Opleiding

€ 1.399,-

Privacy in het sociaal domein - 3 daags


 • In drie dagen opgeleid tot privacyprofessional in het sociaal domein

Inleiding

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

Inhoud en resultaat

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in het sociaal domein.

Programma

De opleiding levert inzicht op in de volgende kwesties:

 • De voorgeschiedenis; wat is privacy en waarom is het belangrijk
 • De verhouding tussen de AVG, UAVG en de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet e.d.
 • De plichten van de verantwoordelijke, de rechten van de betrokkene
 • De rechtmatige grondslagen van verwerking en verstrekking
 • De diverse relaties tussen gemeente, zorgaanbieder, politie, vrijwilliger, cliënt, derden
 • De samenwerking bij 1 casus -1 plan - 1 regisseur
 • Toestemming en het toestemmingsformulier
 • De doorbreking van de geheimhouding en de belangenafweging
 • De formele eisen aan de regionale samenwerking
 • De rol van de verwerker
 • De grenzen van de bevoegdheid tot het verwerken van gegevens
 • De risico’s van een onzorgvuldige werkwijze
 • De mogelijkheden bij fraude-opsporing, profiling en big data toepassing
 • De inrichting van de gegevensverwerkende systemen, cloud en outsourcing

De opleiding is intensief en interactief. In de opleiding wordt geoefend met praktijkvoorbeelden.Deelnemers kunnen deze vooraf aanleveren. Er is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt documentatie samengesteld met daarin opgenomen alle relevante wetgeving, de checklist ‘Informatie delen’ en een overzicht met betrouwbare bronnen.

Docenten

Materiaal

Voor deze opleiding is cursusmateriaal samengesteld, bestaande uit relevante wetgeving, een betrouwbaar bronnenoverzicht, jurisprudentie, uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, handreikingen en het ‘Model Gegevensverstrekking’ met de ‘Checklist Informatie delen zonder toestemming’.

Cursisten krijgen het net verschenen boek Privacy in het sociaal domein (auteur Corrie Ebbers en anderen) als studiemateriaal.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.399,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch, ex btw

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.