2-daagse training

€ 1.295,-

Klimaatadaptatie: het ontwerpen en borgen van een goed (participatie)proces

26 november, 15 december 2020

Utrecht

In deze tweedaagse training wordt de cursist de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt om op een succesvolle manier klimaatadapatie te inplementeren binnen zijn/haar gemeente of regio.

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

De meeste gemeenten en waterschappen hebben hun stresstesten afgerond. Sommige zijn al begonnen met de risicodialoog, anderen willen ook aan de slag. De routekaart risicodialoog geeft inspiratie hoe je risicodialogen kan voorbereiden, voeren en afronden. Het is echter van de situatie en locatie afhankelijk hoe je het als organisatie of als regio aanvliegt. Ook is onduidelijk wat de relatie is met de Uitvoeringsagenda en de andere ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. En hoe verbindt men de opgave op het gebied van klimaatadaptatie met de energietransitie, de omgevingswet en biodiversiteit?

Deze uitdagingen vragen om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden van mensen die actief aan de slag gaan of al zijn met klimaatadaptatie. Kennis om de opgave van klimaatadaptatie goed te borgen in de eigen organisatie en nieuwe vaardigheden omdat klimaatadaptatie om samenwerking vraagt. Het werkend krijgen van een goede samenwerking vraagt om mensen die begrijpen op welke manieren je kunt samenwerken en wat ervoor nodig is.

Inhoud en resultaat

Deze training heeft de volgende leerdoelen:

 • Het leert je samenwerken aan de risicodialoog. Welke processtappen doorloop je en wie betrek je daarbij?
 • Het leert je hoe je een uitvoeringsagenda/programma opzet en verankerd in de eigen organisatie en stuurt op de doelen. En hoe dit zich verhoudt tot de risicodialogen.
 • Het geeft je handvatten voor het betrekken van jouw bestuurders. Welke politieke keuzes leg je ze voor en op welk moment?
 • Het geeft je inzicht hoe je klimaatbewust handelen kan verankeren in bijvoorbeeld de omgevingsvisie.
 • Het geeft je inspiratie en tips hoe je bewoners en andere stakeholders in de stad motiveert en faciliteert. En wanneer je zelf wel en wanneer juist niet betrekt.
 • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken.
 • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities bij klimaatadaptatie.
 • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken.
 • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire als tweebenige speler.

Na afloop van de opleiding kunt u gericht verder in uw organisatie en/of regio, omdat we ook een stappenplan maken gericht op uw situatie.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies die aan de slag zijn of gaan met klimaatadaptatie. Dit kunnen zijn (beleids)medewerkers waterbeheer, ruimte, riolering, duurzaamheid, etc.

Zij moeten aan de slag om hun collega’s en bestuur in beweging te krijgen. Zij moeten de samenwerking met andere overheden, organisatie en partijen in de stad werkend krijgen, want iedereen is nodig voor het nemen van de benodigde maatregelen. En zij moeten bewoners motiveren en faciliteren om in de eigen tuin en directe omgeving aan de slag te gaan.

Een mooie uitdaging die vraagt om een goed gevulde gereedschapskist.De training gaat u deze bieden.

Programma

De training bestaat uit 2 dagen:

 • Dag 1 gaat over kennis van het borgen van een goed proces met een duidelijke richting vanuit de eigen organisatie, de nut en noodzaak van een programma klimaatadaptatie, de selectie en invulling van risicodialogen, het borgen van klimaatbewust handelen en het betrekken van het bestuur.
 • Dag 2 gaat over de vaardigheden die nodig zijn voor het organiseren van draagvlak in de eigen organisatie, voor de organiseren en faciliteren van risicodialogen, voor het faciliteren van bewoners en ondernemers en voor het opstellen van een gedragen uitvoeringsagenda met bijbehorend budget.

Beide zijn nodig om klimaatadaptatie succesvol te implementeren binnen je organisatie.

Dag 1

Introductie: Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

 • De 7 ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland
 • Methode van weten-willen-werken
 • Doorvertaling naar decentrale overheden
 • Speciale aandacht voor Vitale en Kwetsbare functies

Het inrichten van een goed proces

 • Kenmerken van procesmanagement versus projectmanagement
 • Op welke ambitie ga je sturen?
 • Wat zijn de politieke keuzes? En op welke momenten in het proces breng je het bestuur in positie?

Nut en noodzaak van programmatisch werken

 • Kenmerken van programmamanagement
 • Onderdelen van een programma klimaatadaptatie
 • Relatie met de Uitvoeringsagenda
 • Meenemen van het management

Voorbereiding, uitvoering en afronding van risicodialogen

 • Selectie van risicodialogen
 • Selectie van stakeholders
 • Wat pak je lokaal op en wat regionaal?
 • Processtappen van een risicodialoog: van opstarten tot borgen afspraken

Borgen van klimaatbewust handelen

 • Borgen van klimaatbewust handelen in beleid: VGRP, Omgevingsvisie, groenbeleid, etc.
 • Borgen van klimaatbewust handelen bij de eigen collega’s
 • Borgen van klimaatbewust handelen bij bewoners en ondernemers
 • Aanhaken bij de andere transities, zoals de energietransitie

Dag 2

Vaardigheden en competenties nodig voor klimaatadaptatie

De klimaatopgave vraagt om samenwerking, omdat een groot deel van de benodigde maatregelen op het terrein van anderen moet plaatsvinden. En ook kan de overheid niet overal de rekening voor gaan betalen. Op deze dag leer je de taal van samenwerken. Dit is nodig om het onderwerp bespreekbaar te maken, want als je dat niet doet is de kans groot dat elke partij het anders interpreteert wat resulteert in verwarring en mogelijk teleurstelling gedurende het traject.

We gaan o.a. de volgende onderwerpen behandelen:

 • De ‘grenswerker’: mensen zoals jij zijn een procesmanagers in een multi-partij omgeving die het vermogen hebben om belangen te begrijpen en te verbinden en groepen te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Jij staat met één been in de eigen organisatie en één been in de omgeving van betrokken partijen en personen.
 • Spectrum van Coalitievorming: dit is de theorie over samenwerken en samenwerkingscoalities. Het beschrijft drie hoofdvormen van samenwerken, die wij onderscheiden om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden en er mogelijke handelingsrepertoires aan te koppelen.
 • Signaturen van samenwerking: Mensen acteren op verschillende manieren in een samenwerking. Dit noemen we signaturen. Om houvast te krijgen op jouw persoonlijke impact op mensen in een samenwerking identificeren we jou voorkeurssignatuur en spelen we met het inzetten van de juiste signatuur op het juiste moment.

Aan het einde van dag 2 gaan we een stappenplan maken voor de opgave in jouw organisatie, zodat je na deze tweedaagse training gericht aan de slag kan gaan.

Docenten

Docent Pim Nijssen
Pim Nijssen
Adviseur en trainer, Twynstra Gudde
 
Pim helpt organisaties beter samenwerken, als kwartiermaker in opdrachten en als trainer en coach. Pims inhoudelijke kennis ligt in het fysieke domein. Hij werkt aan trainingen over actief burgerschap voor een woningbouwcorporatie, samenwerking in de ruimtelijke keten als gevolg van de omgevingswet voor twee grote gemeenten en over interne samenwerking ten dienste van externe samenwerking voor een provincie.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Wytse Dassen
Strategisch adviseur water & omgevingsmanager bij Twynstra Gudde
 
Wytse is altijd actief om samenwerkingsverbanden te smeden en in beweging te krijgen. Hij heeft zich de afgelopen tijd verdiept en uitgesproken over hoe we moeten komen tot een klimaatadaptief Nederland. Hij is zowel werkzaam op rijksniveau bij het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, als bij provincies, waterschappen en gemeenten met het voorbereiden en uitvoeren van risicodialogen. Wytse heeft veel kennis en ervaring met procesmanagement, bestuurlijke processen, omgevingsmanagement en participatie..
 
Thomas Klomp
Adviseur bij Samen Klimaatbestendig (DPRA)
 
Thomas Klomp is een extreem-weer-freak. Hij wil weten wat extreem weer doet met de omgeving en wat de omgeving doet met extreem weer. Met ruim 10 jaar gemeentelijke ervaring op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie op zak werkt hij momenteel als zelfstandig adviseur voor het DPRA in het team Samen Klimaatbestendig. Daarnaast is hij (gast)docent bij stichting Wateropleidingen en stichting Rioned voor grondwater, klimaatadaptatie en stedelijk water. Thomas brengt op een laagdrempelige, open en humoristische manier de nut en de noodzaak van samenwerken in klimaatadaptatie over.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 26 november, 15 december 2020
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.295,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 150,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze training zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.