Incompany cursus


Vaardig met de Omgevingswet - alleen als Incompany


 • Combinatie van zowel vaardigheden als inhoud: uniek concept!
 • Basiskennis en inzicht in de Omgevingswet
 • Inhoudstrainer en vaardighedentrainer
 • Tussentijdse leeractiviteiten in de praktijk
 • Ook handvatten voor na de training: aan de slag

Inleiding

Veel trainingen en cursussen zijn of gericht op de inhoud, of gericht op houding en gedrag. Maar als je in de geest van de Omgevingswet wil werken, zul je beide kanten nodig hebben. Maar dan moet je het ook in samenhang behandelen. Deze training biedt dit.

Inhoud en resultaat

Deze training biedt stevige basiskennis en inzicht in de Omgevingswet. De belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet komen aan bod, zoals de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Maar ook wordt aandacht besteed aan omgevingswaarden, de AMvB’s en instructieregels. Een verdieping voor het omgevingsplan of milieu-gerelateerde thema’s is mogelijk.

Daarnaast leren deelnemers in deze training om zelf aan de slag te gaan vanuit de ‘bedoeling’ van de Omgevingswet: ze worden vaardiger in samenwerken, gespreksvoering en het opbouwen van vertrouwen met partners. Deze combinatie van kennis en vaardigheden maakt de training uniek in zijn soort. Na afloop kunnen deelnemers direct met nieuwe inspiratie, instrumenten en vaardigheden aan de slag in hun eigen praktijk.

Doelgroep

 • Elke overheidsprofessional die in de praktijk werkt met de Omgevingswet (Ow) die zich wil ontwikkelen op zowel de inhoud van de Omgevingswet als de vaardigheden die de professional nodig heeft om daarin effectief te zijn.
 • Training is per doelgroep in te richten, of juist met verschillende doelgroepen in één leeromgeving. Per doelgroep ingericht zal er meer thematische verdieping mogelijk zijn. Met verschillende doelgroepen ingericht wordt er meer gestuurd op een breder begrip van de Omgevingswet en wordt leren van elkaars expertise nog meer gestimuleerd.

Docenten

De combinatie van kennis en vaardigheden wordt bereikt door het inzetten van twee soorten trainers, de een meer inhoudelijk, de ander meer gericht op vaardigheden. Samen zorgen ze er voor dat de leerdoelen van de deelnemers bereikt worden.

De inhoudelijke kennis wordt geleverd door AT Osborne, een gerenommeerd adviesbureau, die ook veel trainingen verzorgd over de Omgevingswet.
Het vaardigheden-deel wordt verzorgd door KSG, experts in leren en ontwikkelen. Ook zij hebben al ervaring opgedaan met de Omgevingswet.
Samen geven zij de training vorm. De training wordt dus verzorgd door 2 trainers met verschillende insteek.

Leerdoelen - Na afloop van deze training hebben deelnemers:

 • Kennis van de bedoeling van de Ow en de onderliggende basisprincipes;
 • Inzicht in wat deze basisprincipes betekenen voor de manier van werken;
 • Kennis van de belangrijkste instrumenten en gezagsverdeling binnen de Ow;
 • Inzicht in wat instrumenten en gezag betekenen voor eigen werkpraktijk;
 • Vaardigheid in het navigeren binnen de Ow en het vinden van relevante regelgeving;
 • Vaardigheid in het opbouwen van vertrouwen bij gesprekspartners in eigen netwerk;
 • Vaardigheid in organiseren van ‘doeldenken’ en het voeren van gesprekken hierover;
 • Inzicht in wat werken met Ow vraagt van de overheidsprofessional en wat dat voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer zelf betekent;
 • Concrete handvatten om zich in de praktijk verder te ontwikkelen in de Ow.

Didactische uitgangspunten:

 • Wij werken volgens de methode van “ervarend leren”. Deelnemers brengen eigen ervaring en casuïstiek in en oefenen daarmee.
 • De werkcontext van deelnemers staat centraal in het leerproces. Door gezamenlijk te reflecteren leert iedereen om het nog beter te doen, zodat zij hun ‘beste weten’ vergroten.
 • Wij werken praktisch en doelgericht. De theorie die we aanbieden is overzichtelijk en biedt handvatten om complexiteit ‘simpeler’ te maken in de praktijk.
 • Wij maken gebruik van onze sterke combinatie van procesbegeleiding, organisatiekennis en trainen op vaardigheid.

 • Wij kiezen daarin veilige, leerzame en uitdagende werkvormen, waarbij de deelnemers zelf zoveel mogelijk aan de slag zijn. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld rollenspellen, interviews, guided discovery (waarbij deelnemers zelf aan de hand van vragen op zoek gaan naar de relevante kennis en instrumenten), simulaties en casusbehandeling.
 • We bieden ‘performance support’ voor leren in de werkpraktijk, in de vorm van direct toepasbare gespreksformats en analyse-instrumenten.

Intake

Voorafgaand vullen deelnemers een intake in en ontvangen ze een voorbereidende opdracht. Ook zullen de trainers als ze dat noodzakelijk achten contact opnemen met enkelen van hen, om een breder beeld te krijgen bij de organisatievraagstukken. In ieder geval wordt hiervoor contact opgenomen met de opdrachtgever.

Programma

Dag 1 – Werken vanuit de kern: de Omgevingswet en de professional als instrument

Ochtend: trainer van AT Osborne

 • Zicht op eigen praktijk en persoonlijke leerwensen
 • De Omgevingswet (Ow) in woord en beeld
 • Werken vanuit de kern: de basisprincipes van de Ow
 • Hoe vind ik mijn weg in het wetstelsel: grip op instrumenten en gezag: kerninstrumenten, omgevingswaarden, instructieregels

Middag: trainer van AT Osborne en trainer van KSG

 • Hoe vind ik mijn weg in het wetstelsel: grip op instrumenten en gezag: systematiek wet, AMvB’s, aanvullingswetten, invoeringswet
 • Wat heb ik zelf te doen om effectief met de Ow aan de slag te zijn
 • Vaardigheid in werken met de Ow: effectieve relatieopbouw in Ow-krachtenveld
 • Vooruitblik praktijkleren en dag 2

Tussentijds: Praktijkleren

 • Guided discovery: inzichten in de voor eigen praktijk relevante Ow-kennis: deelnemers gaan aan de hand van een vragenset en checklist op zoek naar de kennis en inzichten die voor hun eigen vraagstukken van toepassing zijn.
 • Experiential practice: vertrouwen opbouwen in eigen netwerkgesprekken: deelnemers gaan in hun eigen netwerk enkele gesprekken aan en bereiden dit voor met instrumenten uit dag 1. Daarna beantwoorden ze reflectievragen hierover.

Dag 2 – Verdieping inzicht en vaardigheid: werken vanuit de eigen cirkel van invloed

Ochtend: trainer van AT Osborne en trainer van KSG

 • Terugblik praktijkleren, verzilveren inzichten
 • Inzicht in mogelijkheden van Gemeentelijk Omgevingsplan
 • Met samenwerkingspartners komen tot effectief ‘doeldenken’

Middag: trainer van KSG

 • Vergroten vaardigheid in doelgerichte gesprekken met partners
 • Wat vraagt de Ow van mij als professional en wat vraag ik van mezelf
 • Individueel actieplan “Vaardig in de Ow”

Na afloop: praktijkleren

 • Handvatten voor verdere ontwikkeling: deelnemers ontvangen een praktisch overzicht van vervolgstappen en bronnen die ze kunnen raadplegen om hun ontwikkeling door te zetten.
 • Reflectieopdracht: In een terugblik op hun leerproces formuleren deelnemers concrete ontwikkelpunten voor hun verdere groei en verwerken dit in hun actieplan.
 • Terugkoppelingsgesprekken met collega’s: deelnemers worden uitgedaagd om met een aantal collega’s (waaronder hun leidinggevende) in gesprek te gaan over de inzichten en opbrengsten van de training. Ze krijgen hiervoor een handreiking om dit vorm te geven.

Docenten

Eefje Remijn
Adviseur en trainer bij AT Osborne
 
Eefje Remijn is adviseur en trainer bij AT Osborne. Zij heeft ruim 20 jaar als jurist omgevingsrecht bij de overheid gewerkt, waarvan ruim 12 jaar bij een middelgrote gemeente. Hierdoor heeft zij oog voor bestuurlijk complexe processen. Eefje houdt zich al geruime tijd bezig met de implementatie van de Omgevi14766ngswet. Zij kijkt vooral naar de kansen en mogelijkheden van de wet om ambities en opgaven te verwezenlijken. Ze durft daarbij out of the box te denken en verbindingen te maken tussen mensen en opgaven.  
Erik Visser
Adviseur en trainer bij AT Osborne
 
Erik Visser levert een bijdrage aan het oplossen van complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Dat doet hij  door het adviseren over wet- en regelgeving en beleid bij zijn publieke opdrachtgevers. Daarnaast schrijft hij met enige regelmaat opiniërende stukken over de inzet van wet- en regelgeving voor de energietransitie en geeft hij trainingen over de Omgevingswet en duurzame gebiedsontwikkeling. Momenteel werkt hij voor een groot deel van zijn tijd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Omgevingswet en bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan mobiliteitsvraagstukken.  
Marlien Ligtenberg
Trainer bij KSG
 
Marlien heeft als trainer veel ervaring met het trainen in vaardigheden die bijdragen om effectief te opereren in een politiek bestuurlijke context. Zij doet dit namens KSG voor diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Marlien geeft daar training in onder andere politiek bestuurlijke gevoeligheid, adviesvaardigheden en effectief beïnvloeden. Marlien begrijpt goed wat er speelt in politiek bestuurlijke omgevingen, en combineert dit met effectieve interventies voor het aanleren van nieuw gedrag. Tot slot brengt zij als persoon enthousiasme, pragmatisme en een verbindende werkwijze met zich mee.  
Sander Dikker Hupkes
Trainer, adviseur en coach bij KSG
 
Sander werkt 15 jaar in de wereld van het openbaar bestuur. Zijn focus is de effectiviteit van professionals in complexe vraagstukken en samenwerkingsverbanden. Als trainer, adviseur en coach biedt hij professionals praktische handvatten en vaardigheden naast hun inhoudelijke expertise. Hij doet dit voor vele opdrachtgevers in het publieke domein, waaronder Rijkswaterstaat, EZK, I&W, gemeentes en omgevingsdiensten.  

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs: op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl