1-daagse cursus

€ 549,-

Financiële tekorten en beheersbaarheid sociaal domein

27 mei 2021

Utrecht
 • Praktische handvatten om kosten beheersbaar te houden
 • Strategisch partnerschap met zorgaanbieders
 • Sturing op toegang Wmo en jeugdzorg
 • Monitoring en sturing aan de hand van data  

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding:

Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met een stijging van de kosten binnen het sociaal domein. Hoewel een deel van de oorzaken buiten de directe invloedssfeer van gemeenten ligt zijn er wel degelijk verschillende knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien. Berenschot heeft afgelopen jaar in opdracht van een groot aantal gemeenten gekeken naar de lokale inrichting van het sociaal domein om op basis hiervan te komen tot gerichte besparingsmaatregelen. De belangrijkste inzichten hieruit bundelen wij in deze cursus waarin wij de deelnemers meenemen in praktische mogelijkheden meer grip te houden op de kosten binnen het sociaal domein.

Inhoud en resultaat:

Voor het beheersbaar houden van kosten in het sociaal domein kun je aan diverse ‘knoppen’ draaien, waaronder strategisch partnerschap, organisatie-inrichting (onder andere het organiseren van de toegang) en gedegen sturing en monitoring. Tijdens deze cursus staan we uitgebreid stil bij deze ‘knoppen’.

Strategisch partnerschap

Het beheersbaar houden van kosten vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid met partners. Hoe kun je zorgaanbieders op een zakelijkere wijze benaderen, hoe maak je prestatieafspraken en hoe neem je samen verantwoordelijkheid?

Sturing op de toegang

De hulpvragen binnen de Wmo en een aanzienlijk deel binnen de jeugdzorg gaan via een gemeentelijk loket of wijkteam. Hier wordt veelal door een consulent beoordeeld welke zorgvorm passend is. Veel gemeenten stellen in hun beleid de eigen kracht van de inwoner en zijn/haar netwerk centraal, kijken welke oplossingen voorliggend zijn (bijvoorbeeld hulp door vrijwilligers), om pas dan te bezien welk aanbod van zorgaanbieders passend is. Maar hoe zorgt je er nu voor dat de toegangsprofessionals ook echt (kunnen) bijdragen aan het realiseren van de (financiële) doelstellingen? In dit programma onderdeel benaderen wij de toegang in brede zin waarin we ook aandacht besteden aan de wijze waarop aansluiting kan worden gezocht op de medische verwijsroute.

Monitoring en sturing

 De afgelopen jaren hebben veel gemeenten geïnvesteerd in het ontwikkelen van dashboards om zodoende meer zicht te krijgen op het aantal voorzieningen en de bijbehorende kosten. Maar gebruik je deze data nu om te sturen? We bespreken hoe je de voortgang en ontwikkeling van de doelstellingen cijfermatig inzichtelijk kunt maken. Door het interactieve karakter wordt er niet alleen kennis beschikbaar gesteld uit de adviespraktijk maar is er ook volop ruimte om eigen praktijksituaties in te brengen en deze te bespreken met andere cursisten. Na afloop van de cursus heeft u praktische handvatten om de kosten binnen het sociaal domein op korte en lange termijn beheersbaar te houden.

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor beleidsstrategen, beleidsadviseurs, programmamanagers en bestuursadviseurs.

Programma

 • Interactieve kennismaking

o Beschrijven grootste knelpunt (‘waar lig je wakker van t.a.v. tekorten en beheersbaarheid sociaal domein’)

o Wat is/was de meest succesvolle interventie?

 • Strategisch partnerschap

o De zakelijke kant van partnerschap

o Sturen op resultaat

o Verschillende rollen opdrachtgever versus samenwerkingspartner.

 • Sturing op toegang

o Positie van de toegang

o Inrichten en benutten van voorliggend veld

o Medische verwijsroutes

 • Monitoring en sturing

o Meer inzichten uit je cijfers

o Sturen op je besparingsopgave

o Het creëren van inzicht in de uitvoering

Docenten

Marijke Synhaeve
Adviseur bij Berenschot
 
Marijke Synhaeve richt zich als adviseur primair op het verbeteren van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo, waarbij ze focust op complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. Ze houdt zich bezig met twee type vraagstukken: Enerzijds vragen rond de inrichting van organisaties passend bij de (toekomstige) functie en rol in de (jeugd)zorgketen. Anderzijds vragen rond professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap en grip krijgen/houden op kosten. De afgelopen jaren adviseerde ze gemeenten, regio’s, Rekenkamercommies, VNG en zorgaanbieders. Marijke is coauteur van het succesvolle boek ‘Pionieren in participatieland’ over het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Naast haar werk bij Berenschot is Marijke gemeenteraadslid in Nijmegen met portefeuilles zorg, welzijn en financiën.
Wouter Poels
Adviseur en team lead binnen het sociaal domein bij Berenschot
 
Wouter Poels is werkzaam als adviseur en team lead binnen het sociaal domein bij Berenschot. Hij beschikt over een combinatie van sectorkennis en bedrijfskundige expertise. Door zijn onderzoekende houding weet hij complexe vraagstukken snel te doorgronden en adviseert hij vanuit een brede blik. Doordat Wouter in het verleden een commerciële rol heeft vervuld bij een zorgaanbieder, is hij goed in staat het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Wouter heeft afgelopen jaren een groot aantal gemeenten geadviseerd op het gebied van (proces)inrichting binnen het sociaal domein. Daarnaast heeft hij een groot aantal gemeenten ondersteund bij het ontwerpen, implementeren van besparingsmaatregelen.

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 27 mei 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 549,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

U kunt contact met ons opnemen via 020–8200 908 of via academy@berghauserpont.nl