Leergang

€ 3.650,-

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

28 september, 5, 26 oktober, 9, 23 november, 7, 14 december 2021, 11, 25 januari 2022

SOESTERBERG
 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.  

 

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inleiding

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij.

Inhoud

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is actueel. Combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroepverband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines. Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductie­bedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we tref­zeker kunnen sturen?

De leergang is een samenwerking tussen Geoplan en ­Orbiters. Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de ­financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Programma

Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen(2 dagen)

 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Twee rekenoefeningen

Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkeling(3 dagen)

 • De inkoop van grondposities
 • Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische essentie in uitgifteovereenkomsten
 • Risicodetectie, risicoafdrijving
 • Kostenverhaal

Capita selecta(3 dagen)

 • Marktpartijen
 • Fiscaliteit
 • Financiële vastlegging bij gemeente en provincie
 • Artikel of beleidsadvies schrijven

Afsluitende excursie (1 dag)

Docenten

Marco Elshof
Projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Deventer
Marco Elshof is werkzaam als procesregisseur en projectmanager in Stad- en gebiedsontwikkeling bij de gemeente Deventer. Marco werkt vanuit het verbinden en vertalen kennis en beleid aan de praktische uitvoering. Hij neemt een eigen en gefundeerde visie op het vakgebied gebiedsontwikkeling mee en is daarmee in staat vanuit samenwerking te sturen. Hij is erg betrokken bij het grotere geheel van stadsontwikkeling in zowel fysiek als sociaal opzicht. Gebiedsontwikkeling gaat voor hem uit van een zorgvuldige balans tussen omgevingskwaliteit, maatschappelijk draagvlak en financieel economische haalbaarheid.
Myrthe Hinskens
Fiscaal adviseur bij EY
 
Arnoud Ashouwer MCD
Teammanager grondzaken bij de gemeente Kampen
Arnoud is docent, adviseur en coach op het gebied van grondbeleid, grondzaken en gebiedsontwikkeling. Tot 1 januari 2021 heeft diverse management functies vervuld bij gemeentelijke vastgoedafdelingen. Zijn ervaring en deskundigheid spitst zich toe op grondbeleid, grondbeleidinstrumenten, plan- en gebiedseconomie, kostenverhaal, publiek private samenwerking en gemeentelijk vastgoedbeheer.
John Westrik
Ruimtegebruikdeskundige associate professor bij Universiteit Delft
 
Carola Schloffer
Planeconoom bij  de gemeente Apeldoorn
Ervaren gebieds-/planeconoom voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Bij voorkeur betrokken bij het hele proces van strategische planvorming tot realisatie. Ik ken het proces zowel vanuit het gemeentelijk, adviseurs- en ontwikkelaarsoogpunt. Veel ervaring met verschillende samenwerkingsvormen voor stedelijke gebiedsontwikkeling en strategische onderhandelingen. Daarnaast ervaring en veel kennis van alle facetten van het grondbeleid en kostenverhaal en de daarbij horende wetgeving. Fan van stedelijke herverkaveling. Sparring partner op het snijvlak van financiële en juridische aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
De kerndocent van deze leergang is mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen. Ines is juridisch adviseur bij Kleine Beer Vastgoedjuristen in Amersfoort. Zij adviseert overheden en ontwikkelaars bij het aangaan van contracten en verwerving (overheidsvastgoed). Zij is ook bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Radboud Ammerlaan
Projectmanager bij Oost NL
Herstructurering van vastgoed en stedelijk gebied, als duurzame aanjager voor de realisatie van een maatschappelijke plus.
 
Peter van Haasteren
Adviseur Grondzaken voor de gemeente Rotterdam en bestuurder bij Orbiters
Peter is als (ex) adviseur grondbeleid betrokken bij de financiële regie op gebiedsontwikkelingen. De laatste 18 jaar voor de gemeente Rotterdam. Hij heeft een brede kijk op grondbeleid en is als hoofd planeconomie van Rotterdam betrokken geweest voor de opleiding van planeconomen. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Stichting Orbiters waar gewerkt wordt aan het geven van Leergangen op het gebied van planeconomie, financiële regie en overheidsvastgoed.
 
Erik de Leve
Specialist Woningmarkt/Senior Adviseur bij Stec groep
Erik adviseert alle lagen van de overheid (van ministeries tot gemeenten) en marktpartijen zoals institutionele beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Hij is betrokken bij zowel beleidsvragen als vraagstukken op het niveau van project(locaties) en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor gebruikt hij zijn brede kennis over en ervaring met de woningmarkt, financiële modellen, grondexploitaties en marktwaardering van gronden en vastgoed.
 
Chantal Robbe
Adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat
 
Harry Nijland
Adviseur bij Newland Kennistransfer
drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer. Harry is verbonden aan Newland Kennistransfer te Ugchelen en bestuurder bij de Stichting Orbiters.

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 45 studie-uren rekenen.

BP Studieuren4545

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 28 september, 5, 26 oktober, 9, 23 november, 7, 14 december 2021, 11, 25 januari 2022
 • 09:30 - 16:30
 • SOESTERBERG
 • € 3.650,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Waardevolle leergang waarbij alle benodigde vakinhoudelijke kennis planeconomie met de actualiteiten van nu aan bod zijn gekomen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl