Online cursus

€ 595,-

Update Gemeenterecht

3 november 2020

Online
 • Voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
 • Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie
 • Gemeentewet, Kieswet, Wob, Algemene verordening gegevensbescherming,Gemeentewet, Kieswet, Wob, Algemene verordening gegevensbescherming, in gang gezette wetswijzigingen op het gebied van integriteit en burgerparticipatie

Inleiding

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan Kieswet en Wet openbaarheid van bestuur. Maar ook de Wet bescherming persoonsgegevens vraagt op zijn tijd aandacht. Opgedane juridische kennis loopt het risico gedateerd te zijn of “zakt “ gewoon weg, daarom is het up-to-date houden van de algemeen-juridische kennis voor (adjunct-)griffier en raadsadviseur noodzakelijk. Een gemeenteraad, en met hem de griffie(r) kan zich geen juridische missers veroorloven.

Inhoud en resultaat

Voor deze doelgroep is een speciale op maat gesneden update-cursus ontwikkeld. Hierin wordt stilgestaan bij bestaande juridische kwesties en aandachtspunten. Maar ook wordt alvast een blik gericht op te verwachten wijzigingen van de Gemeentewet.Na het volgen van deze cursus is de deelnemer weer helemaal op de hoogte en bijgepraat over de voor hem of haar belangrijkste juridische aandachtspunten, met name op het gebied van de Gemeentewet. De deelnemer is na het volgen van de cursus nog meer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk. Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen (juridische) praktijksituaties.

Doelgroep

De cursus bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers en raadsadviseurs. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en andere geïnteresseerden in het (praktisch) Gemeenterecht.

Programma

 • Dualisme anno 2020
 • Inhoud en praktische gevolgen Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 • Aandachtspunten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
 • Toelating tot de raad en einde raadslidmaatschap
 • Benoeming en ontslag wethouder
 • Het ontstaan en beëindigen van geheimhouding, het verschil tussen raad en commissie
 • Vergaderquora, totstandkoming raadsbesluit en staken van stemmen
 • Verboden handelingen, onverenigbare betrekkingen en de gevolgen van niet-naleven
 • Hoe om te gaan met belangenverstrengeling, en de recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Wijzigingen Gemeentewet op het gebied van integriteit, geheimhouding en burgerparticipatie
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Juridische aspecten van eigentijdse inrichting van raads- en commissievergadering
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U ontvangt digitaal het cursus materiaal.

Tevens ontvangt u het boek Gemeenterecht in de praktijk

Korting en professionaliseringsfonds VvG
Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen). 

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3 november 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Online
 • € 595,-
 • Genoemd bedrag is excl. btw 21%.

  Vanwege de onzekerheid over de Corona-maatregelen wordt deze cursus van Berghauser Pont Academy omgezet naar online. Dit betekent dat u de cursus nu vanaf uw (thuis)werkplek kunt volgen via een speciale online tool, waarbij wij u voorzien van een link. Deze tool is interactief, u ziet de powerpoint, de docent en medecursisten en u kunt gewoon uw vragen stellen, mondeling of via de chat. Voor deze online vorm krijgt u €100 korting op de cursusprijs.

   

Aanmelden

Referenties
Actueel, leerzaam en gericht op de dagelijkse praktijk.

Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen / interactie.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl