Cursus

€ 249,-

Eigen Kracht - alleen als incompany


 • Achtergrond en begrip van eigen kracht
 • De juridische kaders
 • Verschillen eigen kracht tussen Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Onderzoek naar eigen kracht door consulenten en regisseurs
 • Toepassen financiële draagkracht, voorzien in inkomen, boven-gebruikelijke hulp en overbelasting 


Inleiding

Eigen kracht is een belangrijk basisbegrip in het sociaal domein. Een begrip waar u niet aan ontkomt bij het behandelen van een casus. Het is ook een begrip dat vragen oproept. Wat houdt het precies in? Verschilt de invulling van eigen kracht tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Wat kunnen we leren uit de jurisprudentie? Hoe past u het als professional toe in de dagelijkse uitvoeringspraktijk? Welke voorwaarden zijn hiervoor nodig? Kunnen gemeenten hierop zelf ‘sturen’ in het lokale beleid en door regelgeving?

Tijdens deze cursus wordt de achtergrond van het begrip eigen kracht uitgelegd en de uitwerking die de rechter hieraan geeft. U krijgt handvatten voor het toepassen van het begrip eigen kracht in de praktijk. Daarbij ligt de nadruk op de manier waarop het onderzoek naar de eigen kracht ingevuld kan worden door consulenten en regisseurs en hoe u met eigen kracht invulling geeft aan de daadwerkelijke transformatie. De cursus wordt op interactieve wijze vormgegeven en er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus kent u de juridische kaders van eigen kracht en krijgt u inzicht in de ruimte voor beleidsvorming. Ook krijgt u handvatten om eigen kracht praktisch toe te passen in de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: consulenten, regisseurs, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Programma

12:30 – 13:00 uur

Ontvangst en registratie

13:00 – 14:30 uur

Blok 1

 1. 1. Voorstel activiteit
 2. 2. Inleiding
  • Introductie
  • Verkenning van het begrip eigen kracht
  • Met welke ideeën en waarden hangt eigen kracht samen
  • Verkenning van de moeilijkheden in de praktijk
  • Wrap-up
 3. 3. Wat zegt de wetgever?
  • Memorie van toelichting bij de Wmo 2015
  • Memorie van toelichting bij de Jeugdwet
  • Artikel 2.3.5 Wmo 2015
  • Artikel 2.3 Jeugdwet
 4. 4. Wat zegt de rechter?
  • Stappenplan en plaats voor eigen kracht
  • Rode draad in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep
  • Verschillen eigen kracht tussen Wmo en Jeugdwet
  • Losse eindjes: welke vragen zijn onbeantwoord?
 5. 5. Wat vraagt werken vanuit de eigen kracht?
  • Methodische aanpak
  • Instrumenten
  • Belangrijke voorwaarden
  • Borging binnen beleid sociaal domein

Marga van Hoek
mr. Arnout den Brok

14:30 – 14:45 uur

Pauze

14:45 – 17:00 uur

Blok 2

 1. 6. Interactief deel aan de hand van casuïstiek
  • Oefeningen met werken vanuit de eigen kracht
  • Oefeningen in het toepassen van de juridische begrippen financiële draagkracht, voorzien in inkomen, ‘boven-gebruikelijke’ hulp en overbelasting
  • Bespreken obstakels en successen
  • Bespreken welke voorwaarden voor consulenten nodig zijn
  • Bespreken welke voorwaarden nodig zijn binnen het beleid of de organisatie
 2. 7. Afronding


Marga van Hoek
mr. Arnout den Brok

Docenten

Marloes Westerveld
Senior adviseur Sociaal Domein bij BMC
 
Marloes Westerveld heeft als specialist Sociaal Domein jarenlange ervaring binnen welzijn-en zorg vraagstukken. Het accent ligt op transformatieprocessen binnen de gemeente zoals een optimale samenwerking tussen uitvoering en beleid bij gemeenten. Daarnaast ligt haar expertise ook op het verbeteren van de samenwerking tussen maatschappelijke partners, zodat in iedere wijk een passend aanbod aanwezig is. Bij deze projecten staan de behoeften van de inwoner centraal. In haar rol als project- manager ontwikkelt zij samen met verschillende maatschappelijke partners onder andere projecten als de gezonde wijkaanpak, verbinding eerste lijn met welzijn en de samenwerking tussen huisartsen gemeente en welzijnspartijen.
Hinke Stallen
Senior adviseur/onderzoeker Sociaal Domein bij BMC
 
Hinke Stallen is senior adviseur/onderzoeker Sociaal Domein bij BMC. In haar werk evalueert zij gemeentelijke programma’s, onderzoekt de effectiviteit van lopend beleid en brengt cliëntervaringen in beeld. Hinke spreekt in haar werk met diverse betrokkenen (van de bestuurder tot de eindgebruiker) en dit geeft haar een brede blik op gemeentelijke vraagstukken. Zo deed zij onderzoek naar de maatschappelijke impact van een project voor tienermoeders en doet zij onderzoek naar ervaringen van cliënten met Wmo- of Jeugdhulp in diverse gemeenten. Hinke brengt graag het perspectief van de inwoner op een aansprekende manier in beeld, zodat zijn of haar belevingswereld inzichtelijk wordt.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Interactief, deelnemers met verschillende achtergronden, twee docenten (praktijk en juridisch), goede en heldere communicatie vooraf

Fijne en heldere uitleg over de theoretische kaders en veel ruimte voor de praktijk

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl