2-daagse cursus

€ 1.095,-

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

17, 24 juni 2021

Online
 • Kennis van het ruimtelijk planproces en gebiedsontwikkeling
 • Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte
 • Gevolgen Omgevingswet voor klimaatbestendige inrichting
 • Ruimtelijke keuzes op het klimaat in bebouwd gebied
 • Een offensieve klimaatstrategie: werken vanuit kansen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen. 

 

Inleiding

Water en in het bijzonder waterveiligheid staan al lang hoog op de politieke agenda. Veranderingen in klimaat zorgen dat waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte nadrukkelijk een plaats krijgen op die agenda.

Inhoud

Alle betrokken deskundigen beseffen dat een goede afstemming tussen enerzijds water, droogte en hitte en anderzijds ruimte essentieel is voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst. Het effect van voortgaande verstedelijking, met als gevolg verdichting en verharding, op de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen is minstens zo sterk als de invloed van veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan piekbuien, maar ook langere perioden van droogte en andere veranderingen.

In deze cursus leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klikmaatbestendige inrichting.

De volgende vragen komen verder aan bod: Bij wat voor een inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen welke klimaatthema’s aan de orde? Hoe breng je vakkennis in of hoe ga je om met specialistische kennis in een complex en dynamisch proces dat ruimtelijke ontwikkeling heet?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers ruimte, water, groen en gezondheid van gemeenten, waterschappen en provincies, die in planontwikkeling en projecten werken aan klimaatbestendige oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus en andere organisaties belast met ruimtelijk ontwerp, inrichting en klimaat.

Programma

Dag 1

09.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Inleiding, kennismaking en inventarisatie vragen en verwachtingen

 • Welke vragen leven bij de deelnemers?

Henk Puylaert

9.45 Ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling

 • Kenmerken van het proces
 • Principes voor een duurzame en klimaatbestendige inrichting

Henk Puylaert

10.45 Pauze

11.00 Governance van klimaatadaptatie

 • Samenwerking tussen publieke en private partijen
 • Aanpak Water Sensitive Rotterdam en Rainproof Amsterdam
 • Lessen voor de governance van klimaatadaptatie

Jitske van Popering-Verkerk

12.30 Lunchpauze

13.30 De rol van klimaat in gebiedsontwikkeling

 • Klimaatadaptatie en resilience in bebouwd gebied
 • Het kennisfundament; wat moet je weten?
 • (Wettelijke) verantwoordelijkheden
 • De rolverdeling
 • Hoe stel je het ambitieniveau vast? En hoe hou je dit vast?
 • Het samenspel in het ontwerpproces
 • Welke methodes kun je gebruiken?

Cees-Anton van den Dool

14.30 Pauze

14.45 Workshop 1

Op basis van een concrete gebiedsopgave in een buurt in bestaand bebouwd gebied voeren deelnemers een gebiedsverkenning en actoranalyse uit. De analyseresultaten worden vertaald naar sterkten en zwakten van het gebied. Kansen en bedreigingen voor het gebied worden in beeld gebracht. Wateropgaven en stadshitte in relatie tot leefbaarheid staan centraal in de analyses.

Cees-Anton van den Dool en Henk Puylaert

16.30 Einde eerste cursusdag

Dag 2

09.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Opening

 • Terugkoppeling dag 1

Henk Puylaert

09.45 Praktijkvoorbeelden

 • Waar loop je als ontwerper tegenaan als het gaat om een klimaatbestendige inrichting?
 • Wat betekent dit voor de samenwerking tussen klimaatdeskundigen en ruimtelijke ontwerpers?
 • Praktijkvoorbeelden

Hilke Floris

11.00 Pauze

11.15 Werken aan klimaatadaptatie in de geest van de Omgevingswet

 • Wat betekent de Omgevingswet voor een adviseur klimaatbestendige inrichting?
 • Kerninstrumenten Omgevingswet en klimaatadaptatie
 • Inbreng bij intaketafel en omgevingstafel

Henk Puylaert

12.15 Lunchpauze

13.00 Workshop 2

Vervolg op workshop 1. Het opstellen van de ambities voor een klimaatbestendige inrichting en gebiedspecifieke randvoorwaarden voor een concrete gebiedsontwikkeling. Wat zijn benodigde stappen om van ambitie naar uitvoering te komen?

Cees-Anton van den Dool en Henk Puylaert

15.00 Pauze

15.15 Uitvoering

Welke instrumenten zijn beschikbaar voor de realisatie van plannen en projecten? Over financiering, aanbesteding en andere instrumenten.

Cees-Anton van den Dool

15.45 Vragen en casussen vanuit deelnemers

Henk Puylaert en Cees-Anton van der Dool

16.30 Afsluiting

Docenten

Henk Puylaert
Adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte
Henk is medeoprichter van H2Ruimte. Als planoloog heeft hij een rijke werkervaring bij overheid (voormalig Min. VROM/Rijksplanologische Dienst), kennisinstelling (TNO) en bedrijfsleven. Hij werkt als adviseur voor gemeenten, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten aan opdrachten op het raakvlak van ruimte met thema’s als energie, klimaatadaptatie, gezondheid, bodem&ondergrond, recreatie en mobiliteit. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn rode draden in zijn werk. Zijn uitdaging is bij te dragen aan een mooie en duurzame leefomgeving door mensen beter te laten samenwerken.
 
Hilke Floris
Landschapsarchitect bij Hosper NL BV
Hilke is namens HOSPER als landschapsarchitect en projectleider werkzaam voor overheden, semi-overheden en ontwikkelende partijen. Ze is betrokken bij ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus, in stedelijk en landelijk gebied en met uiteenlopende (vaak complexe) planprocessen. HOSPER maakt aantrekkelijke ontwerpen met een sterke identiteit, die vanzelfsprekend toekomstbestendig en klimaat adaptief zijn. De ervaring van HOSPER en het gevoel voor technische en financiële haalbaarheid, planning en draagvlak zorgt dat de projecten zowel ambitieus als haalbaar zijn.
 
Cees-Anton van den Dool
Dakgraaf bij MetroPolder Company
 

Materiaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 17, 24 juni 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Online
 • € 1.095,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Helder en concreet. De docenten verstaan hun vak!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.