1-daagse cursus

€ 595,-

Aanpak duurzaamheid door gemeenten

29 september 2020

Utrecht
 • Hoe kun je als gemeente duurzame ontwikkeling stimuleren?
 • De kaders voor duurzaamheid op een rijtje 
 • Aardgasloos bouwen en de energietransitie
 • Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien?
 • Inzicht in het proces
 • Best practices

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Duurzaamheid is weer hot. Het is eigenlijk nooit weg geweest, maar het sluimerde de laatste jaren wat onder de oppervlakte. De tijdgeest, maar ook het wereldwijde klimaatakkoord in Parijs hebben weer een swung gegeven aan de ambities die gemeenten met duurzaamheid hebben. En de aardgas-discussie zorgt voor een versnelling van de energie-ambities. Het is dus nog nadrukkelijker een speerpunt van beleid geworden. Maar als je dit beleid daadwerkelijk wil uitvoeren komen er vragen als:
 • Wat kun je als gemeente doen?
 • Waar heb je zelf direct grip op?
 • Aan welke knoppen kun je draaien?
 • Waar haal ik mijn kennis en best-practices?

Binnen gemeenten zijn diverse afdelingen en medewerkers verantwoordelijk voor deelaspecten van duurzame ontwikkeling in de gemeente. Globaal kun je dan denken aan beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, Projectleiders bouwen, verkeer en milieu, Bouwplantoetsers- en toezichthouders, gebouwenbeheerders, maar ook bijvoorbeeld medewerkers die de inkoop verzorgen. Bij al deze afdelingen/functies liggen kansen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Veel gemeenten hebben of willen een eigen projectleider of beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie . Hij/zij is de trekker van het beleid, die op hoofdlijnen opereert en ambities, doelen en mogelijke maatregelen formuleert. Hij/zij manoeuvreert tussen wethouder(s), interne en externe actoren en neemt in veel gevallen ook bewoners en ondernemers mee in het traject. Dit betekent in de praktijk vooral overzicht krijgen en houden (coördineren), faciliteren, stimuleren en het proces goed inrichten.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren. Daarvoor heb je allereerst begrip nodig van het kader: waarom doen we dit? Wat staat er in de diverse akkoorden en -programma’s van rijksoverheid en provincies? Welke regelgeving is van belang in de EU en in Nederland? Maar ook inhoudelijk: hoe werkt CO2-reductie, wat is klimaatneutraal, wat is duurzaam bouwen, hoe werken energiecoöperaties, etc.
Vervolgens wordt bekeken aan welke knoppen je als gemeente kon en kan gaan draaien en hoe je het proces kunt vormgeven. In deze cursus zijn ter inspiratie praktijkvoorbeelden opgenomen van verschillende gemeenten.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor projectleiders of beleidsmedewerkers duurzaamheid / energietransitie, maar de cursus is ook interessant voor projectleiders RO, bouwen en milieu die meewerken aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksdiensten.
Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en adviseurs die met duurzaamheidsbeleid van overheden te maken krijgen.

Incompany

Deze cursus is zeer geschikt om als incompany door een provincie met een groep gemeentelijke beleidsmedewerkers, een samenwerkingsverband van kleine gemeenten, RUD of in een grotere gemeente ( 100 duizend inwoners) te organiseren. Dan wordt het programma specifiek ingericht op het duurzaamheidsbeleid- en de thema’s van uw organisatie. Duurzaamheid wordt namelijk integraal in de gemeentelijke organisatie opgepakt. Ieder heeft zo zijn rol en belangen in een bepaalde fase. Hoe betrek je bestuurders en hoe krijg je voor elkaar dat in het hele RO-traject duurzaamheid levend blijft? En waar ondersteunt de wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet)? En hoe controleren we dat daadwerkelijk de duurzaamheidsmaatregelen getroffen zijn? Gezamenlijk krijgt men inzicht en begrip in elkaars werkzaamheden en men kan samen ambities formuleren en tot een goed uitvoeringsprogramma komen.

Programma

Kader en begrippen
 • Begrippen duurzaamheid en duurzaam bouwen
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Landelijke energie-akkoorden en -programma’s
 • Energietransitie
 • Aardgasloos bouwen
 • CO2-emissies en klimaat
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
 • Duurzaam bouwen
 • Circulaire economie
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden


Duurzame gebiedsontwikkeling
 • Verschillende niveaus
 • Nieuwe concepten, grensverleggende innovaties, investeren in creatieve processen
 • Van energiezuinige woningen naar energieproducerende woonwijken
 • Verbinden van diverse methoden en instrumenten (DPL, BREEAM, GPR, etc.)
 • Thema’s: energie, bouwen, grondstoffen, bodem, water, gezondheid, mobiliteit, ecologie, etc. Praktijkvoorbeelden van gebiedsontwikkeling
 • Organisatie van duurzame gebiedsontwikkeling, ook juridisch-financieel


Duurzaam bouwen, wonen en mobiliteit
 • Begrippen, thema’s en oplossingen
 • De invloed van aardgasloos bouwen op de snelheid van de energietransitie
 • Bestaande bouw / nieuwbouw / transformatie / renovatie
 • Voorbeeldprojecten


Knoppen van de gemeente
 • Eigen gebouwen duurzamer maken
 • Inkoopbeleid
 • Prestatie-afspraken en convenanten
 • Toezicht en handhaving
 • Energiecorporaties
 • Communicatie


Vaststellen duurzaamheidsambities en -programma
 • Ambities formuleren
 • Visie en programma
 • Proces: politiek, ambtelijk, burgers


Praktijkvoorbeelden thema’s
 • Energiezuinige bouw
 • Aardgasloos bouwen
 • Energiecorporaties
 • Water en duurzaamheid
 • Vergunningen milieu
 • Duurzame mobiliteit

Docenten

Bart van Geleuken
Eigenaar, Beleid op Maat
 
Bart is eigenaar van Beleid op Maat - energie en duurzaamheid. De afgelopen vijfentwintig jaar werkte Bart in zeer verschillende werkkringen en voor zeer verschillende opdrachtgevers: van universiteiten tot milieubeweging en van de Nederlandse Antillen tot TNO. Maar Bart werkte ook voor een Duits adviesbureau, voor de VROM raad en de laatste 5 jaar vooral heel veel voor gemeenten. Bart is ook actief voor onder andere de VVM, NIROV en de Milieuraad Utrecht.
 
 
Docent Ruud van Vliet
Ruud van Vliet
Senior adviseur bij W/E Adviseurs
 
Ruud van Vliet is workshopleider voor MPG en hij heeft deze cursus al vele malen gegeven. Hij helpt graag partijen om serieuze stappen te zetten op weg naar een duurzame leefomgeving. Hij wil daarbij partijen verbinden en hen helpen op slimme en inspirerende wijze vorm te geven aan ambities. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord en samenwerking draait om vertrouwen. Hij ondersteunt overheden en bedrijven bij het versterken van hun samenwerkend vermogen met als thematische insteek duurzame bedrijfsvoering. ".

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 29 september 2020
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 100,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Helder! Goed en netjes geregeld. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Docentprofiel met cartaID 11825 niet gevonden.