1-daagse cursus

€ 595,-

Water in de Omgevingswet


 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • Gevolgen voor waterschappen
 • Gevolgen voor gemeenten
 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Watervergunning en lozingen
 • De nieuwe watertoets
 • Toepassing in een praktijkcasus

Vanwege de aanscherping van de Corona-maatregelen, hebben wij besloten om al onze cursussen tot en met 12 november uitsluitend online aan te bieden. Elke aanmelding is dan dus voor de online uitvoering. 

Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats:
Zo wordt de watervergunning een omgevingsvergunning en veranderen de regels voor lozingen.
Voor projecten komt er een projectbesluit in plaats van het projectplan.
De waterschap verordening komt onder de Omgevingswet te hangen.
Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning.

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium.

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor water onder de Omgevingswet:
 • Water in de omgevingsvisies
 • Water in programma’s van Rijk, provincie, waterschap en gemeente
 • Omgevingsplan, waterschap verordening en watertoets
 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Van watervergunning naar omgevingsverunning
 • Lozingen, regels in Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden voor water
 • Toezicht en handhaving
 • Monitoring
 • ICT

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij water bij waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk, die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:
 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs


Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviesbureaus en advocatenkantoren.

Programma

Overzicht van de Omgevingswet in relatie tot water
 • Overzicht van de wet en het wetstraject
 • Toezicht en handhaving
 • Omgevingsvisie
 • Programma’s
 • Beleid waterschap
 • Omgevingsplan en waterschapsverordening
 • Omgevingswaarden
 • Projectbesluit
 • Omgevingsvergunning en lozingen
 • Monitoring en evaluatie
 • ICT
 • Schade en gedoogplichten


Praktijkcasus met vergunning

Watertoets en ruimtelijke ontwikkeling

 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteit in relatie tot water


Vergunnen en lozen

 • Omgevingsvergunning voor wateractiviteit
 • Lozingsregels
 • Besluit activiteiten leefomgeving en waterschapsverordening


Aanleg en beheer van waterstaatswerken

 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Afbakening projectbesluit en omgevingsvergunning wateractiviteit
 • Onteigening en gedoogplichten
 • Peilbesluit en legger


Meedoen in de implementatie van de Omgevingswet bij gemeente en waterschap (30 minuten)

 • Welke rol heeft water in de implementatie?

Docenten

Simon Handgraaf
Jurist omgevingsrecht, FLO Legal, Colibri Advies BV
 
Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon was als wetgevingsjurist betrokken bij de totstandkoming van de Waterwet. Sinds 2012 werkt hij in opdracht van het Ministerie van I&M mee aan de stelselherziening omgevingsrecht. Daarbij ligt de nadruk op de algemene rijksregels van het Bal, waaronder lozingsactiviteiten.
 
Peter de Putter
Adviseur
 
Peter geldt als een van de kopstukken op het terrein van waterwetgeving. Hij is goed thuis in vrijwel alle kennisgebieden van het bestuurlijk-juridische waterbeheer, of het nou het watersysteem of de waterketen betreft. Zijn juridische specialisaties zijn als volgt samen te vatten: stedelijk waterbeheer, grondwaterbeheer, waterbeheer en ruimtelijke ordening, Waterwet en onderliggende regelgeving en dus ook de specifieke wateraspecten van de nieuwe Omgevingswet. In zijn werk probeert hij de vaak complexe wet- en regelgeving terug te brengen tot voor de praktijk begrijpelijke taal. Bovenal is hij bezig samenwerking in de wereld van het water en aanliggende beleidsterreinen concreet vorm te geven. Peter publiceert veel, geeft regelmatig les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Niet in de laatste plaats kent Peter de bij het waterbeheer betrokken partijen goed, van rijksniveau tot aan de gemeenten, van werkvloer tot aan de bestuurderstafel.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • Genoemd bedrag is incl. koffie/thee en lunch, excl. btw 21%.
Aanmelden

Referenties
Helder, duidelijk, zeer veel kennis, men weet te boeien.

Leerzaam, duidelijke en competente docent. Boven verwachting.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl