Cursus

€ 249,-

Toezicht op kwaliteit in de Wmo 2015


 • Het (wettelijk) kader voor kwaliteit van zorgaanbieders.
 • Hoe zorg je er voor dat de regels en het beleid op gemeentelijk niveau daadwerkelijk handhaafbaar zijn?
 • Inzicht in veelvoorkomende bezwaren die in de praktijk door zorgaanbieders die met toezicht worden geconfronteerd naar voren worden gebracht en de zin en onzin daarvan.

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Inhoud en resultaat

De cursus geeft u inzicht in de verschillende juridische gebieden die voor het goed kunnen uitoefenen van toezicht van belang zijn en gaat meer specifiek in op de actuele wetgeving en jurisprudentie die van belang is voor:

Het beschikken over een handhaafbaar normenkader, zowel voor de gecontracteerde aanbieders als voor derden die uit een persoonsgebonden budget worden betaald.

De verschillende bevoegdheden die de toezichthouder heeft. Wanneer mag welke bevoegdheid worden uitgeoefend (afschrift stukken, inzage medische dossiers etc.)? Welke grenzen moeten (bijvoorbeeld in het kader van de privacy) in acht worden genomen?

De mogelijkheden die de gemeente heeft om een (rechts)persoon die niet aan het toezicht wenst mee te werken tot medewerking te dwingen.

De ruimte die er bestaat om gegevens te delen met (bijvoorbeeld) andere toezichthouders of andere overheidsorganisaties.

Het opstellen van een toezichtrapport dat beantwoordt aan het doel of de doelen waarvoor het wordt opgesteld en die bruikbaar en houdbaar zijn in bestuursrechtelijke en in voorkomend geval civielrechtelijke vervolgprocedures.

Het nemen van maatregelen jegens cliënten en/of aanbieders indien de kwaliteit tekortschiet (voorwaarden aan de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget, beëindigen samenwerking met de aanbieder, openbaar maken toezichtrapport?).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers en juristen van gemeenten die belast zijn met toezicht op de kwaliteit of die daarmee in het kader van hun werk (bijvoorbeeld vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures) regelmatig mee te maken hebben. hebben.

Programma

De cursus levert inzicht op in de volgende kwesties:

 • Het (wettelijk) kader voor kwaliteit van zorgaanbieders.
 • Hoe zorg je er voor dat de regels en het beleid op gemeentelijk niveau daadwerkelijk handhaafbaar zijn?
 • Het wettelijk kader voor de toezichtsbevoegdheden. Welke bevoegdheden kunnen wanneer en binnen welke grenzen worden ingezet?
 • Inzicht in veelvoorkomende bezwaren die in de praktijk door zorgaanbieders die met toezicht worden geconfronteerd naar voren worden gebracht en de zin en onzin daarvan.
 • Het wettelijk kader met betrekking tot het delen van toezichtsinformatie met anderen binnen de gemeente, andere gemeenten of organisaties en de rechter. Welke geheimhoudingsplichten gelden er en wanneer mogen die plichten worden doorbroken?
 • De toetsing door de rechter van toezichtsrapporten. Met andere woorden: hoe maak ik een toezichtsrapport dat rechterproofis?
 • De consequenties die een gemeente aan een rapport van een toezichthouder kan verbinden. Terugvorderingen, beëindigen relatie, uitsluiten als aanbieder, openbaar maken rapport?

De cursus is intensief en interactief. In de opleiding is veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk en het wisselen van ervaringen. Deelnemers kunnen vooraf vragen en voorbeelden aanleveren, hier zal specifiek aandacht aan worden besteed in de cursus.

Docenten

Dennis van Tilborg
Advocaat en partner bij AKD
 
Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. . Twee pijlers van zijn praktijk betreffen het sociaal domein en toezicht en handhaving. Die twee werkvelden komen samen bij het toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo 2015. Dennis staat in zijn praktijk verschillende gemeenten bij in complexe toezichtstrajecten op aanbieders binnen de Wmo 2015 en kent daarom de dilemma’s die daarbij komen kijken goed.
 
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Tijdens de workshop ontvangt u de handouts van de presentaties en u ontvangt documentatie met daarin opgenomen relevante wetgeving en jurisprudentie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • Genoemd bedrag is incl. koffie en thee, excl. btw 21 %.
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Hanna Rab
U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl