2-daagse cursus

€ 1.095,-

Actualiteiten wetgeving Grondbeleid

18, 25 mei 2021

Amersfoort
 • Kostenverhaal onder de Aanvullingswet grondeigendom
 • PPS: staatssteun en aanbesteding
 • Grondverwerving en gronduitgifte
 • Btw, BCF, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting

 

Inleiding

De wet- en regelgeving van het grondbeleid is sterk in ontwikkeling. Er wordt continu gewerkt aan de modernisering van het instrumentarium, onder meer in verband met de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom.

Inhoud

De gemeente kan zelf de grondproductie ter hand nemen met inkoop, bewerking en verkoop. Ook heeft de gemeente volop mogelijkheden voor het maken van privaatrechtelijke afspraken tussen overheden en marktpartijen over risicodragende samenwerking, ontwikkelingsvoorwaarden en kostenverdelingen. Als partijen er onderling toch niet uitkomen, kan de gemeente langs private weg kosten verhalen via een anterieure grondexploitatieovereenkomst. Als dat niet lukt dan is er de mogelijkheid kosten te verhalen via een exploitatieplan.

Deze cursus behandelt de belangrijkste actualiteit in het grondbeleid, zoals grondverwerving, kostenverhaal, publiek-private samenwerkingsmodellen en de toepassing van regels rond aanbesteden en staatssteun, contractvorming en fiscale aspecten. Ten aanzien van ieder onderwerp komt de meest recente jurisprudentie aan bod en worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving behandeld.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van:

 • Overheden (afdelingen grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw).
 • Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedbeheerders.
 • Makelaarskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus.

Basiskennis van ‘grondbeleid’ is vereist. Indien dat niet het geval is raden we u aan eerst de Basiscursus Grondbeleid te volgen.

Programma

Dag 1

 • Ontwikkelingen van grondbeleid en instrumentarium
 • Gemeentelijke contractvorming
  • Contractvorming
  • Samenloop publiek en privaat recht
  • de Tweewegenleer en grenzen aan gemeentelijke contractvorming
  • Praktijkvoorbeelden en jurisprudentie 
 • Fiscale aspecten grondbeleid
  • Het begrip fiscaal bouwrijpe grond
  •  Omzetbelasting
  • Leveringen en diensten
  • Gebouwen, bouwterreinen en overige onroerende zaken
  • BTW-compensatiefonds
  • Overdrachtsbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Juridische en economische eigendom
  • Vrijstellingen
  • Praktijkvoorbeelden
  • Casusposities 

Dag 2

 • Grondverwerving
  • Actuele stand van zaken huidige toepassing Wet Voorkeursrecht Gemeenten
  • Actuele stand van zaken huidige toepassing Onteigeningswet
  • Aanvullingswet Grondeigendom
  • Minnelijke verwerving 
 • Kostenverhaal in de Wro en onder de Omgevingswet
  • Kostenverhaalmethoden (leges, baatbelasting, afdeling grondexploitatie)
  • Kostenverhaal en kostendekking
  • Betekenis Grondexploitatiewet voor de gemeentelijke praktijk
  • Keuze voor kostenverhaal langs privaatrechelijke en/of publiekrechtelijke weg
  • Proces bij een anterieure grondexploitatieovereenkomst
  • Proces bij een exploitatieplan
  • Aanwenden leges
  • Toepassingsbereik baatbelasting
 • PPS: staatssteun en aanbesteding 
  • Wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht?
  •  Hoe kan staatsteun worden vermeden bij gebiedsontwikkeling
  • Staatsteun en infrastructuur
  • Recente regelgeving en jurisprudentie 

Docenten

Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
Harry Nijland
Adviseur bij Newland Kennistransfer
drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer.
mr. Arjen de Snoo
Advocaat, DLA Piper
 
Arjen adviseert en procedeert veelvuldig over omgevingsrecht. Hij doet dit zowel voor overheden als private partijen. Hij is bij uitstek juridische specialist op het specifieke terrein van grondzaken en eigendom en alle nieuwe ontwikkelingen hieromtrent.
 
Sjaak van der Heul
Advocaat mededingingsrecht bij Dirkzwager
Dieks Boswinkel
Director bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 18, 25 mei 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Amersfoort
 • € 1.095,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl