1-daagse incompany cursus


Update Wabo - alleen als incompany


 • In één dag weer up to date met Wabo
 • Wabo, Invoeringswet Wabo, Bor en Mor
 • Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Belangrijkste praktijkproblemen op een rij
 • Relevante rechterlijke uitspraken

Inleiding

De Wabo is nu al vanaf 2010 in werking. Inmiddels bent u gewend aan het nieuwe idioom, de vindplaatsen, de digitale indiening en wellicht ook wel aan een nieuwe manier van werken, namelijk Wabo-breed en integraal.

In het begin bent u gedegen opgeleid om er daarna mee aan de slag te gaan. Even geen cursussen meer, nu eerst er mee leren werken, was het devies. Inmiddels is veel kennis ingedaald en heeft u ervaring opgedaan met hoe het wel en soms ook niet moet.

Er lijkt nu na meer dan 6 jaar een nieuwe fase aan te breken: kennis weer eens bijschaven, witte vlekken oplossen, pijnpunten bespreken, ervaringen uitwisselen, kortom de-puntjes-op-de-i-zetten om zo nog beter te kunnen functioneren als Wabo-vergunningverlener/handhaver/beleidsmedewerker.

Ontwikkelingen
Er is inhoudelijk ook veel gebeurd, onder andere:
 • de Wabo, de Invoeringswet Wabo, het Bor en/of het Mor zijn enkele malen gewijzigd
 • wijzigingen/aanvullingen die verband houden met de reparatie van de Crisis- en herstelwet, de modernisering van de monumentenzorg
 • de Omgevingswet die er aan komt
 • nagenoeg wekelijks verschijnt belangwekkende rechtspraak.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw dagelijks handelen. Heeft u nog overzicht?

Inhoud en resultaat

Deze cursus is opgezet als een update: bijblijven en bijschaven. Het leren stopt nooit. U werkt binnen de Wabo, kent de ins-en-outs en u wil nu alles weer even opfrissen met daarbij het accent op de praktijkproblemen die u tegenkomt in uw dagelijkse werk. Dat is het uitgangspunt van de cursus.

De opzet van de update-cursus is in grote lijnen:
 • Recente en toekomstige ontwikkelingen op een rij
 • Belangrijkste praktijkproblemen
 • Relevante jurisprudentie, met gevolgen voor de praktijk
 • Regeling in de Omgevingswet
 • Eigen praktijkvragen

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken met de Wabo, Bor en Mor:
 • Vergunningverleners milieu, bouwen, slopen, kappen, monumenten
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn werkzaam bij gemeenten, milieudiensten/RUD’s, rijksinspecties, provincies, waterschappen, adviesbureaus en advocatuur.

Incompany

Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Programma

Ontwikkelingen
 • Stelsel van de Wabo in ontwikkeling: stand van zaken
 • Overgangsrecht Wabo
 • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
 • Permanent maken van Crisis- en herstelwet: gevolgen voor Wabo en Wro
 • Modernisering monumentenzorg
 • Revitalisering interbestuurlijk toezicht
 • Lex silencio positivo
 • Afwijken van AMvB ruimte en provinciale verordening ruimte
 • Plattelandswoningen
 • Toepassing bodemenergiesystemen
 • Implementatie RIE
 • Omgevingswet: doorkijk naar regeling

Belangrijkste praktijkproblemen

 • Omgang met vergunningvrije Wabo-activiteiten; rol Bouwbesluit 2012
 • (On-)mogelijkheden ingevolge Wro, Wabo en Chw; wat is beste weg?
 • Betekenis vooroverleg
 • Keuze van de juiste aanvraagmodaliteiten; gevolgen van onhandige keuze
 • Keuze van de juiste voorbereidingsprocedure; gevolgen van verkeerde keuzes
 • Omgang met (weigering) verklaring van geen bedenkingen
 • Strijdig gebruik met bestemmingsplannen van verschillende ouderdom
 • Afstemming tussen vergunningplichtige bouwwerk en melding- of vergunningplichtige inrichting
 • Rol van het begrip belanghebbende
 • Betekenis van de argumentatieve fuik

Relevante jurisprudentie: praktijkgevolgen

 • Begrippen (bouwwerk, strijdig gebruik, e.d.)
 • Vergunningvrij bouwen en - planologisch strijdig gebruik
 • Onlosmakelijke samenhang tussen RO/bouwen (en milieu)
 • Toetsingkader en beoordeling van aanvraag
 • Etc.

Eigen praktijkcases

Deelnemers kunnen eigen praktijkcases indienen, die gezamenlijk besproken worden.

Docenten

mr. Janike Haakmeester
Advocaat, HBR advocaten
 
Janike is mede-oprichter van HBR advocaten. Door haar jarenlange ervaring heeft zij diepgaande juridische kennis op het gebied van omgevingsrecht, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Wilde nieuwe dingen leren. Dat is gelukt!

Zeer volledig en leerzaam.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl