Middagcursus


Corona-proof contracteren en aanbesteden - alleen als incompany


Door vastgoedspecialist Alexandra Boot en aanbestedingsexpert Charles van der Vlis

 • Corona brengt nieuwe wijze van contracteren met zich mee
 • Hoe ga je om met onvoorziene omstandigheden?
 • Kunnen onderhandelingen zomaar worden afgebroken?
 • Hoe omgaan met onvoorziene omstandigheden vóór en tijdens een aanbestedingsprocedure?
 • Voor zowel markt als overheid
 • Alle aandachtspunten en tips en tricks op een rij in een middag

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Welke spelregels komen er in de post-corona wereld op u af? De nieuwe leefomgeving brengt ook nieuwe wijzen van contracteren mee. Deze cursus biedt hierin houvast, tips en tricks om met het coronavirus en onvoorziene omstandigheden om te gaan.

Ieder contract zal door het coronavirus worden gekleurd, maar hoe deze evolutie in contracten zal worden verwerkt is nog onduidelijk. Marktpartijen, maar ook overheden kunnen aan de hand van concrete voorbeelden hierop beter voorbereid worden.

Inhoud en resultaat

In deze cursus gaan wij onder meer op de volgende onderwerpen in:

 • Hoe verhouden onvoorziene omstandigheden zich tot de corona-crisis?
 • Kunnen onderhandelingen zomaar worden afgebroken?
 • Welke contractsbepalingen moet ik aan mijn corona-proof overeenkomst toevoegen?
 • Welke invloed kunnen onvoorziene omstandigheden hebben op besluitvorming en de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden?

Daarnaast behandelt de cursus hoe er omgegaan kan worden met onvoorziene omstandigheden vóór en tijdens een aanbestedingsprocedure en welke mogelijkheden er zijn om toekomstige aanbestedingen hierop voor te bereiden. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Onder welke voorwaarden kan ik aanbestedingstermijnen verlengen?
 • Tot wanneer kan ik de aanbestedingsopdracht wijzigen?
 • Waar houd ik rekening mee bij toekomstbestendig aanbesteden?

U bent na deze cursus voorbereid om met onvoorziene omstandigheden om te gaan en in staat zijn om te anticiperen op de juridische problemen die zich in het licht van de huidige corona-crisis zullen voordoen. U zult het beste uit marktkennis kunnen halen en weten waar de aandachtspunten in de post-corona wereld komen te liggen.

Doelgroep

Deze cursus is enerzijds bestemd voor overheden en dan met name ambtenaren die betrokken zijn bij contractvorming en aanbesteding (juristen, projectleiders, managers) en voor aanbestedende diensten. En anderzijds voor marktpartijen, zoals projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, bouwbedrijven, adviesbureaus en juristen.

Programma

Onvoorziene omstandigheden

Wanneer is bijvoorbeeld sprake van onvoorziene omstandigheden? Is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid? Bestaat hier al jurisprudentie over?

Afbreken van onderhandelingen

Door de corona-crisis is het voorspelbaar dat sommige partijen lopende contractonderhandelingen gaan afbreken. In sommige gevallen zijn zij daartoe echter niet bevoegd. In dit deel van de cursus wordt u hierover bijgepraat.

Besluitvorming en overeenkomsten

Ook wordt besproken welke invloed onvoorziene omstandigheden kunnen hebben op de besluitvormig van publiekrechtelijke instellingen en hoe een corona-proof overeenkomst eruit moet komen te zien. Dit is een overeenkomst die de risico’s en de gevolgen van bijvoorbeeld een pandemie zoals corona reeds heeft ingecalculeerd. Bepalingen die in dat kader van belang zijn – en in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen – worden besproken.

Aanbesteding en Corona

Het juridisch kader van het verlengen van aanbestedingstermijnen komt aan bod. Daarbij wordt de vraag gesteld onder welke voorwaarden de aanbestedingstermijnen verlengd kunnen worden. Ook worden de wijzigingsmogelijkheden van een aanbestedingsopdracht behandeld. In welke gevallen is het mogelijk om eventuele wijzigingen tijdens een aanbestedingsproces door te voeren? Of is het heraanbesteden van de opdracht de enige mogelijkheid die resteert? Daarnaast wordt er een blik geworpen op toekomstbestendig aanbesteden.

Docenten

Alexandra Jurgens-Boot
Advocaat
 
Alexandra is in haar hoedanigheid als advocaat gespecialiseerd in de sectoren bouw en vastgoed, aanbesteding, energie-milieu en zorg. Alexandra is vaste adviseur van beleggers, beursgenoteerde bedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties en overheden. Ze is betrokken geweest bij vele grote gebiedsontwikkelingen en infrastructurele werken. Een grondige kennis van de bouw- en vastgoedmarkt stelt haar verder in staat om de verschillende belangen van de betrokken partijen te identificeren. Dit leidt tot effectieve onderhandelingen en op maat gemaakte overeenkomsten tussen de betrokken partijen. Alexandra heeft tweemaal de titel ‘Vastgoedadvocaat van het jaar’ verworven.
Charles van der Vlis
Advocaat
 
Charles van der Vlis heeft zich sinds 2014 gevestigd als advocaat bij Boot Advocaten. Charles is specialist in Europees en nationaal aanbestedingsrecht en heeft brede ervaring met publieke-private samenwerkingen. Charles maakte onder meer deel uit van het team dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten heeft opgesteld. Naast het geven van advies heeft Charles een ruime ervaring in het begeleiden van aanbestedende diensten en inschrijvers bij geschillen.

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl