2-daagse cursus

€ 1.095,-

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

17, 24 juni 2021

Amersfoort
 • Kennis van het ruimtelijk planproces en gebiedsontwikkeling
 • Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte
 • Gevolgen Omgevingswet voor klimaatbestendige inrichting
 • Ruimtelijke keuzes op het klimaat in bebouwd gebied
 • Een offensieve klimaatstrategie: werken vanuit kansen

 

Inleiding

Water en in het bijzonder waterveiligheid staan al lang hoog op de politieke agenda. Veranderingen in klimaat zorgen dat waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte nadrukkelijk een plaats krijgen op die agenda.

Inhoud

Alle betrokken deskundigen beseffen dat een goede afstemming tussen enerzijds water, droogte en hitte en anderzijds ruimte essentieel is voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst. Het effect van voortgaande verstedelijking, met als gevolg verdichting en verharding, op de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen is minstens zo sterk als de invloed van veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan piekbuien, maar ook langere perioden van droogte en andere veranderingen.

In deze cursus leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klikmaatbestendige inrichting.

De volgende vragen komen verder aan bod: Bij wat voor een inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen welke klimaatthema’s aan de orde? Hoe breng je vakkennis in of hoe ga je om met specialistische kennis in een complex en dynamisch proces dat ruimtelijke ontwikkeling heet?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers ruimte, water, groen en gezondheid van gemeenten, waterschappen en provincies, die in planontwikkeling en projecten werken aan klimaatbestendige oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus en andere organisaties belast met ruimtelijk ontwerp, inrichting en klimaat.

Programma

 • Cultuurvergelijking milieu – RO – water
  • Cultuurverschillen: overbruggen van denk- en werkwijzen
  • Wat betekent de Omgevingswet voor een adviseur klimaatbestendige inrichting? 
 • Rol Omgevingswet voor de adviseur klimaatbestendige inrichting
  • Klimaatadaptatie en resilience in bebouwd gebied
  • Het kennisfuncament; wat moet je weten?
  • (Wettelijke) verantwoordelijkheden
  • De rolverdeling
  • Hoe stel je het ambitieniveau vast? En hoe hou je dit vast?
  • Het samenspel in het ontwerpproces
  • Welke methodes kan je gebruiken?
 • Ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling
 • De rol van klimaat in gebiedsontwikkeling
 • Praktijkvoorbeelden
  • Waar loop je als ontwerper tegenaan als het gaat om een klimaatbestendige inrichting?
  • Wat betekent dit voor de samenwerking tussen klimaatdeskunidgen en ruimtelijke ontwerpers? 
 • Van strategie naar uitvoering
  • Slimme financiering
  • Wat is rendement?
  • Meerwaarde en verdienmodellen
  • Welke hulpmiddelen kan je gebruiken 
 • Financiering
 • Praktijksimulatie: spel ‘Stedelijk evenwicht’

Docenten

Cees-Anton van den Dool
Dakgraaf bij MetroPolder Company
 
Henk Puylaert
Adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte
 
Hilke Floris
Landschapsarchitect bij Hosper NL BV
 

Materiaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 17, 24 juni 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Amersfoort
 • € 1.095,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Helder en concreet. De docenten verstaan hun vak!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl