1-daagse cursus

€ 595,-

Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus


 • Context organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
 • Introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
 • Introductie in financiële elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
 • Behandeling van drie praktijkcases
 • Zelf aan de slag gaan met een opdracht bij casus Stadscentrum
 • Toepassing organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie casus Stadscentrum
 • Lessen voor de praktijk
 • Met gastspreker over procesmatige aspecten van organische ontwikkeling
 • In samenwerking met Metafoor

Aanleiding

Door veranderingen in de samenleving is de belangstelling gegroeid voor organische vormen van gebiedsontwikkeling. En door de crisis ook in de vastgoedsector zowel bij marktpartijen als overheden. Van overheidszijde wordt gezocht naar de toepassing van uitnodigingsplanologie. Was traditionele gebiedsontwikkeling al ingewikkeld, voor organische ontwikkeling via uitnodigingsplanologie geldt dat er nog enkele complexere elementen bij komen. Er doemen vragen op als:
 • Gaat de gemeente bepaalde voorinvesteringen doen met als risico dat deze via kostenverhaal niet voldoende worden terugverdiend?
 • Gaan marktpartijen investeren zonder begeleidende infrastructurele ingrepen van de gemeente?
 • Wat als er impulsen nodig zijn om dreigende verloedering te ondervangen?
 • Is een bestemmingsplan dat uitnodigingsgericht is voor een organische ontwikkeling wel (economisch) uitvoerbaar?
 • Hoe benaderen marktpartijen de kansen die hun worden geboden in een uitnodigingsplanologische setting?
Om financieel en juridisch meer grip te krijgen op deze materie worden diverse praktijkvoorbeelden besproken. Daarnaast gaat u groepsgewijs ook zelf aan de slag met een opdracht bij de gefingeerde casus Stadscentrum en volgt een plenaire behandeling van deze casus.

Inhoud en resultaat

De behandeling van de cases wordt voorafgegaan door een beknopte introductie in de materie van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Daarbij worden zowel juridische, beleidsmatige als financiële aspecten belicht. Vervolgens worden drie cases behandeld uit de Nederlandse praktijk van organische ontwikkeling. In één daarvan komen in het bijzonder procesmatige aspecten van organische ontwikkeling aan bod. Aansluitend wordt de casus Stadscentrum uiteengezet. De cursisten gaan aan de hand van die casus aan de slag met een groepsopdracht. De resultaten worden plenair gepresenteerd, waarna de docenten deze resultaten bespreken. Door het geheel van de dag wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om organische ontwikkeling te faciliteren.

Door de keus om cursus voor een belangrijk deel te geven aan de hand van casuïstiek is de cursus praktijkgericht. Aan het eind van de dag hebben de cursisten hanteerbare tools in handen die toegepast kunnen worden bij financiële en juridische vraagstukken die in de eigen praktijk van belang zijn.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de financiële aspecten daarvan. Dit kunnen zijn:
 • Projectleiders
 • Vastgoedjuristen
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Planeconomen
 • Medewerkers grondzaken
 • Projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers
Zij zijn werkzaam bij overheden, projectontwikkelaars, adviesbureaus en de advocatuur.

Programma

Ochtend
Introductie / Voorstellen

Introductie in organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

 • Context organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie (omschrijvingen)
 • Onderscheid traditionele en organische gebiedsontwikkeling
 • Juridische, beleidsmatige en financiële elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
Casus Bergwijkpark
 • Juridische en financiële keuzes
Middag
Casus Oosterwold

 • Juridische, beleidsmatige en financiële keuzes
Casus Winkelstraat Bussum
 • Organisatorische/procesmatige keuzes
Reflectie op totaaloverzicht verschillende casussen

Casus opdracht Stadscentrum

 • Uitleg opdracht
 • Werken aan casus
 • Presentaties cursusdeelnemers
 • Plenaire bespreking casus Stadscentrum door docenten
Samenvatting lesdag

Docenten

Evert Jan van Baardewijk
juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.
 
Evert Jan heeft ruim 20 jaar gemeentelijke ervaring, werkzaam op grondzaken, en circa 12 jaar ervaring bij adviesbureaus. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, de grondexploitatieregeling. Hij verzorgt strategische adviezen op het snijvlak van grondbeleid en ruimtelijke ordening. Hij publiceert regelmatig over grondbeleid en over de grondexploitatieregeling in Bouwrecht en Grondzaken en geldt als een van de juridische kopstukken m.b.t. kostenverhaal.
 
 
ir. Theo Ram
planeconoom bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
 
Theo Ram heeft ruim 20 jaar ervaring als planeconoom. Hij werkt voor diverse partijen die een rol vervullen in gebiedsontwikkeling. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, risicomanagement, plan- en vastgoedeconomie en kostenverhaal. De kern van zijn werk is het bieden van financieel inzicht in ruimtelijke projecten teneinde onderbouwde keuzes te kunnen maken.
 
Nutte Cuperus
adviseur, Metafoor
 
Nutte heeft een brede basiskennis op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. In de afgelopen tijd heeft hij zijn kennis verder ontwikkeld. Hij is een generalist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de bijbehorende milieuaspecten, met steeds meer specialistische kennis. Zijn expertise liggen daarbij vooral in milieueffectrapportage en het begeleiden van milieu-onderzoeken
 
 
Ellen van Vossen
dorpsmanager, Gemeente Bussum
 
Ellen houdt zich bezig met het verbeteren van de winkelbezetting in het winkelhart van Bussum en de aanloopstraten naar het winkelhart. Tevens doet zij ad beleidsvoorstellen naar de gemeente Bussum op het gebied van interpretatie van bestemmingsplannen teneinde mogelijke barrières bij het invullen van lege panden te slechten.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl