Online cursus

€ 249,-

De Wet zorg en dwang


 • De veranderingen voor zorgprofessionals en zorgorganisaties
 • De nieuwe definities 'zorgverantwoordelijke' en 'Wzd-functionaris'
 • Scheidslijn tussen de Wzd en WvGGZ
 • Casuïstiek 

Inleiding

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet vervangt, samen met de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Bopz. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in de Wzd een compleet en helder overzicht van de Wzd. De twee verschillende casussen die tijdens deze cursus worden behandeld leren u hoe u de Wzd moet toepassen in de dagelijkse praktijk.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u inzicht in ‘goede oplossingen’ voor de uitvoering van de Wzd in de praktijk. U kent het Wzd stappenplan met bijbehorende verantwoordelijkheden. Daarnaast weet u de juiste afweging te maken wanneer een Wzd van toepassing is en hoe deze te vertalen naar uw eigen beroepspraktijk. U heeft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kunnen vaststellen waar de knelpunten zitten en kan deze tijdig herkennen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van zorgaanbieders.

Programma

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst en registratie

13:00 – 14:30 uur
De Wet zorg en dwang

 • Wettelijk kader Wzd
 • De veranderingen voor zorgprofessionals en zorgorganisaties
 • Het stappenplan en de nieuwe definities ‘zorgverantwoordelijke’ en ‘Wzd-functionaris’
 • Knelpunten implementatie Wzd
 • Scheidslijn tussen de Wzd en WvGGz

14:30 – 14:45 uur
Pauze

14:45 – 16:15 uur
Casuïstiek

 • Casus 1: Toepassing Wzd in de praktijk: Wanneer is de Wzd van toepassing en is er sprake van onvrijwillige zorg? Wel of niet het stappenplan doorlopen?
 • Casus 2: Het thema dubbelproblematiek: cliënten met tenminste 2 aandoeningen. Wat betekent dit voor de uitvoering van onvrijwillige zorg?

Docenten

Lieke van de Camp
Senior adviseur
 
Lieke van de Camp is als senior adviseur betrokken bij verschillende vraagstukken over kwetsbare personen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. In veel vraagstukken staat de zorg en ondersteuning (thuis of in een instelling) voor kwetsbare personen centraal. Lieke kent de Wzd en de uitvoeringspraktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg goed. Vanuit Significant Public heeft Lieke van de Camp in 2019 een zestal zorgaanbieders begeleid in het alvast toepassen van (de werkwijze van) de Wzd. Via deze pilots is duidelijkheid gecreëerd over de wijze waarop de uitvoering van onvrijwillige zorg volgens de Wzd kan worden gerealiseerd. Begin dit jaar heeft Lieke een rol gespeeld in de quickscan naar de stand van zaken van de implementatie van de Wzd in het eerste kwartaal van 2020. Momenteel is zij onderdeel van het coördinerend team Wzd dat in opdracht van het ministerie van VWS de regionale praktijk ondersteunt bij het wegnemen van knelpunten bij de implementatie van de Wzd, zowel in de intramurale als de ambulante infrastructuur. Verder heeft Lieke op een groot aantal regionale bijeenkomsten workshops verzorgd over de Wzd. .

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl