1-daagse cursus

€ 595,-

Update Gemeenterecht

12 november 2019

Utrecht
 • Voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
 • Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie
 • Gemeentewet, Kieswet, Wob, Wet bescherming persoonsgegevens
 • In 1 dag weer bij

Inleiding

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan Kieswet en Wet openbaarheid van bestuur. Maar ook de Wet bescherming persoonsgegevens vraagt op zijn tijd aandacht.

Opgedane juridische kennis loopt het risico gedateerd te zijn of “zakt “ gewoon weg, daarom is het up-to-date houden van de algemeen-juridische kennis voor (adjunct-)griffier en raadsadviseur noodzakelijk. Een gemeenteraad, en met hem de griffie(r) kan zich geen juridische missers veroorloven.

Inhoud en resultaat

Voor deze doelgroep is een speciale op maat gesneden update-cursus ontwikkeld. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer weer helemaal op de hoogte en bijgepraat over de voor hem of haar belangrijkste juridische aandachtspunten, met name op het gebied van de Gemeentewet. Ook de laatste wetswijziging (zogeheten “Veegwet”) zal worden belicht. De deelnemer is na het volgen van de cursus nog meer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen (juridische) praktijksituaties.

Doelgroep

De cursus bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers en raadsadviseurs. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en andere geïnteresseerden in het (praktisch) Gemeenterecht.

Programma

 • Inhoud en praktische gevolgen Veegwet Gemeentewet
 • Toelating tot de raad en einde raadslidmaatschap
 • Benoeming en ontslag wethouder
 • Het ontstaan en beëindigen van geheimhouding, het verschil tussen raad en commissie
 • Vergaderquora, totstandkoming raadsbesluit en staken van stemmen
 • Verboden handelingen, onverenigbare betrekkingen en de gevolgen van niet-naleven
 • Hoe om te gaan met belangenverstrengeling, en de recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • De positie van de gemeenteraad bij het aangaan van een overeenkomst
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Gemeenteraad, Wet openbaarheid van bestuur en Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • Juridische aspecten van eigentijdse inrichting van raads- en commissievergadering
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Tevens ontvangt u het boek Gemeenterecht in de praktijk

Korting en professionaliseringsfonds VvG
Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen). 

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 12 november 2019
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Actueel, leerzaam en gericht op de dagelijkse praktijk.

Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen / interactie.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl