3 dagdelen


Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht - alleen als Incompany


In 3 ochtenden een compleet overzicht van het juridisch instrumentarium inzake:

 • Rampenbestrijding, crisisbeheersingsmaatregelen en noodbevoegdheden
 • Openbare orderecht en handhaving
 • Demonstratierecht

Met topsprekers: prof. mr. dr. J.G. (Jan) Brouwer, mr. A.J. (Adriaan) Wierenga, mr. dr. B. (Berend) Roorda van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inleiding

Veiligheid en handhaving van de openbare orde krijgen topprioriteit in de huidige tijd. Wanneer Is de burgemeester en wanneer is de Voorzitter van de Veiligheidsregio aan zet? Welke maatregelen kan wie nemen bij een (ernstige dreiging) van een openbare-ordeverstoringen en een ramp? Welke instrumenten zijn inzetbaar tegen ondermijning van samenleving en hoe reguleer je grote events en demonstraties?

Inhoud en resultaat

Weinig mensen zijn goed thuis in het noodrecht en het openbare-orderecht. Vaak ontbreekt het overzicht in deze nauw met elkaar verwante rechtsgebieden. Het gaat dan om de samenhang en het samenspel tussen een keur van wetten zoals de Gemeentewet, Wet Veiligheidsregio’s, Wet publieke gezondheid, Opiumwet, Wet wapens en munitie, Algemene wet op het binnentreden, Algemene wet bestuursrecht, Wetboek van strafrecht, Wetboek van strafvordering, de APV enz.

Na deze basiscursus weet u:

 • hoe het systeem van het noodrecht en het openbare-orderecht in elkaar zitten
 • wanneer een noodbevel en wanneer een noodverordening dient te worden ingezet
 • wanneer er sprake is van een ramp of een (ernstige) verstoring van de openbare orde dan wel (ernstige) wanordelijkheid
 • welke bevoegdheden de voorzitter van de veiligheidsregio en welke lokale bestuursorganen als de burgemeester, college en raad hebben
 • hoe ondermijning door wie kan worden bestreden
 • in welke gevallen een demonstratie beperkt of zelfs verboden kan worden

Doelgroep

Deze cursus is vooral bestemd voor juristen bestuursrecht, algemene juristen en beleidsadviseurs werkzaam bij de diverse overheden, zoals gemeenten, provincies, Veiligheidsregio’s, politie, GGD, etc. Ook ambtenaren van ministeries die te maken hebben met noodrecht kunnen hier hun licht opdoen.

Programma

De cursus bestaat uit drie modules van ieder een dagdeel. De modules zien er als volgt uit:

Module 1: Rampenbestrijding, crisisbeheersing en noodbevoegdheden
Docenten: Adriaan Wierenga

Bij de eerste module zullen we uitgebreid stilstaan bij een actueel deelgebied van het openbare-orderecht, namelijk het noodrecht. Daarbij is er aandacht voor (de rol van het noodrecht in) de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tijdens verschillende grootschalige ernstige wanordelijkheden en rampen van de laatste jaren zoals Project X, maar ook de situatie rond het Coronavirus is duidelijk geworden dat de kennis van het noodrecht en crisisrecht en de praktische toepassing hiervan nog wel eens te wensen overlaat op lokaal, regionaal of zelfs landelijk niveau. Extra aandacht voor dit onderwerp is dus geen overbodige luxe. Ook gaan we in op de verschillende nood- en crisisbevoegdheden die bestuursorganen als de burgemeester, maar ook de voorzitter van de veiligheidsregio, hebben en wanneer zij die noodbevoegdheden precies kunnen inzetten. Een niet onbelangrijke vraag die we daarbij zullen beantwoorden, is wat nu precies het verschil is tussen een noodbevel en noodverordening en wanneer en hoe deze bevoegdheden gebruikt kunnen worden.

Module 2: Openbare orderecht en handhaving
Docenten: Jan Brouwer

De tweede module staat in het teken van het systeem van het openbare-orderecht. Enkele wezenlijke openbare-orderechtelijke begrippen passeren hierbij de revue: wat is het verschil tussen verstoring van de openbare orde, wanordelijkheden, ernstige wanordelijkheden en een ramp? Wat is de taak van de politie onder het gezag van de burgemeester als openbare-ordehandhaver? Hoe kunnen boa’s en toezichthouders hun rol hierbij vervullen? Welke openbare-ordebevoegdheden gaan bij een regionale of landelijke ramp over op de voorzitter van de veiligheidsregio? Mag de burgemeester bij een ramp of ordeverstoring van meer dan plaatselijke betekenis nog gebruikmaken van zijn nood- en openbare-ordebevoegdheden? Heeft de commissaris van de Koning ook bevoegdheden? We gaan hierbij niet alleen in op de theorie, maar ook op de praktijk aan de hand van thema’s als ondermijning, sluiting (drugs)panden, aanpak van (woning)overlast, voetbalhooliganisme en preventief fouilleren.

Module 3: Demonstratierecht 
Docenten: Berend Roorda

De derde module staat in het teken van het demonstratierecht. Het demonstratierecht is actueler dan ooit en heeft de laatste jaren vanwege onder meer de vergaande wijzen waarop men tegenwoordig nog wel eens actievoert – door middel van bijvoorbeeld wegblokkades – een steeds grotere impact op onze samenleving. Tijdens deze module leert u wanneer een protestactie wel en wanneer zij niet (meer) valt onder het recht om te demonstreren en wat dit betekent voor de mogelijkheden om een dergelijke actie van overheidswege te beperken of zelfs te verbieden. Daarnaast gaan we onder meer in op wat de (mogelijke) juridische consequenties zijn als demonstranten niet voldoen aan de kennisgevingplicht, als zij strafbare (uitings)delicten begaan of als de inhoud van hun actie tot heftige tegenreacties leidt.

Docenten

Prof. mr. dr. J.G. (Jan) Brouwer,
hoogleraar-directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen
 
Jan Brouwer is sinds 2005 hoogleraar Algemene Rechtswetenschap. Hij richt zich op vraagstukken over openbare orde en veiligheid. Brouwer is lid van de bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van VWS, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Assen en Honorair Consul van Frankrijk in Groningen. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Brouwer heeft zich uitgebreid gemengd in de discussies over voetbalsupporters en de voetbalwet en over de invoering van de wietpas, die volgens hem juridisch onhoudbaar is. Hij publiceert al sinds 1996 over (drugs)overlast en de bestuurlijk-juridische aanpak daarvan. Momenteel wordt hij veel geraadpleegd over het noodrecht in de Corona-crisis.
mr. Adriaan J. Wierenga
docent/senior onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groninge
 
Adriaan is gespecialiseerd in noodrecht, openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hij doet daarnaast onder meer onderzoek voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag (Veiligheidsrisico's jaarwisseling (2017) en Vreugdevuur Scheveningen (2019)). Verder is hij mede auteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (Kluwer) en redacteur van het Zakboek Openbare orde voor burgemeesters. Momenteel adviseert hij door het hele land overheden bij de Corona-crisis
Mr. dr. B. (Berend) Roorda
universitair docent/senior onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen
 
Berend is in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar het recht om te demonstreren. In de jaren na zijn promotie heeft hij zich verder verdiept in het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen enerzijds grondrechten die zien op het zich verenigen, uiten en actievoeren op politiek of maatschappelijk gebied en anderzijds de handhaving van de openbare orde. In dat kader doet hij sinds 2018 onder meer onderzoek naar het verbieden en bestrijden van Outlaw Motorcycle Gangs en andere onrechtmatige organisaties. Hij is medeauteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (Kluwer), redacteur van het Zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en als (gast)docent verbonden aan de Politieacademie en de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen refernties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl