers, mestbassins, mestopslag

Docenten

Arie Peters
Teammanager vergunningen, toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Brabant-Noord
 
Arie is ook freelance docent op het gebied van milieu en fysieke leefomgeving. In 2008 betrokken bij de landelijke implementatie van het Activiteitenbesluit. Hij koppelt theorie aan tal van praktijkvoorbeelden waardoor veel interactie en dynamiek tijdens de lessen ontstaat.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl