Masterclass

€ 1.295,-

Masterclass VTH

29 september, 5, 27 oktober 2020

Utrecht

Leiderschapsbouwsteen voor het sturen op professionaliteit, integraliteit en responsiviteit in de uitvoering en handhaving

Voor directeuren, managers en top-beleidsmedewerkers van bestuursorganen, inspecties en uitvoeringsorganisaties voor uitvoering en handhaving van ordeningswetgeving, zoals voor bouw, milieu, ruimte, openbare orde en veiligheid.

 • Waardevolle inzichten in best practices van inrichten van VTH
 • Inzicht in de transitie van VTH van taakgericht naar focus op de maatschappelijke opgave
 • Intervisie met beroepsgenoten
 • Concreet, met praktische voorbeelden en toepasbare modellen
 • Twee gastsprekers van niveau
 • Onder leiding van moderator en expert VTH Harm Borgers

Deze masterclass wordt deels online gegeven met een afsluiting op locatie.

Inleiding

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving staat volop in de belangstelling van de politiek en de samenleving. Er zijn hoge verwachtingen van de bijdrage van VTH om maatschappelijke problemen aan te pakken. De trend is dat de uitvoering en handhaving worden gericht op een outcome, dat processen dienstverlenend zijn maar ook dat responsief wordt gehandeld. Tegelijkertijd is er ook een ondertoon, die soms zelfs de boventoon wordt. Regelmatig zijn er incidenten die worden uitgelicht in de media en politieke arena, als gevolg van gebreken in de organisatie van VTH. De toon is dan dat de overheid faalt in de normstelling of in het toezicht op de naleving. Er rijzen vragen over rendement, onafhankelijkheid, professionaliteit, schaalgrootte. Niet voor niets is recent een commissie ingesteld die moet adviseren over een systeem van milieucontrole en handhaving, onder leiding van oud-minister en oud-burgemeester Jozias van Aartsen.

De afgelopen twintig jaar is al veelvuldig gewerkt aan het stelsel van VTH. De rode draad in al die jaren is de professionaliteit van VTH en het toepassen van een programmatische strategie. Met andere woorden: er is sprake van sturing via new public management. In de masterclass wordt die rode draad beetgepakt en verknoopt met de moderne ontwikkeling naar responsieve uitvoering en vertrouwen, naar integraliteit en afwegingsruimte, naar participatie en eigen verantwoordelijkheid.

 • Wat betekent het, hoe werkt de theorie in de praktijk?
 • Hoe voldoe je aan alle hoge verwachtingen?
 • Hoe manage je de veranderingen in dit turbulente vakgebied?

Kortom, stilstaan, reflecteren en verkennen hoe u effectief verder gaat.

Opzet van de masterclass

Het is een masterclass op niveau met veel praktijkvoorbeelden, heldere theoretische onderbouwingen en veel ruimte voor interactie en intervisie. De deelnemers gaan samen op ontdekkingstocht of ze het goede goed doen en wat ze aan moeten met de ontwikkelingen. Er ontstaat inzicht in consequenties en scenario’s, met een beter begrip van “waarom je in deze film zit”.

Harm Borgers is de moderator van de masterclass. Hij zorgt voor het lesmateriaal en voor inspiratie in de bijeenkomsten. Maar de bal ligt vooral bij u zelf! Samen met uw collega’s gaat u onderzoeken waar verbeteringen liggen en hoe anderen soortgelijke problemen oppakken. En vooral: hoe gaat het u het zelf aanpakken op uw werkplek.

Daarnaast treden er op een aantal momenten gastsprekers op voor goede voorbeelden of om u uit te dagen of te inspireren.

De eerste twee dagdelen zijn online, de laatste is een middag en een avond op locatie met diner.Er is vooraf een uitgebreide telefonische intake en achteraf een telefonische evaluatie.

Doelgroep

De masterclass is alleen voor directeuren, managers en top-beleidsmedewerkers van bestuursorganen, inspecties en uitvoeringsorganisaties voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dan gaat het om gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen.

Programma

De masterclass bestaat uit 3 delen: een startfase met een intake, een inhoudelijk deel over VTH en een afronding met een individueel evaluatiegesprek na afloop van de masterclass.

Globaal:

 • Startfase: intake
 • Dagdeel 1: 29 september middag: online
 • Dagdeel 2: 5 oktober middag: online
 • Dag 3: 27 oktober middag en avond: op locatie met diner
 • Afronding: evaluatiegesprek

Startfase: intake

De intake is essentieel en bestaat uit twee onderdelen. Eerst een schriftelijke toelichting op de leerbehoefte, gevolgd door een individueel telefoongesprek met iedere deelnemer. Het doel van dat gesprek is nadere kennismaking, bespreken van de schriftelijk aangegeven leerbehoefte en de onderliggende kennis en ervaring met VTH bij de deelnemer, het navragen op specifieke wensen of verwachtingen bij de masterclass en het doornemen van het programma van de masterclass. Als uitkomst van de gesprekken krijgt iedere deelnemer tips om bepaalde kennis vooraf op te frissen of om alvast bepaalde informatie te verzamelen. Met als doel dat de deelnemer zelf waarde toevoegt door concreet aan de slag te gaan, geïnspireerd door de masterclass.

Dagdeel 1, 29 september middag: online

Dit dagdeel van de masterclass plaats VTH in het perspectief van de huidige ontwikkelingen. Dat gaat over de transitie van VTH door een toenemende focus op maatschappelijke opgaven en het gaat over politieke verwachtingen bij het rendement en oplossend vermogen van VTH. Dit stelt VTH voor organisatorische en professionele dilemma’s maar het biedt ook kansen en verhoogt het belang van goed georganiseerde VTH. Ter voorbereiding op dit eerste dagdeel ontvangen de deelnemers vooraf relevante stukken.

In de sessie wordt in dialoog met de deelnemers diepgaand ingegaan op de oorzaak, de doorwerking en de keerzijden van deze dynamiek rond VTH. Vanuit deze vragen:

 • Welke actuele trends en ontwikkelingen creëren de nieuwe uitdagingen en dilemma’s voor het organiseren en uitvoeren van VTH? Voorbeelden van trends en ontwikkelingen zijn de voortgaande decentralisatie en de ruimte voor lokale beleidskeuzes, de open normstelling met zorgplichten en doelbepalingen, de digitalisering van de communicatie over VTH, de aandacht voor regeldruk van regels en instrumenten, de impact van participatieprocessen en het vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid.•
 • Hoe kan VTH bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en de energietransitie? En wat kan VTH niet waarmaken? En hoe verhoudt de focus op opgaven zich tot het klassieke motief voor VTH, om via normbesef en controlemechanismen belangen te beschermen die kwetsbaar en maatschappelijk waardevol zijn, zoals natuur, erfgoed en milieukwaliteit?•
 • Na jaren van decentralisaties lijkt sprake van een re-centralisatie van sommige taken en beleidsvragen. Waar is dat herkenbaar, wat houdt dat dan in en hoe werkt het door in de huidige VTH-organisatie en de planning en financiële ruimte in de nabije toekomst?

Op het eind volgt de introductie van de casusvraag met huiswerk voor het volgende deel van de masterclass

Dagdeel 2: 5 oktober middag: online

Dit dagdeel van de masterclass besteden de deelnemers aan de casus. Die casus is samen met de deelnemers gekozen in dagdeel 1. Vooraf krijgen de deelnemers huiswerkvragen over de casus mee. In de sessie gaan de deelnemers in deelgroepjes aan de slag met hun antwoorden, hun vragen en hun dilemma’s bij de casus. Dat leidt tot inzichten in de condities waaronder VTH impact heeft op een vraagstuk. Dat wordt gekoppeld aan theorieën over leiderschap, professionaliteit en de responsieve overheid.

Dag 3: 27 oktober middag en avond: op locatie met diner

In het afsluitende blok volgt de oplevering. Gezamenlijk worden de verschillende cases besproken. Wat viel op, welke discussies speelden vooral en welke conclusies zijn er te trekken? Na het diner wordt ingegaan op het handelingsperspectief: wat kunt u morgen doen op de werkvloer? Hoe gaat u dat aanpakken? En hoe kunt u ook naderhand nog gebruik maken van uw (nieuwe) contacten uit de masterclass?

Afronding: evaluatiegesprek

Na afloop van de masterclass wordt iedere deelnemer gebeld voor een evaluatie: is het leerdoel gehaald, hoe werkt dit door in de praktijk en zijn er nabranders of nieuwe vragen?

Docenten

Harm Borgers
partner/adviseur bestuurlijk organisatierecht, KokxDeVoogd
 
Harm is als manager en adviseur vooral betrokken bij strategische en innovatieve projecten en adviesopdrachten. Hij helpt rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij hun visievorming, beleidsprocessen en bij de versterking van hun uitvoeringsorganisaties. Mijn specialisaties zijn het omgevingsrecht, de Omgevingswet en het bestuurlijk organisatierecht met focus op vraagstukken van sturing, regulering en handhaving.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt op digitale wijze cursusmateriaal met nuttige strategische informatie over VTH: waar komt het vandaan en waar gaat het naar toe?

Naast het cursusmateriaal, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier. 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 29 september, 5, 27 oktober 2020
 • 12:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 1.295,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en diner op dag 3.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.