1-daagse cursus


Integratie van regels in het Omgevingsplan - alleen als incompany


 • Hoe doe je dit praktisch?
 • Integreren APV en andere verordeningen
 • Hoe ga je om met de bruidsschat?
 • Stappenplan voor integratie
 • Deregulering: welke regels nodig om op te nemen in omgevingsplan?
 • Ook eigen praktijkcases

Zo lang de lockdown geldt worden de open markt cursussen van Berghauser Pont Academy online aangeboden. 

Aanleiding

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het omgevingsplan het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat alle juridische regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Naast de regels van het bestemmingsplan zijn er momenteel vele verordeningen en beleidsregels van kracht in gemeenten die allen betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de APV of specifieke verordeningen met betrekking tot:
 • evenementen
 • geluid op straat
 • houtkap
 • afval
 • geur
 • parkeren
 • groen

Maar ook de bruidsschat, de welstandsnota en milieubeleidsregels moeten worden opgenomen in het omgevingsplan. Kortom, heel veel regels.

Dit heeft tot gevolg dat omgevingsplan niet enkel het domein is van de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Ook medewerkers APV en milieudeskundigen moeten worden betrokken bij het opstellen van het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Integratie van deze regelgeving is om deze reden van groot belang, waarbij ook de bruidsschat meegenomen moet worden.

Inhoud en resultaat

In deze cursus staat het integreren van diverse (beleids)regels in het omgevingsplan centraal. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenvoegen en integreren worden aan de hand van een stappenplan voor integratie uiteen gezet. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan deregulering. Is het nodig om alle bestaande regels op te nemen in het omgevingsplan? En op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven?

Het doel van de cursus is om aan de hand van stappenplan alle bepalingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren. Daarbij speelt deregulering een belangrijke rol.

Tijdens de cursus is er ruim gelegenheid om vragen te stellen over de opzet en structuur van regels in het Omgevingsplan. Ook is er de mogelijkheid om vooraf een casus toe te sturen over een ruimtelijke vraagstuk met betrekking tot integratie of deregulering.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, medewerkers APV en bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen, adviesbureaus, advocatuur en andere belangstellenden.

Programma

Theoretisch kader
 • Wat bepaalt de Omgevingswet voor het omgevingsplan?
 • Wat bepalen de AMvB’s voor het omgevingsplan?
 • Welke ‘soort’ regels kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan?
 • Hoe zit het met bruidsschat? Wat staat daar in?

Stappenplan tot integratie
 • Welke stappen moeten worden gezet om regels met betrekking tot fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren?
 • Hoe kan deregulering een rol krijgen in dit proces?

Regeling in of bij het omgevingsplan

 • Op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven in het omgevingsplan?
 • Op welke wijze worden mogelijke initiatieven het beste door de gemeente gefaciliteerd?
 • Hoe krijgen milieu-, groen-, natuur en/of welstandsbeleid vorm in het omgevingsplan?

Praktijkcases

 • Voorbeelden van integratie van bepalingen uit de APV in het omgevingsplan
 • Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf een casus toe te sturen over een vraagstuk met betrekking tot integratie van regelingen of beleid.

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voldoende interactie en genoeg stof om over na te denken, de inhoud in! Dat is wat ik graag wil zien!

Goede docent met kennis van zaken op actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Goede sparring partner

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl