2-daagse cursus

€ 995,-

Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu

9, 10 december 2020

Utrecht
 • De basis van de Omgevingswet in 2 dagen
 • Specifiek gericht op vergunningverlening milieu
 • Juridisch kader, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning
 • Tweede dag inzoomen op technische aspecten in het Bal
 • Praktijkcases

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

In deze cursus wordt een basis geboden over de Omgevingswet, specifiek gericht op alle aspecten rond vergunningverlening milieu.

Op de eerste dag wordt het (juridische) kader van de Omgevingswet behandeld. De tweede dag is wat meer technisch en zullen onderwerpen behandeld worden zoals de nieuwe systematiek omtrent BAL en wat er gaat veranderen bij de verschillende milieuthema’s.

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor vergunningverlening met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverleners milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. Daarbij komen verschillende vragen aan bod:

 • Wat is de nieuwe systematiek van de Omgevingswet?
 • Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
 • Hoe ga ik aan de slag met de nieuwe instrumenten?
 • Wat is specifiek van belang voor vergunningverlening milieu?

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor vergunningverleners milieu en juristen vergunningverlening. Zij zijn meestal werkzaam bij een Omgevingsdienst en soms nog bij gemeenten en provincies.

Programma

Dag 1: Juridisch kader - Omgevingswet, omgevingsplan, vergunningverlening

Kort opfrissen kader Omgevingswet

 • Doelstellingen Omgevingswet en opbouw
 • Doel en reikwijdte
 • Systematiek en begrippen
 • Kerninstrumenten op hoofdlijnen
 • 4 uitvoerings-AMvB´s
 • Aanvullingswetten en Invoeringswet
 • Overgangsrecht

Omgevingswaarden en instructieregels

 • Definitie omgevingswaarden
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Omgevingswaarden in omgevingsplan en omgevingsverordening
 • Doorwerking en gevolgen
 • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde
 • Instructieregels: sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
 • Drie basistypes
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

Milieu in het Omgevingsplan

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
 • Globale opzet en doorschuiven onderzoekslasten omgevingsplan
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Relatie met het Bal
 • Bodem regelen in het omgevingsplan
 • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • (Milieu)gebruiksruimte
 • Werking Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan
 • Toepassing mengpaneel
 • Verhouding omgevingsplan, omgevingsvergunning en algemene regels

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
 • Minder (rijks)vergunningen, meer algemene regels
 • Van inrichting naar activiteit
 • Wanneer vergunningplichtig?
 • Bevoegd gezag omgevingsvergunning
 • Verdeling taken en bevoegdheden
 • Toetsingskader / beoordelingsregels
 • Vervallen onlosmakelijkheid
 • Participatie en rechtsbescherming
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften
 • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift en zorgplicht
 • Procedures
 • Handhaving onder de Omgevingswet
 • Samen aan de slag met praktijkcases

Dag 2: Technisch - Bal enmilieuthema’s

Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het Activiteitenbesluit
 • Van inrichting naar milieubelastende activiteit
 • Systematiek en hoofdstukken grondig doornemen: activiteiten, modules
 • Gegevens en bescheiden
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Zorgplicht
 • Omgevingsvergunning en milieu, vergunningplicht (waaronder complexe bedrijven)
 • Omgevingsregeling inhoud en aanvraagvereisten
 • Bal en het omgevingsplan (incl. bruidsschat)

Praktijkcases Bal en vergunningverlening

 • Gezamenlijk door een aantal praktijkcases lopen: hoe was het, hoe wordt het

Milieuthema’s kort doorlopen: wat verandert er door de Omgevingswet?

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Geur: agrarisch en bedrijven
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Gezondheid
 • Water
 • Milieu in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

Docenten

mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij Source.law
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Edwin Voogd
Adviseur Activiteitenbesluit en Omgevingswet, Infomil
 
Edwin houdt zich bezig met het vertalen van (nieuwe) wetgeving naar de gebruikers zoals gemeeenten, provincies en omgevingsdiensten. Daarvoor was hij werkzaam bij een omgevingsdienst.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 9, 10 december 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 995,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 150,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl