Incompany cursus


Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas - alleen als incompany


Integer omgaan met morele dilemma’s: navigeren door spanningsvelden en loyaliteitsconflicten
 • Gericht op het versterken van de morele competentie van gemeentelijke ambtenaren
 • Weten waar en wanneer integriteit in het gemeentelijke werk een rol speelt
 • Interactieve vorm met een kleine groep, niet te theoretisch
 • Praktische handvatten uit de geschiedenis van de ethiek
 • De middag wordt afgesloten met een 3-gangen diner

Inleiding

Morele dilemma’s verschillen van ‘gewone’ dilemma’s. Je kunt ze niet ontwijken. Je staat op een t-splitsing. Je gaat links of rechts. Ook als je geen keuze maakt, maak je een keuze. Andere mensen zijn erbij betrokken; zelfs als ze zich ver weg bevinden. Elke morele keuze die je maakt is van belang voor degenen die er bij betrokken zijn. Het kan consequenties hebben voor het gevoel en het zelfrespect, het geluk van andere mensen. Je bent als morele actor vrij om te kiezen maar je kunt niet alle belangen voor 100 % tegemoet komen. Je kunt niet iedereen die betrokken is compleet tevreden stellen.

Integer omgaan met morele dilemma’s is van groot belang. Dit is moeilijk omdat medewerkers en leidinggevenden naast hun eigen belangen ook geacht worden de belangen te behartigen van de organisatie en andere personen werkzaam in de organisatie.

Inhoud en resultaat

Het programma van een halve dag is gericht op het versterken van de morele competentie van gemeentelijke ambtenaren, bijvoorbeeld beleidsmakers en projectleiders ruimtelijke ordening en grondzaken om morele dilemma’s individueel en met elkaar zorgvuldig aan te pakken. Het bevordert een integriteitbewuste cultuur in de gemeentelijke organisatie. In een integriteitbewuste cultuur spreken collega’s elkaar aan op professionaliteit en ondersteunen elkaar bij het aanpakken van lastige vraagstukken.

Wat levert deze sessie u op?
 • vertrouwd zijn met een brede definitie van integriteit, gerelateerd aan hun professionele verantwoordelijkheid als houder van een vertrouwensfunctie
 • weten waar en wanneer integriteit in het gemeentelijke werk een rol speelt
 • zich meer bewust zijn van het belang van integriteit voor het eigen professioneel handelen
 • bekend zijn met handvatten voor het bespreken van integriteitvraagstukken waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren
 • enthousiaster en zelfbewuster zijn om systematisch na te denken over integriteitvraagstukken aan de hand van de gedragscode van de gemeente en de integriteitbepalingen in de Ambtenarenwet
 • men elkaar meer consulteert over integriteitvraagstukken en daarbij de ondersteunende rol van collegiaal overleg gebruikt
 • men elkaar makkelijker op niet-wenselijk gedrag aanspreekt
 • men meer reden heeft om te vertrouwen op elkaars morele verantwoordelijkheid, zodat binnen de organisatie een cultuur van verantwoordelijkheid kan ontstaan.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor gemeentelijke ambtenaren, bijvoorbeeld:
 • beleidsmakers Ruimtelijke ordening en Grondzaken en
 • projectleiders Ruimtelijke ordening en Grondzaken

Programma

We werken met een aansprekende en interactieve vorm, niet te theoretisch, waarin alle deelnemers zich zodanig uitgedaagd gaan voelen dat zij ook het achterste van hun tong durven te laten zien. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als:
 • Waarom begint ethisch leiderschap bij kritisch nadenken over je eigen moraliteit?
 • Hoe gaan (beleids)ambtenaren om met hun eigen morele kompas in relatie tot de kernwaarden van de gemeente en de Ambtenarenwet?
 • Maakt ethisch leiderschap het nog mogelijk een economisch gezonde gemeente in de toekomst te waarborgen?
 • Bestaat niet de indruk dat het zonder ethiek al moeilijk genoeg is?
 • En tenslotte komt Zonnekoninggedrag aan de orde en wordt bediscussieerd hoe dat gedrag ontstaat en hoe je dat kunt voorkomen.

We leggen de nadruk op het bespreken van situaties uit het dagelijkse werk. We werken met concrete voorbeelden uit de eigen praktijk, die interessant zijn om met collega’s te bespreken.
 • We ontdekken praktische handvatten uit de geschiedenis van de ethiek, om de eigen voorbeelden op een zinvolle wijze te onderzoeken en te bespreken.
 • We maken gebruik van een stappenplan om het met elkaar nadenken over integriteitvraagstukken te structureren. In de afgelopen decennia is deze methodiek in diverse maatschappelijke sectoren – en in ontelbare workshops - met succes toegepast.

Het vastleggen van de uitkomst van een gesprek over integriteit wordt ook wel "moresprudentie" genoemd. Tijdens de bijeenkomst gaan we ook op zoek naar voorbeelden van moresprudentie:
 • Welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt en
 • welke beslissing is in dit geval genomen?
Met behulp van break-out groepjes brengen we het geleerde in de praktijk in de vorm van moreel beraad. Gestructureerd kunnen sparren met elkaar over integriteit verhoogt het zelfvertrouwen van de deelnemers en de kwaliteit van het gemeentelijk apparaat.

Docenten

Maarten de Jong
Directeur, SIO
 
Maarten is docent trainingen Professionele Integriteit en Morele Dilemma’s en bestuursadviseur Integriteit & Organisatie. Hij studeerde aan de Nederlandse Politieacademie (NPA) in Apeldoorn en daarna strafrecht en forensische gedragskunde (criminologie) aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden en stond hij aan het hoofd van de afdeling Operationele Integriteit bij CRI-Interpol in Den Haag. Hij is medeontwikkelaar van het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) en directeur van de stichting SIO die het SIO-integriteitkader beheert. Ook was hij oprichter/directeur van het Department of Institutional Integrity bij de Wereldbank in Washington D.C. en voorzitter van de International Group for Anti Corruption Coordination (IGAC), onderdeel van de Verenigde Naties.
 

Materiaal

Cursusmateriaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.


Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl