Middag-seminar

€ 245,-

Tijdelijke huisvesting realiseren


 • Hoe bestrijden we woningnood met tijdelijke huisvesting?
 • Flexwonen biedt praktische oplossingen
 • Regelgeving en vergunningprocedures: waar liggen de mogelijkheden?
 • Welke technische voorschriften uit het Bouwbesluit gelden nog?
 • Best practices op een rijtje
 • In één middag helemaal bij

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Met tijdelijke huisvesting lossen we een tijdelijk probleem op in afwachting van een permanente oplossing. De woningnood is momenteel een actueel onderwerp dat regelmatig in het nieuws komt. Ook het kabinet wordt voortdurend gevraagd om het onderwerp de hoogste prioriteit te geven. Eind mei 2019 heeft Minister Ollongren in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de ‘Stimuleringsaanpak Flexwonen’.

Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in de woningvraag. Door kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden gebouwd, kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid met tijdelijke en flexibele woningen. In de praktijk blijken initiatieven op dit gebied echter niet altijd te leiden tot het gewenste resultaat. Koudwatervrees voor de niet alledaagse vergunningprocedures en beeldvorming over tijdelijke huisvesting zijn daarvan als mogelijke oorzaak te noemen.

Aan de andere kant wordt tijdelijke huisvesting vaak als oplossing gezien voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten, begeleid wonen, mantelzorg, mensen die elders niet handhaafbaar zijn, etc. Er zijn tientallen aanbieders in de markt, met soms prachtige prefab woonunits. Toch worden er gemiddeld per jaar maar 150 geplaatst. Dat kan en moet toch beter kunnen.

Inhoud en resultaat

Tijdens dit middag-seminar laten we u zien hoe we de woningnood succesvol kunnen aanpakken door het realiseren van tijdelijke woningen, bijvoorbeeld op locaties die in de toekomst mogelijk bestemd zijn voor permanente woningbouw.

Na dit middag-seminar:

 • herkent u de mogelijke risico’s en kansen die tijdelijke huisvesting met zich meebrengt,
 • geven we u een handzaam overzicht van de wet- en regelgeving (zowel ruimtelijke als technisch),
 • nemen we u mee in een zo efficiënt mogelijk vergunningproces,
 • laten we een aantal ‘best-practices’ zien en
 • geven we inzicht in de verantwoordelijkheden die bij de gemeente liggen en welke bij de initiatiefnemer, maar ook hoe u hierover met elkaar in gesprek kunt gaan.

Kortom, in één middag helemaal op de hoogte en klaar om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Het middag-seminar is enerzijds bestemd voor medewerkers van de overheid zoals beleidsmakers, projectleiders, RO/gebiedsontwikkeling/wonen/economie, bestuurders van gemeenten en betrokken medewerkers bij provincies van het Rijk. Anderzijds richt de middag zich ook op de markt: projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, bouwbedrijven, vastgoedbeheerders, vastgoedadvocaten en adviesbureaus in de sector.

Programma

13.30 Welkom en openingswoord

Lex Meuldijk zal dit middag-seminar openen en u vanuit zijn ervaring vertellen over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke huisvesting en de mogelijkheden om daarvan ook in uw gemeente een succes te maken. Lex Meuldijk, Flexi2

14.15 Door de bomen zien we het bos: regelgeving en vergunningprocedures

Frank Helsloot neemt u mee in de regelgeving en vergunningprocedures rondom tijdelijke huisvesting. Past een initiatief voor tijdelijke huisvesting wel in het bestemmingsplan? Welke vergunningprocedure moet worden doorlopen? Er is voldoende vraag naar woningen, beleidsruimte is bij gemeente volop beschikbaar, het wetgevingsinstrumentarium ligt er, het aanbod aan locaties is ruim voldoende, maar hoe krijgen we deze actoren bij elkaar nu succesvol een stap verder?Ir. Frank Helsloot, Havenland

15.00 Pauze

15.15 Bouwbesluit 2012, circulair bouwen, energietransitie: wat betekent dat voor tijdelijke huisvesting?

Voor tijdelijke huisvesting gelden de technische voorschriften van Bouwbesluit 2012. Denk aan brandveiligheid, ventilatie, geluid, isolatie, energiezuinigheid enz. Johan van der Graaf laat u zien wat de mogelijkheden zijn om tijdelijke huisvesting te realiseren conform Bouwbesluit 2012 en welke keuzemogelijkheden u heeft. Verder trekt hij lijnen naar de actualiteit rondom energietransitie en circulair bouwen omdat daar juist voor tijdelijke huisvesting ook grote kansen liggen.ing. Johan van der Graaf, Nieman Raadgevende Ingenieurs

16.00 Best Practices: we doen het al!

Het realiseren van tijdelijke huisvesting is niet nieuw. We hebben verschillende succesverhalen voor u en laten aan de hand van enkele voorbeelden zien hoe deze successen in verschillende gemeenten zijn bereikt.Lex Meuldijk schetst u ook een proces van initiatief tot ingebruikname: wat moet u regelen, op welk moment en met welke partijen?

Lex Meuldijk, Flexi2

16.30 Slotwoord en afsluiting

Lex Meuldijk verzorgt het slotwoord, geeft u een samenvatting van de middag en nodigt u van harte u voor een afsluitende borrel.

Docenten

Frank Helsloot
Planoloog Havenland
 
Frank is planoloog en heeft met Rob Hendriks in 2011 HavenLand opgericht, adviesbureau in “lastige” overheidsprocedures. Frank is gespecialiseerd in Ruimtelijke Ordeningsprocedures en Duurzaamheid, met een focus op het omgevingsrecht, bestemmingsplannen en vergunningen. Hij adviseert zowel overheden als marktpartijen over tijdelijk grondgebruik, flexibele woningbouw, bedrijfsontwikkeling, bestemmingsplannen, vergunningverlening, circulaire economie, de energietransitie of duurzame energieopwekking.
Lex Meuldijk
Zelfstandige
 
Lex is als zelfstandige betrokken bij diverse projecten en opdrachtgevers (o.a. woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars, etc.). Sinds begin jaren ’90 werkt hij bij diverse projecten voor systeembouw en tijdelijke huisvesting, zoals studentenhuisvesting, asielzoekers/statushouders, scholen, kantoren en woningen. Vooral tijdelijke oplossingen, maar ook permanente projecten. Zijn rol speelde zich vooral in het commerciële voortraject af, maar ook teamvorming (architect, uitvoering), concept ontwikkeling, juridische aspecten (contractvorming) en vergunningen maken onderdeel uit van zijn ervaring.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 245,-
 • Cursusprijs is incl. koffie/thee
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl