Opleiding

€ 1.399,-

Privacy in het sociaal domein - 3 daags

7, 14, 21 juni 2022

Utrecht
 • In drie dagen opgeleid tot privacyprofessional in het sociaal domein.

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

Tijdens deze cursus krijgt u gratis het boek Privacy in het sociaal domein van mr. Corrie Ebbers en anderen.  

Inhoud en resultaat

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in het sociaal domein.

Programma

De opleiding levert inzicht op in de volgende kwesties:

 • De voorgeschiedenis; wat is privacy en waarom is het belangrijk
 • De verhouding tussen de AVG, UAVG en de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet e.d.
 •  De plichten van de verantwoordelijke, de rechten van de betrokkene
 • De rechtmatige grondslagen van verwerking en verstrekking
 • De diverse relaties tussen gemeente, zorgaanbieder, politie, vrijwilliger, cliënt, derden
 • De samenwerking bij 1 casus -1 plan - 1 regisseur
 • Toestemming en het toestemmingsformulier
 • De doorbreking van de geheimhouding en de belangenafweging
 • De formele eisen aan de regionale samenwerking
 • De rol van de verwerker
 • De grenzen van de bevoegdheid tot het verwerken van gegevens
 • De risico’s van een onzorgvuldige werkwijze
 • De mogelijkheden bij fraude-opsporing, profiling en big data toepassing
 • De inrichting van de gegevensverwerkende systemen, cloud en outsourcing

De opleiding is intensief en interactief. In de opleiding wordt geoefend met praktijkvoorbeelden. Deelnemers kunnen deze vooraf aanleveren. Er is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt documentatie samengesteld met daarin opgenomen alle relevante wetgeving, de checklist ‘Informatie delen’ en een overzicht met betrouwbare bronnen

U moet rekenen op 3 uur voorbereiding per opleidingsdag

Docenten

mr. Corrie Ebbers
Privacy jurist
 
Corrie is in 1996 afgestudeerd als privacyjurist en heeft bij de toezichthouder gewerkt (nu de Autoriteit Persoonsgegevens). Sinds 2001 werkt ze als onafhankelijk adviseur voor de publieke sector en de zorgsector. In haar adviespraktijk beantwoordt ze vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens binnen het publieke domein, in samenwerkingsverbanden met derden, binnen het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams. Zij is deskundig op het terrein van ondermijning en fraude-opsporing en voert privacy impact assessments uit. Mr. Corrie Ebbers is lid van de Vereniging Privacyrecht, het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Ze is redactiesecretaris van Privacy & Informatie en redactielid van Wolters Kluwer’s Module Privacy.
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal  
•  Boek Privacy in het sociaal domein (auteur Corrie Ebbers en anderen)


Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818
SKJ-studiepunten1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 14, 21 juni 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.399,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Sluit goed aan bij de praktijk met goede handvatten.

Inhoudelijk was de cursus van een goede kwaliteit. Mevrouw Ebbers is zeer ervaren en kundig.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Judith Nuijens Berghauser Pont Academy
Judith Nuijens
Programmamanager Sociaal Domein
 
U kunt contact opnemen met Judith Nuijens via 020 8200 908 of via judith@berghauserpont.nl