1-daagse verdiepingscursus

€ 595,-

Oplossingsrichtingen na het PAS

9 november 2020

Utrecht
 • Actuele stand van zaken over stikstofimpasse
 • In één dag zicht op de oplossingsrichtingen
 • Aanpak en onderbouwing plannen en projecten
 • Behandeling van veel voorkomende situaties
 • Ook eigen praktijkcases

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Aanleiding

De stikstofimpasse duurt voort. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, het PAS. Nog steeds is de besluitvorming over plannen en projecten uiterst moeizaam. Dan gaat het om woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, dijkversterkingen, uitbreidingen van veehouderijen, etc. Vele plannen en vergunningen zijn vernietigd of kunnen niet doorgaan. Dit levert problemen op voor Nederland. De commissie Remkes heeft enkele (pre)adviezen gegeven en de ministers werken samen om dit op te lossen. Moedige politieke besluitvorming is nodig om tot oplossingen te komen. Inmiddels is de landelijke maximum snelheid verlaagd en is gebaseerd daarop een Stikstofregistratiesysteem beschikbaar gekomen om woningbouw te realiseren.

Wel zijn er op plan- en projectniveau oplossingsmogelijkheden te vinden. Deze verdiepingscursus geeft deze oplossingsrichtingen aan. Hoe kan je ruimte creëren? Wat mag nog wel? Wat zijn de mogelijkheden om mijn project door te laten gaan? Allemaal vragen waar men nu antwoord op wil.

Inhoud en resultaat

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor. Het accent ligt daarbij op de aanpak en het onderzoek voor veel voorkomende situaties.

Daarbij komen vele vragen aan de orde:

 • Welke oplossingsrichtingen zijn er?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Welke openingen biedt het rapport van de commissie Remkes en aanpak van de Minister LNV?
 • Hoe om te gaan met ontwikkelingen met beperkte effecten die onder het PAS met een melding konden volstaan?
 • Hoe om te gaan met al vergunde activiteiten of vastgestelde bestemmingsplannen?
 • Welke ruimte is er bij de onderbouwing van plannen en projecten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde gebieden?

Na de cursus heeft u een beter beeld van de mogelijkheden en oplossingsrichtingen in de praktijk.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

Update stikstofproblematiek en PAS-uitspraak

 • Beschermingsregime Natura 2000 gebieden
 • Essentie van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak RvS over het PAS
 • Gevolgen van de uitspraak voor (on)herroepelijke vergunningen, meldingen en situaties onder drempelwaarde o.g.v. het PAS
 • Stand van zaken oplossingen
  • (Pre)adviezen commissie Remkes
  • AERIUS Calculator
  • Provinciale beleidsregels salderen
  • Stikstofregistratiesysteem
  • Besluitvorming
  • Lopende onderzoeken kabinet

Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar?

 • 'Knoppen' om depositie te verlagen
 • Heroverweging uitgangspunten
 • Maatregelen
 • (Intern en extern) salderen
 • ADC
 • Onderscheid tussen plannen en projecten
 • Referentiedatum

Aanpak en onderzoek voor veel voorkomende situaties

 • Nieuwe projecten
 • Verandering projecten met vigerende natuurvergunning
 • Verandering projecten zonder vigerende natuurvergunning
 • Plannen
 • Gebiedsgerichte aanpak

Tijdens en voorafgaand aan de cursus kunnen cursisten eigen praktijkcases inbrengen ter bespreking.

 

Docenten

Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Simon Olierook
Advocaat bij Van der Feltz advocaten

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 9 november 2020
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 100,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl