Workshop

€ 249,-

Het versterken van de sociale basis: wat werkt in de praktijk?

3 juni 2021

Utrecht
 • Inzicht in de werking en het belang van de sociale basis
 • Welke rol neemt de gemeente in het versterken van de sociale basis?
 • Op welke manier kun je resultaten meten en zichtbaar maken?
 • Aan de slag met praktijkvoorbeelden

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Gemeenten zijn volop bezig met de volgende stap in de transformatie: het versterken van de sociale basis. Zeker door de corona crisis is prioritering cruciaal en zal 'preventie: de basis op orde' nog meer de focus krijgen. Gemeentelijke beleidsmakers, inwoners en maatschappelijke partners willen problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken en inzetten op buurtinitiatieven. De kreet die vaak genoemd wordt is ‘de beweging naar voren te maken’, hiermee wordt bedoeld dat alle inwoners mee kunnen doen en, eventueel met extra ondersteuning, zo lang mogelijk thuis kunnen (blijven) wonen. Een wens van iedereen, maar hoe versterk je deze sociale basis? Tijdens deze cursus zoomen we, vanuit theorie en praktijk, in op dit vraagstuk.

Inhoud en resultaat

Na de introductie waarin we de definitie en belang van de sociale basis bespreken, worden de verschillende uitdagingen en vraagstukken behandelt waar gemeenten, wat betreft dit thema, mee te maken hebben. Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we in op het #HOEDAN: wat is de rol van sociale professionals, beleidsmedewerkers, burgers en het wijkteam bij het realiseren van een sterke sociale basis? En in welke gevallen is het versterken van de sociale basis succesvol en wanneer niet? Welke lessen kunnen we hieruit halen? Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan opgavegericht werken, en hoe deze werkwijze ingezet kan worden als krachtig instrument voor het werken aan de sociale basis. Ook behandelen we  hoe maatschappelijke impact van het versterken van de sociale basis gemeten kan worden. Na afloop van de cursus heeft de cursist:

 • Inzicht in de werking en het belang van de sociale basis en welke rol deze heeft in de transformatie binnen het sociaal domein
 • Inzicht in wat wel en niet werkt op basis van praktijkvoorbeelden in de gemeentelijke praktijk
 • Inzicht in welke samenwerkingen relevant zijn en welke rol(len) hierin voor de gemeente zijn weggelegd
 • Inspiratie opgedaan om binnen zijn/haar eigen praktijk opgavegericht te werken

Doelgroep

Deze cursus is voor gemeentelijke beleidsmedewerkers sociaal domein.

Programma

 • Korte theorie over de definities van de sociale basis, voorliggend veld en sociale basisinfrastructuur
 • Analyse van betrokken partijen en rollen
 • De rol van de gemeente
 • Cursisten gaan aan de slag met eigen praktijkvoorbeelden
 • Hoe kun je resultaten meten en zichtbaar maken?

Docenten

Marloes Westerveld
Senior adviseur Sociaal Domein bij BMC
 
Marloes Westerveld heeft als specialist Sociaal Domein jarenlange ervaring binnen welzijn-en zorg vraagstukken. Het accent ligt op transformatieprocessen binnen de gemeente zoals een optimale samenwerking tussen uitvoering en beleid bij gemeenten. Daarnaast ligt haar expertise ook op het verbeteren van de samenwerking tussen maatschappelijke partners, zodat in iedere wijk een passend aanbod aanwezig is. Bij deze projecten staan de behoeften van de inwoner centraal. In haar rol als project- manager ontwikkelt zij samen met verschillende maatschappelijke partners onder andere projecten als de gezonde wijkaanpak, verbinding eerste lijn met welzijn en de samenwerking tussen huisartsen gemeente en welzijnspartijen.
Hinke Stallen
Senior adviseur/onderzoeker Sociaal Domein bij BMC
 
Hinke Stallen is senior adviseur/onderzoeker Sociaal Domein bij BMC. In haar werk evalueert zij gemeentelijke programma’s, onderzoekt de effectiviteit van lopend beleid en brengt cliëntervaringen in beeld. Hinke spreekt in haar werk met diverse betrokkenen (van de bestuurder tot de eindgebruiker) en dit geeft haar een brede blik op gemeentelijke vraagstukken. Zo deed zij onderzoek naar de maatschappelijke impact van een project voor tienermoeders en doet zij onderzoek naar ervaringen van cliënten met Wmo- of Jeugdhulp in diverse gemeenten. Hinke brengt graag het perspectief van de inwoner op een aansprekende manier in beeld, zodat zijn of haar belevingswereld inzichtelijk wordt.
Dorine IJsseling
Adviseur Sociaal Domein bij BMC
 
Dorine IJsseling werkt sinds 2,5 jaar bij BMC als adviseur Sociaal Domein. Binnen verschillende gemeenten, zowel G4-gemeenten als kleinere dorpen, heeft zij als interim beleidsadviseur gewerkt aan de ‘beweging naar voren’. In deze opdrachten stond het voorkomen of uitstellen van duurdere zorg en het bouwen aan een sterke sociale basis centraal. Daarin heeft zij aan den lijve ondervonden voor welke uitdagingen je als gemeente staat wanneer je wilt investeren in de sociale basis en gelijkwaardige samenwerking met partners. Dit vraagt zowel van de gemeente zelf als van partners een verandering in houding, die onwennig of ‘spannend’ kan voelen. Vanuit praktijkgerichte projecten heeft zij gewerkt aan deze transformatie. Binnen BMC is zij opgave manager van het opgaveteam Sociale Basis, waarin wordt gewerkt aan kennisontwikkeling over dit thema.

Materiaal

Tijdens de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3 juni 2021
 • 09:30 - 13:00
 • Utrecht
 • € 249,-
 • Cursusprijs is incl. koffie en thee.

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

U kunt contact met ons opnemen via 020–8200 908 of via academy@berghauserpont.nl