3-daagse


Energietransitie: Praktische invulling voor RES 2.0 - alleen als incompany


 • 3-daagse opleiding waarin we inzicht geven in de randvoorwaarden om de energietransitie handen en voeten geven
 • Hoe kun je als gemeente en provincie bijdragen aan de energietransitie?
 • Van 1.0 naar 2.0; van zoekgebieden naar projectlocaties. Wat brengt deze stap met zich mee?
 • 6 dagdelen: kader, aardwarmte, wind, zon, opslag, het eindspel (RES 2.0 in ’t klein)
 • Met name voor beleidsmedewerkers en projectleiders.


Inleiding

Wij staan voor de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Met de RES 1.0 zijn overal in het land de zoekgebieden voor de opweklocaties voor wind en zon op land vastgesteld. In deze RES 1.0 is de eerste uitwerking van de nationale opgave uit het Klimaatakkoord uitgewerkt. Met het oog op het opstellen van de RES 2.0 is het van belang om de daadwerkelijke haalbaarheid van projecten binnen deze zoekgebieden in te schatten en hierbij ook de systeemintegratie in ogenschouw te nemen.

 • Welke rol speelt warmte in dit integrale systeem, en hoe geven we opslag van energie en flexibiliteit in aanbod handen en voeten? 
 • Van 1.0 naar 2.0: hoe doen we dat?
 • Hoe kunnen “hoog-over” toezeggingen worden omgezet in concrete plannen en locaties?
 • Welke keuzes zijn er om de genoemde 35 TWh aan duurzame energie per jaar op te wekken?
 • Welke technische randvoorwaarden gelden daarvoor?
 • Waar moet ik op letten in de projectrealisatie?
 • En welke beleidsmatige gevolgen heeft deze realisatie?

Want pas als je zicht hebt op de (technische) randvoorwaarden, wat er kan, kun je beleidsmatig de juiste en gefundeerde keuzes maken.

Inhoud en resultaat

Deze cursus neemt u in 6 modules van een dagdeel, totaal 3 dagen, in vogelvlucht mee door de verschillende technieken voor het opwekken en opslaan van duurzame energie met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten. Uiteraard kan dat alleen met begrip voor de alomvattende kaders, die dan ook als eerste aan bod komen. Op de laatste dag komt alles samen en wordt in een gezamenlijk eindspel duidelijk hoe alles met elkaar samenhangt en welke actoren én factoren van belang zijn.

Op een toegankelijke manier worden de verschillende onderdelen behandeld. Daarbij zal, door de interactieve aanpak van de sprekers, veel aandacht zijn voor de specifieke situaties van de deelnemers.

Na afloop bent u klaar voor het proces dat komt bij de invulling van de RES 2.0.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die op gemeentelijk en regionaal/provinciaal niveau betrokken is bij de energietransitie. Dus beleidsmedewerkers en projectleiders bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten in combinatie met waterschappers, adviesbureaus, netbeheerders, energiecoöperaties, energiebedrijven, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven in de energiebranche, warmtebedrijven, NGO’s, bewoners en maatschappelijke en brancheorganisaties.

Programma

Module 1: Het kader

Introductie

De deelnemersgroep stelt zich aan elkaar voor waarbij men tevens aangeeft waar men voor komt, op welke wijze energietransitie een rol bij hen speelt, of en op welke wijze zij bij een RES betrokken zijn (geweest) en op welke vragen men antwoord zoekt / tegen welke problemen men aanloopt.

De opgave van de RES

 • 35TWh per jaar; waar spreken we eigenlijk over?
 • Warmtetransitie: wat is dat?
 • Wat moet de RES uiteindelijk opleveren?
 • Hoe wordt ‘de koek verdeeld’?
 • Stand van zaken RES-sen in Nederland

Het energiesysteem als randvoorwaarde

 • We beginnen niet bij ‘nul’
 • Keuzes maken in het opwekken van duurzame energie is altijd maatwerk
 • Voor welke keuzen staat een gemeente, welke bronnen zijn er?
  • Ontwikkelfase van duurzame energiebronnen
   • Zon
   • Wind
   • Geothermie
   • WKO / warmtebron
   • Biomassa Hydro / aquathermie
  • Wat is mogelijk ten aanzien van opslag?
 • Wat gebeurt er met de duurzaam opgewekte energie in mijn RES-regio?
 • En wat merkt de burger daar aan den lijve van, wat is het gevolg van energiekeuzes?

Module 2: Aardwarmte: WKO / warmtebron en Geothermie

WKO en warmtebron, de eerste al veelvuldig toegepast, de tweede veel genoemd bij nieuwbouwplannen. Goed vergelijkbaar en toch ook weer niet. De volgende vragen komen aan bod:

 • WKO al 25 jaar, wat zijn de “do’s and don’ts”?
 • Wie en wat bepaalt of WKO of warmtebron kan en mag?
 • Waar moet een locatie aan voldoen en hoe wordt interferentie voorkomen?
 • Wat is de potentie van WKO / warmtebron?
 • Kan een gemeente sturend zijn in de indeling in de ondergrond?

Geothermie is een nog wat verborgen bron, letterlijk en figuurlijk. Veel potentie, maar niet overal en met hele strikte voorwaarden. De basisvraag is: wat is geothermie en hoe kan dit bijdragen?. Daarna komt onder meer aan bod:

 • De aarde als bron, werkt dat altijd en weten we waar het werkt?
 • Welk voorwerk moet verricht worden om te bepalen of geothermie een optie is?
 • Wie bepaalt of geothermie wel mag plaatsvinden?
 • De put met zijn vereisten, (on)mogelijkheden en risico’s
 • De leverantie aan het net (warmtenet), vlekkeloos of toch niet?

Tot slot wordt ook nog de UltraDiepe Geothermie behandeld met haar mogelijkheden, uitdagingen en vereisten.

Module 3: Windenergie

Windenergie is een in het oog springende bron voor energie in positieve en negatieve zin. Inleidend wordt de vraag neergelegd: wanneer is windenergie een reële optie? Vervolgens wordt daar nader invulling aan gegeven:

 • Wanneer is een locatie geschikt voor windenergie?
 • Wie bepaalt of wind kan en mag?
 • Waar moet een geschikte locatie aan voldoen, met oog voor de omgeving?
 • Hoe wordt de potentie van windenergie ingeschat?
 • Welke sturingsmechanismen zijn er voor een gemeente?
 • Hoe verhoudt windenergie zich tot een stabiele levering en stabiel net?

Module 4: Zonne-energie

“De daken vol!”, maar daarmee is maar een deel van de opgave gedekt… Zonne-energie op grote schaal vraagt om meer dan alleen daken en wordt meer beeldbepalend. Ook hier wordt de vraag gesteld: wanneer is zonne-energie een reële optie?. Vervolgens volgt de invulling op een gelijke wijze:

 • Wanneer is een locatie geschikt voor zonne-energie?
 • Wie bepaalt of energieopwekking met zon kan en mag?
 • Waar moet een geschikte locatie aan voldoen?
 • Hoe wordt de potentie van zonne-energie ingeschat?
 • Welke sturingsmechanismen zijn er voor een gemeente?
 • Hoe verhoudt zonne-energie zich tot een stabiele levering en stabiel net?

Module 5: Opslag van duurzame energie, “de Batterij”

Op termijn is er duurzame energie te over, maar soms ook even niet. Hoe zorgen we voor een stabiel energienetwerk en welke opties zijn daarvoor beschikbaar. Er wordt ingegaan op de huidige technische ontwikkelingen zoals;

 • De grootschalige batterij
 • Productie en gebruik van waterstof als energiedrager
 • Toepassing van cavernes
 • Pomp accumulatie centrales

Module 6: Het eindspel, hoe ga je alles samenbrengen? (RES 2.0 in het klein…)

De techniek in de vingers en dan aan de slag, of…. De RES richt zich niet voor niets op maatschappelijke participatie.

De RES 2.0 in het klein

De deelnemers gaan op een speelse wijze in een spel invulling geven aan de RES 2.0 voor een fictieve locatie met diverse actoren en belangen. Het gaat hierbij om het combineren van alternatieven, het afwegen van opties en het maken van keuzes. De bedoeling is om alle technische (on)mogelijkheden hier bijeen te brengen, waarbij het belang van de gemiddelde bewoner niet uit het oog mag worden verloren.

Praktijkcase:

Een vooruitstrevende gemeente met een ambitieus plan, een aantal energieleveranciers die staan te popelen en wat “lastige” drempels te slechten. Hoe komt de gemeente tot invulling van de door de gemeenteraad gedane toezeggingen, hoe gaat het spel met de initiatiefnemers en wat voor een rol speelt de omgeving? En dan zijn er altijd nog de konijnen uit de hoge hoed…

Docenten

René Vreugdenhil
Zelfstandig adviseur
 
René Vreugdenhil is zelfstandig adviseur, met name gericht op bodem gerelateerde activiteiten en adviezen. Hij heeft veel Inhoudelijke kennis over de nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te denken aan de Omgevingswet, het Bodemconvenant 2016-2020, etc. in bodem breed perspectief. Verder is hij medeoprichter van Pondera GeoEnergy, waarbij hij intensief betrokken is bij het initiëren en begeleiden van geothermische projecten en potentiele ondergrondse opslag. Hij geeft al vele jaren bodemcursussen.
 
Gijs Brussen
Ondernemer in duurzame energie at Indi Energie
Gijs is mede-eigenaar van Indi Energie. De afgelopen 3 jaar heeft hij gewerkt aan de opbouw van het portfolio van 10 MWp aan zonnestroomprojecten. Als projectleider realiseert hij de eigen projecten van Indi Energie en geeft hij advies aan partijen die zelf een zonnestroominstallatie op dak of veld willen realiseren. Hij heeft expertise op het gebied van o.a. vergunningsaanvragen, technische aspecten van een installatie, financiering en realisatie.
 
 
Frank Schellen
Adviseur Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening bij Pondera
Frank heeft in 2009 zijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Zijn loopbaan is begonnen bij Adviesbureau Cuijpers en in 2011 is hij in dienst getreden bij de gemeente Veghel. Sinds 2021 is Frank bij Pondera begonnen als adviseur duurzame energie en ruimtelijke ordening. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, waarvan de laatste 3 jaar meer gericht op duurzame energie.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Jitske van der Woude
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Jitske via 06 42 642 001 of via jitske@berghauserpont.nl