2-daagse cursus

€ 1.245,-

Aanpak Industriele emissies

7, 14 november 2024

Utrecht
 • Alle relevante wetgeving Europees en Omgevingswet
 • Schone Lucht Akkoord en scherper vergunnen
 • Omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
 • Meten, monitoren en registreren luchtemissies
 • Reductie van luchtemissies en BBT


 

 Inleiding

De afgelopen jaren staat industriële luchtverontreiniging nadrukkelijk in de aandacht bij zowel politiek als de uitvoeringspraktijk. (Europese) wetgeving is aangescherpt. Er is veel discussie over emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de mogelijke risico’s daarvan op de omgeving.

De vergunningverlening en het toezicht van IPPC activiteiten, maar ook het beoordelen van de algemene regels voor kleinere bedrijfsmatige activiteiten worden steeds complexer. 

Inhoud en resultaat

 Met deze 2-daagse cursus krijg je een gedegen inzicht in de problematiek en de aanpak van industriële luchtemissies. 

 • Wat komt er kijken bij het vaststellen van emissies uit een proces? 
 • Welke mogelijkheden zijn er om de omvang van emissies te kwantificeren, zodat beoordeeld kan worden of aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan? 

De docenten delen hun ervaringen en nemen je mee in de gelaagdheid van de wetgeving en de regels voor lucht. Zo krijg je een gedegen basis mee om emissies naar lucht vast te stellen en beoordelen.

 

Specifiek wordt ook stilgestaan bij de vermijdings- en reductieplannen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Hoe worden risico’s van deze stoffen voor de omgeving ingeschat?

 De cursus geeft een introductie in de mogelijkheden om emissies naar lucht te beperken. 

 • Wat zijn de (on)mogelijkheden voor emissiebeperking uit industriële processen? Je wordt meegenomen in de ladder van maatregelen, waarbij toegelicht wordt hoe emissies zo effectief en efficiënt mogelijk vermeden dan wel verminderd kunnen worden. Daarbij komt ook de methodiek van kosteneffectiviteit kijken en het beoordelen van de milieu-effecten van technieken. 
 • Hebben maatregelen alleen een positief effect op het milieu of treden er ook neveneffecten op, zo ja hoe kan je deze beoordelen?

 

In deze praktijkgerichte cursus krijg je de ‘rode draad’ mee van alle essenties van industriële luchtemissies, de wet- en regelgeving, het proces van vergunningverlening, het uitvoeren van metingen en de maatregelen die er zijn voor emissiereductie. 

Doelgroep

 Deze cursus is uitermate geschikt voor vergunningverleners en milieu experts van omgevingsdiensten, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en Inspectie Leefomgeving & Transport. De cursus is ook van belang voor adviseurs van adviesbureaus en HSE medewerkers van bedrijven. 

Programma

Introductie industriële luchtemissies en ZZS

 

Beleid, wet- en regelgeving

 • Aanpak industrie
 • Schone Lucht Akkoord en scherper vergunnen
 • Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving in de praktijk

 

Procesanalyse en karakterisering van industriële luchtemissies

 

Lucht en vergunningen, met name IPPC-activiteiten

 

Meten, monitoren en registreren

 • Periodieke metingen en continue meetsystemen
 • Meetmethodes en kwaliteit van meten

 

Reductie van luchtemissies en BBT

 • Maatregelen voor vermijding en reductie van emissies
 • Methodiek kosteneffectiviteit 
 • Cross media effecten

 

Industrie en luchtkwaliteit

Docenten

Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Henk-Jan Heres
Projectleider luchtmetingen, onderdeel meten en registreren bij Tauw
Henk-Jan is projectleider lucht en voert jaarlijks veel projecten uit met betrekking tot het meten van luchtemissies. De luchtemissie wordt uitgevoerd bij verschillende industrieën, van afvalverbranding tot verfspuiterijen, maar ook aan scheepsmotoren. Door jarenlange ervaring heeft hij kennis van zowel het opstellen van meetplannen als het uitvoeren van de metingen zelf.
Gijs Rurup
Adviseur Industriële Luchtemissies bij Rijkswaterstaat | IPLO (Infomil)
Gijs Rurup is adviseur bij IPLO (Informatiepunt Leefomgeving) op het gebied van industriële luchtemissies. Hij is betrokken bij BREF herzieningen en aanpassingen van regelgeving. Voor Geoplan is hij sinds 2010 docent bij de cursus Industriële luchtemissies en vergunningverlening. Voordat hij bij IPLO ging werken was hij adviseur bij STAB en vergunningverlener Wabo-milieu voor Industriële- en BRZO-bedrijven bij de OD NZKG.
Albert Brouwer
Adviseur luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie bij Tauw
Albert is als adviseur luchtkwaliteit en depositie werkzaam bij TAUW. Hij adviseert het bedrijfsleven en overheden bij complexe vraagstukken over luchtverontreiniging en de effecten daarvan op de omgeving. Vanuit die rol is hij betrokken bij een grote diversiteit in projecten, variërend van planvorming op hoog abstractieniveau tot concrete, technische oplossingen.
  Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 14 november 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.245,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Ik vond het een goed en duidelijk verhaal. Mijn doel was om meer over luchtemissies te weten te komen en dat is gelukt.

Kennis van instructeurs is erg hoog. Ook voldoende ruimte voor discussie.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl