1-daagse cursus

€ 595,-

Planning en control op de griffie


 • In één dag zicht op kritische aspecten van de planning en controlcyclus gemeente en provincie
 • Specifiek gericht op de griffier en raads-/statenlid: wat moet hij/zij weten?
 • Grip krijgen en sturing geven
 • Praktische handvatten

Inleiding

Gemeenteraad en Provinciale Staten richten zich steeds meer op inhoud en kwaliteit van planning en control. Raad, Staten en vooral Auditcommissies pakken de handschoen nu op. Het belang is voor hen overduidelijk:
 • Ze wensen meer grip op begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening.
 • Ze willen beter gefaciliteerd worden bij besluitvorming, eerder geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen en goed leesbare, beknopte stuurinformatie.

Het belang is dus duidelijk. Maar hoe je dat concreet aanpakt of eenvoudig realiseert in de dagelijkse praktijk is niet altijd duidelijk.

Het College en professionals binnen de organisatie staan niet altijd meteen te juichen om hierbij pro actief te helpen. Hoe ga je daar mee om? Vanuit Raad en Staten wordt dan ook steeds vaker verwachtingsvol gekeken naar de Griffie om dit op te lossen. Als Griffie heb je daarbij aan de ene kant te maken met de (gebruikers)wensen vanuit Raad, Staten, Auditcommissie. Wensen die niet altijd 1-2-3 te vertalen zijn naar actie of snel te realiseren zijn.

Aan de andere kant heb je te maken met professionals die een andere taal spreken en soms weinig begrip hebben voor wensen op dit terrein vanuit Raad of Staten. Professionals met enorme kennisvoorsprong ten opzichte van de Griffie. Hoe ga je daar mee om? Uiteraard hoef je als Griffie niet te beschikken over diepgaande kennis van planning en control. Belangrijk is wel om te weten hoe je grip krijgt en houdt. Wat zijn zaken die Raad of Staten prima kunnen vragen van het College? Hoe realiseer je de verbeterslagen in planning & control die Raad, Staten, Auditcommissie nastreven?

Inhoud en resultaat

Deze cursus heeft als doel dat je:
 • Genoeg weet om je niet het bos in te laten sturen.
 • Inzicht krijgt in belangrijke mogelijkheden om (bestuurlijk) meer grip te krijgen.
 • Praktische tips en inzichten in sturingsmogelijkheden als Raad/Staten/Griffie
 • Handvatten krijgt om als Griffie professionals binnen de organisatie en de externe accountant slim in te zetten om wensen van Raad, Staten, Auditcomissie te realiseren.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om Griffie(r) en Gemeenteraad, Provinciale Staten, Auditcommissies kennis op dit gebied aan te reiken. Om hen in staat te stellen grip te krijgen op planning en control voor de kader stellende en controlerende rol. Om op een effectievere manier samen met portefeuillehouder, interne professionals en externe accountant verbeteringen te realiseren.

Tijdens de cursus worden de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek behandeld, met veel praktijkvoorbeelden en concrete tips.

Doelgroep

Primair is de cursus bestemd voor griffiers en medewerkers van de Griffie van gemeenten en provincies. Daarnaast is de cursus ook interessant voor voorzitters van Auditcommissies of voor leden binnen Raad of Staten die zich specifiek (gaan) richten op planning en control.

Programma

 • Grip op relevante (bestuurlijke) Planning & Control documenten
 • Bestaande stuurmogelijkheden in planning & control (beter) benutten
 • Actuele ontwikkelingen (algemeen)
 • Ontwikkelingen (specifiek): Adviezen Commissie Depla en Digitalisering
 • Stuurmogelijkheden in de Paragrafen kennen en benutten
 • (Door)ontwikkeling werkwijze Auditcommissie
 • Dilemma’s Griffie en concrete suggesties en adviezen
 • Samenwerking met / inzet van Bedrijfsvoering/Concerncontrol
 • Aansturing en inzet Accountant voor Raad/Staten/Auditcommissie
 • Vragen van deelnemers

Het programma is er specifiek op gericht om als Griffie veel effectiever advies en support te kunnen geven aan Raad/Staten/Auditcommissie, specifiek op het gebied van planning & control. In de praktijk worstelen veel Griffies met deze uitdagingen. Deze cursus biedt daarbij concrete oplossingen. Met concrete tips en adviezen van Henk Boshove vanuit de dagelijkse praktijk en gericht klankborden hierover met collega’s vanuit andere gemeenten/provincies.

Docenten

Henk Boshove
zelfstandig accountant
 
Henk is (zelfstandig gevestigd) accountant, adviseur op het gebied van bestuurlijke planning & control. Hij is zelf al meer dan 20 jaar werkzaam in de dagelijkse overheidspraktijk als accountant en adviseur op alle drie de niveaus (Raad/Staten/Auditcommissies – College - Organisatie). Hij fungeert regelmatig als sparringpartner voor griffiers. Hij weet als geen ander wat er speelt bij griffiers, Gemeenteraden en Provinciale Staten op dit gebied.
 
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Bevlogen vakman aan het werk!

Goede praktijktips gegeven.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Anoeska Damari
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Anoeska via 06 25 183965 of via anoeska@berghauserpont.nl