Incompany cursus


Opgavegericht werken in het publiek domein - alleen als incompany


 • Specifiek gericht op het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven
 • Leren samenwerken d.m.v. gebruik van Agile methode
 • Aan de slag met praktijksituaties
 • Onderstroom van opgave gericht werken: de mindset
 • Plan van aanpak schrijven

Inleiding

Je bent als programmamanager verantwoordelijk voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Dit wil het college zo samenwerkingsgericht mogelijk doen. Veel mensen betrekken, veel belangen op tafel krijgen. Hoe kom je tot een gedragen proces en tot een product waar iedereen zich gehoord en bij betrokken voelt? Wat ga je doen? En hoe haal je de planning?

In deze tweedaagse opleiding krijgt je handvatten om deze opgave op een goede manier op te zetten en resultaten te boeken. Daarbij maak je gebruik van de agile principes die het tempo bepalen en herken je de groepsdynamiek die bijdraagt aan de inhoud van de visie. In deze tweedaagse training wordt inzicht gegeven in aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven, waarbij het vraagstuk leidend is en niet de interne organisatie. Centraal staan de methoden van ‘agile werken’ in een publieke context en het stimuleren van een op groei gerichte samenwerkingsmentaliteit.

Aanleiding opgavegericht werken

Maatschappelijke opgaven worden steeds complexer en de aanpak ervan kan niet zonder netwerkachtige verbindingen. Dit vraagt om een op groei gerichte samenwerkingsmentaliteit, waar agile organiseren een belangrijke rol speelt vanwege de snelle en flexibele manier van werken zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Wanneer er wordt samengewerkt is er sprake van invloed op elkaar; de zogenoemde onderstroom en bovenstroom.

Inhoud en resultaat

Deze training biedt een andere en verfrissende kijk op opgavegericht werken. Thema’s als agility, gedeeld leiderschap, mindsets en menselijke drijfveren worden aan de hand van door de deelnemers ingebrachte praktijksituaties in samenhang bekeken.

In de training wordt kennisoverdracht gecombineerd met concreet oefenen met de maatschappelijke opgave.

 • De deelnemers hebben een vraagstuk op hun bordje en voelen de verantwoordelijkheid.
 • De maatschappelijke vraagstukken die aan bod komen zijn breed, bijvoorbeeld de gemeentelijke duurzaamheidsagenda of de aanpak van een Regionale Energiestrategie.
 • Aan de hand van inhoudelijke uitgangspunten rond de zojuist genoemde thema’s wordt stapsgewijs gewerkt aan kennisontwikkeling, nieuwe inzichten en aanknopingspunten om hier in de praktijk mee verder te gaan
Kwetsbaarheden

Agile werkmethoden bieden houvast in een weerbarstige werkelijkheid je doel te bereiken.

 • Een belangrijk ander onderdeel van de training vormt de Mindset-scan. De ‘score’ van deze unieke vragenlijst biedt deelnemers inzicht in hun ontwikkelpotentie en hoe die optimaal kan worden gebruikt.
 • Na de training is een deelnemer in staat om een plan van aanpak te schrijven voor de aanpak van een complexe opgave op basis van de Agile principes. Ook heeft hij het inzicht om een groepsproces te begeleiden van een team dat hiermee aan de slag gaat.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die bezig is of binnenkort gaat met complexe maatschappelijke opgaven. In het bijzonder projectleiders, programmamanagers, teamleiders en beleidsmedewerkers in het openbaar bestuur en bij maatschappelijke organisaties. De training is bij uitstek geschikt voor projectleiders van onderdelen van de Omgevingswet, de Regionale Energiestrategie en integrale opgaven, zoals de bodemdaling, stikstofproblematiek etc.

Programma

Dag 1

 • Inbreng van een casus en contractering
 • Bovenstroom van opgavegericht werken: Agile werkmethoden in het publiek domein
 • Verdieping in de casus
 • Uitleg huiswerkopdracht en afronding dag 1

Dag 2

 • De draad weer oppakken
 • Onderstroom van opgave gericht werken: de mindset
 • Dilemma’s in de uitvoering
 • Evaluatie en afronding

Tussen de programmaonderdelen door wordt teruggekoppeld naar de ingebrachte praktijkvoorbeelden. Hiermee ontwikkelen die zich lopende het programma. Aan het einde van de training zijn de praktijkvoorbeelden ‘gerijpt’ en hebben de deelnemers tools voor een nog slimmere aanpak van hun opgaven.

Docenten

Arthur Cremers
Adviseur Mens en Organisatie, bureau KokxDeVoogd
 
Arthur is als procesregisseur expert op het gebied van technieken van agile werken. Hij heeft ook aan de wieg gestaan van de zelforganiserende teams bij de gemeente Hollands Kroon. Arthur is mede auteur van Pole-position, een boek over zelfsturing in Hollands Kroon.
Hans Takács
Oprichter, CJ Consult
 
Hans is zelfstandig veranderkundig adviseur, trainer en (team)coach. Hij heeft ruime ervaring met de ‘onderstroom’ van samenwerkingsvraagstukken en heeft de Mindset-scan ontwikkeld. Verder is hij gecertificeerd coach. Hij is auteur van het boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven”.

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Ter voorbereiding op de training vullen de deelnemers de Mindset-scan in. Vooraf ontvangen zij hiervoor een link. Verder ontvangen de deelnemers een map met:

 • Hand-outs van de gebruikte slides;
 • Het boekje “Fluïde organiseren” van KokxDeVoogd;
 • Het boek ‘Pole-position” zelf aan het stuur in Hollands Kroon’ van Arthur Cremers e.a.;
 • Het boek ‘Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven’ van Hans Takács.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Voor de cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl