1-daagse cursus

€ 549,-

Sturen op toegang sociaal domein - alleen nog als Incompany


Kostenbesparende maatregelen en gerichtere inzet van zorg en ondersteuning door gemeenten

 • Vertaling van fundamentele beleidskeuzes naar inrichtingprincipes
 • Denken vanuit het perspectief van de inwoner van uw gemeente (cliëntroutes)
 • Organisatie en inrichting van de toegang
 • Alternatieve uitvoeringsmodellen
 • Het onderscheid tussen operationele excellence, klantpartnerschap en productleiderschap
 • Monitoring op kwaliteit, kosten en data

Inleiding

Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met een stijging van de kosten binnen het sociaal domein. Hoewel een deel van de oorzaken buiten de directe invloedssfeer van gemeenten ligt, zijn er wel degelijk verschillende knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien. Eén van deze knoppen is de wijze waarop de toegang is georganiseerd en hoe daar ook op wordt gestuurd.

Hoe kunnen toegangsprofessionals bijdragen aan het realiseren van de (financiële) doelstellingen van uw gemeente? Daarvoor zijn verschillende afwegingen te maken zoals o.a. het laagdrempelig en toegankelijk inrichten van uw toegang, onderscheid maken tussen bepaalde cliëntgroepen en ondersteuningsvragen en denken vanuit het perspectief van de inwoners van uw gemeente.

Inhoud 

Tijdens deze cursus, waarin volop ruimte is om uw eigen praktijkvoorbeelden in te brengen en deze te bespreken met de docenten en andere cursisten, krijgt u van experts in deze materie een helder en duidelijk overzicht van alle kostenbesparende mogelijkheden binnen de toegang tot het sociaal domein van uw gemeente. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis vertalen naar de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: beleidsstrategen, (senior) beleidsadviseurs, programmamanagers en bestuursadviseurs. Deze is cursus is minder geschikt voor (uitvoerende) toegangsprofessionals

Programma

09:00 – 09:30 uur

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Interactieve kennismaking en ambitie tav de toegang

 • Uw eigen gemeente: knelpunten bij de vormgeving van uw toegangsorganisatie
 • Relatie gemeentelijke ambities en doelen en de toegang tot zorg
 • Vertaling van fundamentele beleidskeuzes naar inrichtingsprincipes:
  • De mate waarin toegang laagdrempelig is
  • De integraliteit en de mate waarin deze verbonden is met voorliggende voorzieningen

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Denken vanuit het perspectief van de inwoner van uw gemeente (cliëntroutes)

 • Het toegangsproces door de ogen van de cliënt
 • Sturing op clientdoelen: hoe geef je dit vorm en wat is daarvoor nodig?

12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 15:00 uur

Organisatie en inrichting van de toegang

 • Inkijk in verschillende alternatieve uitvoeringsmodellen:
  • Inrichting aparte uitvoeringsorganisaties
  • Aangaan van samenwerkingen met externe partners
 • Keuzes bij de inrichting van werkprocessen: het onderscheid tussen operationele excellence, klantpartnerschap en productleiderschap

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Monitoring en sturing

 • Sturing op kwaliteit en kosten. Handvatten bij de vormgeving van sturing
 • Ontsluiten van data op verschillende niveaus:
  • Tijdig en inhoudelijk informeren van betrokkenen over voortgang
  • Mogelijkheden van data om betrokkenheid onder toegangsprofessionals te vergroten

Docenten

Marijke Synhaeve
Adviseur bij Berenschot
 
Marijke Synhaeve richt zich als adviseur primair op het verbeteren van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo, waarbij ze focust op complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. Ze houdt zich bezig met twee type vraagstukken: Enerzijds vragen rond de inrichting van organisaties passend bij de (toekomstige) functie en rol in de (jeugd)zorgketen. Anderzijds vragen rond professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap en grip krijgen/houden op kosten. De afgelopen jaren adviseerde ze gemeenten, regio’s, Rekenkamercommies, VNG en zorgaanbieders. Marijke is coauteur van het succesvolle boek ‘Pionieren in participatieland’ over het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Naast haar werk bij Berenschot is Marijke gemeenteraadslid in Nijmegen met portefeuilles zorg, welzijn en financiën.
Wouter Poels MA
Adviseur en team lead binnen het sociaal domein bij Berenschot
 
Wouter Poels is werkzaam als adviseur en team lead binnen het sociaal domein bij Berenschot. Hij beschikt over een combinatie van sectorkennis en bedrijfskundige expertise. Door zijn onderzoekende houding weet hij complexe vraagstukken snel te doorgronden en adviseert hij vanuit een brede blik. Doordat Wouter in het verleden een commerciële rol heeft vervuld bij een zorgaanbieder, is hij goed in staat het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Wouter heeft afgelopen jaren een groot aantal gemeenten geadviseerd op het gebied van (proces)inrichting binnen het sociaal domein. Daarnaast heeft hij een groot aantal gemeenten ondersteund bij het ontwerpen, implementeren van besparingsmaatregelen.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 549,-
 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.


ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl