1-daagse


Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden - alleen als incompany


 • Verhouding tussen publiek- en privaatrecht
 • Publieke en private instrumenten
 • Publieke en private rechtspersonen
 • Soorten overheidsovereenkomsten
 • Onrechtmatig handelen door de overheid


Inleiding

Overheden behartigen publieke belangen. Zo hebben gemeenten de taak om uitkeringen te verstrekken, om de Wmo uit te voeren, om jeugdhulp te regelen, om een bestemmingsplan vast te stellen en nog veel meer. Overheden maken bij de uitvoering van hun taken gebruik van het publiekrecht, denk aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingswet, de Jeugdwet.

Bij de uitoefening van deze publieke taken maken overheden ook ruim gebruik van privaatrecht. Soms hebben overheden de keuze om gebruik te maken van publieke of juist private instrumenten, bijvoorbeeld het maken van een exploitatieplan of het aangaan van een anterieure overeenkomst. Soms ook zetten overheden private instrumenten in voor het uitvoeren van publieke taken. Zo kunnen overheden aandeelhouder zijn in een vennootschap voor energievoorziening of afvalverwerking of heeft een overheid een benoemingsbevoegdheid voor de bestuurders van een stichting die taken in het sociaal domein uitvoert.

Inhoud en resultaat

Aan het eind van de cursus:

 • Heeft u inzicht in de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
 • Weet u voor welke taak het publiekrecht verplicht moet worden gevolgd
 • Weet u waar er keuze is tussen inzet van publiek- en privaatrecht
 • Overziet u welke soorten overheidsovereenkomsten er zijn
 • Weet u waar u op moet letten wanneer overheden overeenkomsten aangaan
 • Kent u het verschil tussen publieke en private rechtspersonen
 • Weet u wat de verschillen zijn tussen de bevoegdheden van publieke bestuurders in publieke of private rechtspersonen.

Doelgroep

Ambtenaren, juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen: omgevingsdiensten, GGD-en, uitvoeringsdiensten. En juristen die regelmatig met overheden te maken hebben en die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, energie en andere (semi)publieke sectoren.

Programma

 • Hoe verhouden publiek- en privaatrecht zich tot elkaar?
 • Tweewegenleer en doorkruisingsformule
 • Soorten overeenkomsten, zoals convenanten, bevoegdhedenovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten
 • Wat zijn de bijzondere aandachtspunten bij het aangaan en beoordelen van overeenkomsten met overheden?
 • Nakoming van overeenkomsten met de overheid
 • Algemene voorwaarden
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrecht
 • Onrechtmatig handelen door de overheid
 • Procedures bij de bestuursrechter en bij de burgerlijke rechter
 • Publieke rechtspersonen en gemeenschappelijke regelingen
 • Waarop te letten bij stichtingen, coöperaties of vennootschappen?

Docenten

Bernadette Raaijmaakers
Advocaat, HBR advocaten
Bernadette heeft meer dan twintig jaar ervaring als advocaat en juridisch adviseur met bijzondere expertise in het contractenrechten en het rechtspersonenrecht. Zij richt zich met name op het privaatrecht in het publieke domein. Zij opereert op het grensvlak van privaat en publiek en werkt voor overheden, overheidsondernemingen en marktpartijen.
Saskia de Boer
HBR advocaten
Saskia heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat in het omgevingsrecht en het onteigeningsrecht. Daarnaast heeft zij ervaring als juridisch adviseur bij een organisatieadviesbureau voor overheden.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal 
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties
Relevante inhoud, actueel, prettige docenten.

Heldere uitleg. Ruimte voor reflectie en interactie.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103