Middag-seminar

€ 345,-

Themamiddag Business & Human Rights


 • Overzicht juridisch kader
 • Handvatten voor de praktische toepassing van de wet- en regelgeving  
 • Civielrechtelijke en strafrechtelijke risico’s
 • Praktijkvoorbeelden
 • Met topsprekers Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers), Thom Dieben (Jahae Raymakers) en Wim Huisman (VU Amsterdam)

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Business & Human Rights is een thema dat gedurende de jaren steeds meer van belang is geworden voor het bedrijfsleven en zich de komende tijd verder zal ontwikkelen. Door de opkomende internationale en nationale wet- en regelgeving blijkt dat bedrijven zich moeten focussen op de impact van hun bedrijfsvoering op mensenrechten. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Dit kan niet enkel door een statement, bedrijven moeten volgens het ‘Know and Show’ in principe ook aantonen dat mensenrechten daadwerkelijk niet worden geschonden. In deze cursus zal het juridisch kader worden belicht. Vervolgens zal worden ingegaan op de verplichtingen op het gebied van Business & Human Rights voor het bedrijfsleven en zullen deze aan de hand van best en worst practices geïllustreerd worden.

Inhoud en resultaat

De UN Guiding principles on Business & Human Rights, ofwel het Ruggie Framework, legt de basis voor de juridische wet- en regelgeving. Vanuit de Verenigde Naties wordt onderhandeld over een bindend verdrag voor de regulering van activiteiten van transnationale en andere zakelijke ondernemingen. Daarnaast moeten er diverse OESO-richtlijnen, nationale wetgeving (zoals de recente Wet zorgplicht kinderarbeid) en nationale beleidsregels in acht worden genomen. Wat is in dit verband ‘de gepaste zorgvuldigheid’ die van ondernemingen wordt verlangd?

Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft in 2019 specifiek aandacht gevraagd voor Business & Human Rights in de handleiding Compliance voor internationaal handelende ondernemingen. Een onderneming moet dus inmiddels goed op de hoogte zijn van dit spectrum aan wet- en regelgeving over Business & Human Rights, niet alleen omdat de civielrechtelijke en strafrechtelijke risico’s op dit terrein toenemen (denk ook aan handelssancties), maar ook vanuit het oogpunt van reputatie van de onderneming. Deze cursus beoogt hierin inzicht te geven.

Tevens geeft deze themamiddag handvatten voor de praktische toepassing van de wet- en regelgeving. Er wordt ingegaan op de vier belangrijke vereisten voor de ondernemingen: policy commitment, due dilligence, reporting en remedy. De deelnemers van deze cursus beschikken hierna over de kennis en instrumenten om compliance op het gebied van Business & Human Rights binnen hun bedrijf te bevorderen.

Doelgroepen

De cursus is met name geschikt voor:

 • compliance & risk officers
 • legal & HR officers
 • personen werkzaam bij multinationals en ondernemingen die zich bezighouden met internationale handel, import en export
 • personen werkzaam bij financiële instellingen

Programma

 • Achtergrond Business & Human Rights
 • Doelstellingen 
 • Juridisch kader (Ruggie Framework, UN, EU, OESO, NL)
 • Verplichtingen voor het bedrijfsleven 
 • Civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid 
 • Business & Human Rights in de praktijk: ’a duty to respect’
 • Casuïstiek
 • Ontwikkelingen

Docenten

Mr. Jurjan Geertsma
Advocaat bij JahaeRaymakers Advocaten
 
Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties. Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieustrafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.
 
Bekijk LinkedIn
Wim Huisman
VU Amsterdam
 
Wim Huisman is hoogleraar criminologie en hoofd van de VU School of Criminology. Hij is tevens oprichter en bestuurslid van de European Working Group on Organizational Crime (EUROC) van de European Society of Criminology. Daarnaast is Wim voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie en co-hoofdredacteur Crime, Law & Social Change. Zijn onderzoek richt zich op witteboordencriminaliteit, bedrijfscriminaliteit en georganiseerde misdaad. Recent gefinancierde onderzoeksprojecten richten zich op de carrières van witteboorden criminelen, medeplichtigheid aan grove schendingen van de mensenrechten, oorzaken van corruptie, milieucriminaliteit door bedrijven en de preventie van voedselfraude. Wkb.
Bekijk online profiel
Thom Dieben
Advocaat en Partner bij JahaeRaymakers Advocaten
 
Thom legt zich als advocaat op zaken die zich bevinden op het snijvlak van strafrecht, internationaal publiekrecht en het Europees recht. Dat zijn vaak grensoverschrijdende strafzaken. Hij treedt regelmatig in teamverband met andere advocaten op in andersoortige kwesties zoals civiele zaken en bestuursrechtelijke (boete)procedures. Naast zijn werk als advocaat geeft Thom geeft regelmatig cursussen en hoorcolleges. Bijvoorbeeld over de implicaties van het Europese recht voor de strafpraktijk, de naleving van Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) of de implicaties van mensenrechten voor het bedrijfsleven (Business & Human Rights). Thom heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van het internationale en Europese strafrecht. Wkb.
Bekijk online profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 345,-
 • • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.