Incompany cursus


Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany


RO en bouwen voor vroegere milieuvergunningverleners en milieutoezichthouders
 • De andere kant leren kennen
 • Integraler kunnen werken
 • Systematiek RO-regelgeving
 • Relaties met milieu
 • Up to date met de Wabo
Inhoud en resultaat
Integraal werken is het nieuwe credo. De invoering van de Wabo en binnenkort de Omgevingswet versterkt dit proces. Was je als milieuvergunningverlener of milieutoezichthouder alleen maar bezig met je eigen vakgebied milieu, nu speel je een bredere rol binnen het omgevingsrecht. Ook al ben je specialist, je krijgt nu geregeld ook met andere aspecten te maken binnen de vergunning, waarbij je moet overleggen met andere specialisten. Om mee te kunnen spelen in het leidende ruimtelijke ordeningsproces is inzicht nodig in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en weten op welke manier je een rol hierin kunt spelen. Het accent ligt daarbij op de ruimtelijke ordening.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:
milieuvergunningverleners
milieutoezichthouders/handhavers
technisch/administratief medewerkers milieu

Zij zijn werkzaam in de milieu-afdelingen bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en adviesbureaus.

Basiskennis over milieu en de Wabo wordt geacht aanwezig te zijn.

Andere relevante cursus
Basis Milieu voor bouwmensen, voor de andere kant, kijk hier voor meer info.

Programma

Inleiding op de ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijke ordening in het omgevingsrecht
 • Goede Ruimtelijke ordening
 • Kapstokwetten: Wro, Wabo, Crisis- en herstelwet
 • Andere relevante wetgeving: Awb, Woningwet, Wet milieubeheer
 • Verhouding RO en milieu
 • Doorkijk naar Omgevingswet
Ruimtelijk beleid
 • Scheiding beleid en normstelling
 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
 • Extra mogelijkheden rijk en provincie: inpassingsplannen, verordeningen, aanwijzingen
 • Structuurvisie (beleidsstuk, soorten) Ruimtelijke ordening bij een gemeente
Ruimtelijke ordening bij een gemeente
 • Bestemmingsplan: functie en status
 • Planvoorschriften en kaart
 • Keuzes bij ontwikkeling
 • Procedure bestemmingsplan
 • Afwijken van het bestemmingsplan
 • Crisis- en herstelwet
 • Grondexploitatieplan
 • Beheersverordening
Wabo en ruimtelijke ordening
 • RO-relevante Wabo-activiteiten
 • Activiteiten die aanhaken en onlosmakelijkheid
 • Fasering
 • Wie is bevoegd gezag
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • Bouwen en aanleggen
 • Voorschriften bij vergunning
 • Toetsingsaspecten bouwaanvraag (Bouwbesluit, bestemmingsplan, welstand, milieu, etc.)
 • Rechtsbescherming
Doorwerking milieu in ruimtelijke plannen
 • Milieunormen in het bestemmingsplan
 • Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan
 • Milieuzonering: afstand houden
 • Milieuparagraaf

Docenten

Trees van der Schoot
Zelfstandig adviseur
 
Trees is o.a. auteur van het boek RO voor raadsleden en bestuurders en houdt in die hoedanigheid zeer geregeld presentaties voor gemeenteraden en RO-afdelingen en adviseert hen. Zie verder www.vanderschootadvies.nl en www.ROvoordegemeente.nl.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank.

Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties
Kennismaking met het onderwerp, duidelijke uitleg basis!

Docente komt op mij over als iemand die zich met hart en ziel inzet voor haar vak. Haar kennis is groot en zij weet deze gestructureerd en helder op de cursisten over te brengen. Met plezier heb ik deze cursus gevolgd

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl