1-daagse cursus

€ 549,-

Basiscursus Inkoop sociaal domein

25 maart 2021

Utrecht
 • De voor- en nadelen van verschillende inkoopmethoden
 • Belangrijkste aandachtspunten bij het doorlopen van een inkoopprocedure in het sociaal domein
 • De laatste rechtspraak relevant voor inkoop binnen sociaal domein

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Inkopen in het sociaal domein betekent keuzes maken. Kiest u voor een overheidsopdracht en dus een aanbestedingsprocedure met een beperkt aantal zorgaanbieders, een zogenoemd ‘open-house model’ met een (nagenoeg) onbeperkt aantal zorgaanbieders of voor een subsidie (en mogelijk een subsidietender)? Om deze eerste keuzes te kunnen maken is het van belang om te weten wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende inkoopmethoden. Is de keuze voor een inkoopmethode eenmaal gemaakt, dan is het de vraag hoe de gekozen procedure het beste kan worden ingericht. Hierbij staat voorop: een inkoopprocedure is een middel om een doel te bereiken, het is niet het doel op zich. Het doel is te komen tot een goede zorgverlening overeenkomstig de ambities en binnen het wettelijk kader.‘open-house model’ met een (nagenoeg) onbeperkt aantal zorgaanbieders of voor een subsidie (en mogelijk een subsidietender)? Om deze eerste keuzes te kunnen maken is het van belang om te weten wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende inkoopmethoden. Is de keuze voor een inkoopmethode eenmaal gemaakt, dan is het de vraag hoe de gekozen procedure het beste kan worden ingericht. Hierbij staat voorop: een inkoopprocedure is een middel om een doel te bereiken, het is niet het doel op zich. Het doel is te komen tot een goede zorgverlening overeenkomstig de ambities en binnen het wettelijk kader.

Inhoud en resultaat

Inkoop binnen het sociaal domein is – mede door – de decentralisatie meer en meer in de schijnwerpers komen te staan. Enerzijds procedureel: welke inkoopprocedure kan het beste worden toegepast: aanbestedingsprocedure, ‘open-house model’ of subsidiëren? Anderzijds inhoudelijk: geschillen over tarieven en proportionaliteit van de contractvoorwaarden deden en doen zich nog steeds geregeld voor. En: hoe verhouden de verschillende wettelijke kaders zich tot elkaar?

Iedere vorm van inkoop brengt andere vragen met zich mee, bijvoorbeeld:

 • Wordt bij een aanbestedingsprocedure gekozen voor een vast tarief of kun je de markt het beste een prijs laten bepalen door zorgaanbieders een prijs te laten opnemen in hun inschrijving? Hoe zwaar laat je dan vervolgens de prijs meewegen?
 • Aan welk regelgevend kader zijn aanbestedende diensten gebonden bij toepassing van het ‘open-house model’?
 • Bij subsidiëring: kan deze altijd een-op-een worden verstrekt of moet hier ook een vorm van mededinging worden gecreëerd?

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in:

 • De beschikbare inkoopmethoden;
 • De voor- en nadelen van de beschikbare inkoopmethoden;
 • De wijze waarop de verschillende inkoopprocedures kunnen worden doorlopen;
 • De belangrijkste aandachtspunten bij het doorlopen van een inkoopprocedure in het sociaal domein, zowel procedureel als inhoudelijk; en
 • De laatste rechtspraak relevant voor inkoop binnen sociaal domein.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor inkopers, aanbesteders, adviseurs, juristen, tendermanagers en beleidsambtenaren bij gemeenten. De cursus is ook interessant voor zorgaanbieders (Wmo en Jeugd).

Programma

 • Overzicht inkoopmethoden
 • Aanbestedingsprocedure
  • Welke procedures kunnen worden toegepast;
  • Hoe kan de procedure worden ingericht;
  • Welke voorwaarden kunnen worden gesteld; en
  • Wat zijn de aandachtspunten.
 • Open-house model
  • Wat is het open-house model;
  • Hoe werkt een procedure op basis van het open-house model;
  • Welke voorwaarden kunnen worden gesteld; en
  • Wat zijn de aandachtspunten.
 • Subsidiëren
  • Wanneer subsidiëren;
  • Wat is het verschil met een overheidsopdracht;
  • Is een-op-een subsidiëren mogelijk;
  • Welke voorwaarden kunnen worden gesteld; en
  • Wat zijn de aandachtspunten.
 • Wrap-up: voor- en nadelen per inkoopmethode
 • Casus: aan de slag met een praktijksituatie

Docenten

Partner en advocaat bij AKD
 
Pieter Kuypers is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. In dat kader heeft hij meerdere partijen begeleid bij het doorlopen van inkoopprocedures binnen het sociaal domein en opgetreden in gerechtelijke procedures over inkoop van zorg. Ook is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate en Europees recht aan de Universiteit Utrecht. Verder geeft hij gastcolleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn werk als advocaat en docent is Pieter lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingesteld om te bemiddelen in aanbestedingsprocedures. Ook brengt de commissie niet-bindende adviezen uit aan betrokken partijen. Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel
Advocaat bij AKD
 
Nikee Groot is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich daarbij specifiek op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Nikee adviseert en vertegenwoordigt cliënten onder andere bij de inkoop binnen het sociaal domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Zij heeft ook meegewerkt aan een rapportage voor het ministerie over de juridische voor- en nadelen van aanbesteden en subsidiëren. Naast haar juridische werk verzorgt Nikee cursussen, lezingen en in-house trainingen over het (Europese) aanbestedingsrecht en staatssteun. Ook is zij lid van de redactie van Gezondheidsrecht Updates (GZR) Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Tijdens de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 maart 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 549,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Judith Nuijens Berghauser Pont Academy
Judith Nuijens
Programmamanager Sociaal Domein
 
U kunt contact opnemen met Judith Nuijens via 020 8200 908 of via judith@berghauserpont.nl