Cursus

€ 249,-

Implementeren Wet zorg en dwang

25 mei 2021

Utrecht
 • Het stappenplan van de Wzd
 • Knelpunten implementatie Wzd
 • Wettelijke kaders
 • Veranderingen voor zorgprofessionals en zorgorganisaties

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding:

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet vervangt, samen met de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Bopz. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De wet heeft consequenties voor zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook voor zorgverleners die zorg leveren aan de doelgroep van de Wzd in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Tijdens de cursus staan we stil bij de wijze waarop de uitvoering van onvrijwillige zorg volgens de Wzd gestalte kan krijgen en zoomen we in op de knelpunten bij de implementatie van de Wzd.

Inhoud en resultaat:

Na een introductie tot het theoretisch kader van de Wzd en de kansen en uitdagingen voor de implementatie, behandelen we het stappenplan en de nieuwe definities die voorvloeien uit de Wzd. Hierna gaan we aan de slag met casuïstiek waarin we de knelpunten met elkaar bespreken.

Voorbeelden van knelpunten die uit de praktijk naar voren komen zijn:

 • Cliëntvertrouwenspersoon heeft (nog) geen natuurlijke plek in het zorgproces;
 • In ambulante setting onduidelijk wie initiatief neemt om na te gaan of sprake is van onvrijwillige zorg;
 • In ambulante setting verantwoordelijkheid tussen betrokken professionals nog niet duidelijk;
 • Onduidelijkheid over invulling en het betrekken van verschillende Wzd-functies.

Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in mogelijke ‘goede oplossingen’ voor de uitvoering van de Wzd in de praktijk. U kent het Wzd stappenplan met bijbehorende verantwoordelijkheden. Daarnaast weet u de juiste afweging te maken wanneer de Wzd van toepassing is en hoe deze te vertalen naar uw eigen beroepspraktijk. U heeft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kunnen vaststellen waar de bottelnekken zitten en kan deze tijdig herkennen.

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van zorgaanbieders.

Programma

De cursus bevat de volgende onderdelen:

 • Wzd:
 • Theoretisch kader
 • Veranderingen voor zorgprofessionals en zorgorganisaties
 • Het stappenplan van de Wzd
 • Nieuwe definities ‘zorgverantwoordelijke’ en ‘Wzd-functionaris’
 • Knelpunten implementatie Wzd
 • Onduidelijkheden de scheidslijn tussen de WvGGz naar de Wzd
 • Aan de slag met casuïstiek
 • Casus 1: Toepassing Wzd in de praktijk. Aan de hand de casuïstiek bespreken we wanneer de Wzd van toepassing is, wanneer er sprake van onvrijwillige zorg en of het stappenplan wel of niet doorlopen moet worden.
 • Casus 2: Thema dubbelproblematiek. Hieronder verstaan we cliënten met ten minste twee aandoeningen, zoals cliënten met een verstandelijke beperking of dementie die ook een geestesziekte hebben (of ontwikkelen). Wat betekent dit voor de uitvoering van onvrijwillige zorg en een eventuele acute (onvrijwillige) opname?

Docenten

Lieke van de Camp
Senior adviseur
 
Lieke van de Camp is als senior adviseur betrokken bij verschillende vraagstukken over kwetsbare personen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. In veel vraagstukken staat de zorg en ondersteuning (thuis of in een instelling) voor kwetsbare personen centraal. Lieke kent de Wzd en de uitvoeringspraktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg goed. Vanuit Significant Public heeft Lieke van de Camp in 2019 een zestal zorgaanbieders begeleid in het alvast toepassen van (de werkwijze van) de Wzd. Via deze pilots is duidelijkheid gecreëerd over de wijze waarop de uitvoering van onvrijwillige zorg volgens de Wzd kan worden gerealiseerd. Begin dit jaar heeft Lieke een rol gespeeld in de quickscan naar de stand van zaken van de implementatie van de Wzd in het eerste kwartaal van 2020. Momenteel is zij onderdeel van het coördinerend team Wzd dat in opdracht van het ministerie van VWS de regionale praktijk ondersteunt bij het wegnemen van knelpunten bij de implementatie van de Wzd, zowel in de intramurale als de ambulante infrastructuur. Verder heeft Lieke op een groot aantal regionale bijeenkomsten workshops verzorgd over de Wzd.

Materiaal

Tijdens de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 mei 2021
 • 09:00 - 13:00
 • Utrecht
 • € 249,-
 • Cursusprijs is incl. koffie en thee

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

U kunt contact met ons opnemen via 020–8200 908 of via academy@berghauserpont.nl