Dagdeelcursus


Update Awb - alleen als Incompany


Bezien vanuit de praktijk

 • In 1 dagdeel weer helemaal bij, kennis opdoen én daarnaast opfrissen
 • Actuele en relevante wetgeving, jurisprudentie, signaleren van trends
 • Knelpunten helder toegelicht
 • Thematisch gerangschikt
 • Praktisch gebracht, met ruimte voor uw eigen casus

Inleiding

Het recht is geen rustig bezit. Telkens opnieuw worden we geconfronteerd met nieuwe en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. Denk bijvoorbeeld aan het besluit-begrip, het belanghebbende-begrip en het begrip bestuursorgaan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de bekendmaking van besluiten, de herhaalde aanvraag (ne bis in idem), het handhavingsbeleid van overheden, de invordering van verbeurde dwangsommen en de kosten van bestuursdwang, het vertrouwensbeginsel, de toepassing van beleidsregels en de relativiteitseis in beroep bij de bestuursrechter, om maar een aantal onderwerpen te noemen.

Ook in de afgelopen periode heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van zich doen spreken met belangrijke uitspraken op deze terreinen. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een vlekkeloze toepassing van het algemeen bestuursrecht in de dagelijkse praktijk. Het vormt het gereedschap waar de praktijkbeoefenaar niet zonder kan.

Wekelijks geeft de Afdeling bestuursrechtspraak interessante en relevante uitspraken over tal van verschillende onderwerpen. Het is in de drukte van alledag niet eenvoudig dit continu bij te houden en te linken aan reeds bestaande jurisprudentie. Het blijkt dat de (gemeentelijke) bestuurspraktijk telkens aanloopt tegen concrete vragen als: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast? Wat staat in de wet, en wat zegt de rechtspraak? Onvoldoende kennis van actuele jurisprudentie is een potentieel juridisch en financieel risico.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende wetgeving en jurisprudentie aangaande de Awb. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk. Daarnaast is de cursus bedoeld om in het verleden opgedane kennis een flinke opfrisbeurt te geven.

Opzet cursus

De cursus is thematisch opgezet. Elk thema wordt op praktische wijze behandeld, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar zijn vervlochten. Leidraad bij het selecteren van uitspraken wordt gevormd door het belang voor de praktijk. Het accent ligt op recente uitspraken.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een voor zijn praktijk helder, actueel en afgerond beeld van de geldende Awb-rechtspraak en kent hij de stand van zaken wat betreft de Awb en komende wetswijzigingen. Ook is zijn kennis op deze terreinen weer opgefrist.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, juridische adviseurs, administratief-juridische medewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij overheden (met name gemeenten), advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus. De cursus is verder interessant voor leden van de commissies bezwaarschriften.

Programma

De volgende thema’s komen aan bod:

 • ontwikkeling van de Awb vanaf 1 januari 1994 tot nu toe en toekomstige ontwikkelingen
 • onlangs verschenen conclusies van de Advocaat-Generaal en rechtspraak over o.a. de bestuurlijke waarschuwing als besluit, bijzondere omstandigheden bij de invordering van verbeurde dwangsommen en de kosten van bestuursdwangtoepassing, het afgeleid belang in het sociaal domein, de gedoogbeslissing als besluit en het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht
 • het relativiteitsvereiste in beroep
 • het besluit-begrip, het belanghebbende-begrip, het begrip bestuursorgaan en de (herhaalde) aanvraag (wijziging ne bis in idem benadering)
 • de rechtsgeldige bekendmaking van besluiten
 • beleidsregels en de nieuwe benadering in de rechtspraak ten aanzien van de inherente afwijkingsbevoegdheid
 • handhavingsbeleid en de rechterlijke toetsing daarvan
 • de juridische kwalificatie van een sanctiebeslissing (herstel- of bestraffende maatregel?)
 • invordering van verbeurde dwangsommen, kosten bestuursdwang en verjaringsperikelen
 • ontwikkelingen bestuursprocesrecht
 • overige actuele ontwikkelingen
 • vragen van deelnemers

Docenten

Rogier Stijnen
stafjurist bij de rechtbank Rotterdam
 
mr.dr. Rogier Stijnen is stafjurist bij de rechtbank Rotterdam en auteur van honderden annotaties en artikelen en tevens van diverse boeken, o.a. over handhavingsvraagstukken.
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.

Aanmelden

Referenties
Prettige docent, actuele informatie.

Inhoud van de cursus voldeed aan de verwachting. En een deskundig docent die je weet te enthousiasmeren om je van tijd tot tijd wat meer in de materie te verdiepen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

 
Dagmar Lodders
Junior e-learning ontwikkelaar, Berghauser Pont
 
U kunt contact opnemen met Dagmar via 020 637 5000 of via dagmar@berghauserpont.nl