1-daagse cursus

€ 595,-

Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden

7 april 2021

Utrecht
 • Verhouding tussen publiek- en privaatrecht
 • Publieke en private instrumenten
 • Publieke en private rechtspersonen
 • Soorten overheidsovereenkomsten
 • Onrechtmatig handelen door de overheid

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Overheden behartigen publieke belangen. Zo hebben gemeenten de taak om uitkeringen te verstrekken, om de Wmo uit te voeren, om jeugdhulp te regelen, om een bestemmingsplan vast te stellen en nog veel meer. Overheden maken bij de uitvoering van hun taken gebruik van het publiekrecht, denk aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Jeugdwet.

Bij de uitoefening van deze publieke taken maken overheden ook ruim gebruik van privaatrecht. Soms hebben overheden de keuze om gebruik te maken van publieke of juist private instrumenten, bijvoorbeeld het maken van een exploitatieplan of het aangaan van een anterieure overeenkomst. Soms ook zetten overheden private instrumenten in voor het uitvoeren van publieke taken. Zo kunnen overheden aandeelhouder zijn in een vennootschap voor energievoorziening of afvalverwerking of heeft een overheid een benoemingsbevoegdheid voor de bestuurders van een stichting die taken in het sociaal domein uitvoert.

Inhoud en resultaat

Aan het eind van de cursus:

 • Heeft u inzicht in de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
 • Weet u voor welke taak het publiekrecht verplicht moet worden gevolgd
 • Weet u waar er keuze is tussen inzet van publiek- en privaatrecht
 • Overziet u welke soorten overheidsovereenkomsten er zijn
 • Weet u waar u op moet letten wanneer overheden overeenkomsten aangaan
 • Kent u het verschil tussen publieke en private rechtspersonen
 • Weet u wat de verschillen zijn tussen de bevoegdheden van publieke bestuurders in publieke of private rechtspersonen.

Doelgroep

Ambtenaren, juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen: omgevingsdiensten, GGD-en, uitvoeringsdiensten. En juristen die regelmatig met overheden te maken hebben en die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, energie en andere (semi)publieke sectoren.

Programma

 • Hoe verhouden publiek- en privaatrecht zich tot elkaar?
 • Tweewegenleer en doorkruisingsformule
 • Soorten overeenkomsten, zoals convenanten, bevoegdhedenovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten
 • Wat zijn de bijzondere aandachtspunten bij het aangaan en beoordelen van overeenkomsten met overheden?
 • Nakoming van overeenkomsten met de overheid
 • Algemene voorwaarden
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrecht
 • Onrechtmatig handelen door de overheid
 • Procedures bij de bestuursrechter en bij de burgerlijke rechter
 • Publieke rechtspersonen en gemeenschappelijke regelingen
 • Waarop te letten bij stichtingen, coöperaties of vennootschappen?

Docenten

Bernadette Raaijmaakers
Advocaat, HBR advocaten
Bernadette heeft meer dan twintig jaar ervaring als advocaat en juridisch adviseur met bijzondere expertise in het contractenrechten en het rechtspersonenrecht. Zij richt zich met name op het privaatrecht in het publieke domein. Zij opereert op het grensvlak van privaat en publiek en werkt voor overheden, overheidsondernemingen en marktpartijen.
Saskia de Boer
HBR advocaten
 
Saskia heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat in het omgevingsrecht en het onteigeningsrecht. Daarnaast heeft zij ervaring als juridisch adviseur bij een organisatieadviesbureau voor overheden.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7 april 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 100,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl