Incompany cursus


Update landelijk gebied - alleen als incompany


Wet natuurbescherming, PAS, geurhinder, volksgezondheid, duurzame veehouderij, Interimwet veedichte gebieden, plattelandswoning, Omgevingswet
 • Zowel juridische, als technische invalshoek: combinatie
 • Specifiek over landelijk gebied
 • Complexe regelgeving; dynamische ontwikkelingen
 • Botsende belangen en functies
 • Op de juiste wijze regelen
 • In één dag weer bij

Inleiding

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak voor het buitengebied volgen elkaar onverminderd in rap tempo op. Zo trad op 1 januari 2017 bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming in werking en zijn prejudiciële vragen over (de juridische houdbaarheid van) de Programmatische Aanpak Stikstof voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Verder verscheen onder meer het RIVM-rapport Veehouderij en volksgezondheid en is een Interimwet veedichte gebieden in de maak. De bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen werkt aan voorstellen die het huidige kader voor normering van geurhinder van veehouderijen op de schop gooien.

Bovendien zal naar verwachting in 2019 de Omgevingswet in werking treden.

Inhoud en resultaat

Alle reden dus voor een cursus Update Landelijk gebied, waarin u wordt bijgepraat over de relevante ontwikkelingen voor het landelijk gebied. In de cursus wordt niet alleen stilgestaan bij de juridische kant van deze ontwikkelingen, maar komen ook de technische aspecten (AERIUS, V-Stacks, etc.) aan bod. Juist die combinatie is de toegevoegde waarde in deze cursus.

De theorie wordt continu gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk van het buitengebied.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers, juristen en adviseurs ruimtelijke ordening en milieu bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus interessant voor advocaten, landbouw- en natuurorganisaties en rentmeesters.

Programma

Natuurbescherming
 • Wet natuurbescherming
 • Ruimtelijke besluiten & passende beoordeling
 • Programmatische Aanpak Stikstof

Geur en veehouderij

 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Omgekeerde werking
 • Omgevingswet
 • Bestuurlijke werkgroep

Volksgezondheid en veehouderij (w.o. fijn stof)

 • Onderzoeken
 • Voorzorgsbeginsel
 • Interimwet veedichte gebieden

(Provinciale) duurzaamheidsregels voor de veehouderij

 • Praktijkvoorbeelden
 • Duurzaamheidsregels, bestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • Juridische houdbaarheid

Veehouderij en Omgevingswet

 • Consequenties van OmgevingswetOmgevingsplan
 • Besluit kwaliteit leefomgeving

De plattelandswoning

 • Jurisprudentie
 • Plattelandswoningenbeleid

Docenten

mr. Paul Bodden
Advocaat en partner bij Hekkelman Advocaten
 
Paul is advocaat sinds 2003. Hij is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, milieurecht en agrarisch recht. Hij begeleidt complexe omgevingsrechtelijke projecten, vaak in het buitengebied. De werkzaamheden van Paul beperken zich niet tot het adviseren en verlenen van rechtsbijstand, ook doceert en publiceert hij regelmatig. Paul is opgenomen in de meest recente inventarisatie van 'Agrarische topadvocaten' van vakblad Boerderij.
 
Henk Ullenbroeck
Senior adviseur ruimte en milieu / kantoorleider, Pouderoyen Compagnons
 
Henk werkt vooral in opdracht van gemeenten, provincies en ministeries aan vernieuwing van wet- en regelgeving, het formuleren van beleid en de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten. Met name bij de ontwikkeling van de veehouderij, gebiedsontwikkelingen, het opstellen van visies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages, implementatie Omgevingswet en PAS.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66
BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl