1-daagse

€ 595,-

Privacydilemma’s in het publieke domein

28 oktober 2019

Utrecht
 • Intensieve en interactieve opleiding
 • Veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk
 • Cursisten kunnen vooraf vragen en voorbeelden aanleveren
 • Veel aandacht voor uitwisselen van ervaringen

Inleiding

U verwerft in deze cursus de kennis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) en overige regelgeving die nodig is om in de praktijk van alledag zorgvuldig en effectief gegevens kunt verwerken. Met deze opleiding krijgt u de juiste kennis om personen binnen de organisatie bewust te maken van gegevensverwerking en de rechten en verplichtingen die op de verwerker van persoonsgegevens rusten.

Inhoud en resultaat

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. De AVG richt zich zowel tot organisaties in het private als het publieke domein en bevat verschillende rechten en verplichtingen om een zorgvuldige omvang met persoonsgegevens te garanderen. Overheden hebben hierin een specifieke positie. Immers, bij de uitvoering van taken en verplichtingen door overheden, vindt er vrijwel altijd gegevensverwerking plaats. Denk aan het beoordelen van aanvragen, maar ook bij het ambtshalve uitvoeren van taken. De AVG en UAVG bieden het kader voor de verwerking van persoonsgegevens die hierbij plaatsvindt.Deze opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om in de dagelijkse praktijk op een praktische manier met gegevensverwerking om te kunnen gaan: zorgvuldig en effectief tegelijk. Tijdens deze cursus worden de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen - waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de AVG en UAVG - besproken. Aan de hand van een kort en bondig stappenplan worden handvatten gegeven om op een bewuste manier om te gaan met gegevensverwerking in het publieke domein.

Programma

De opleiding levert inzicht op in de volgende kwesties:

 • De voorgeschiedenis; wat is privacy en waarom is het belangrijk
 • De verhouding tussen de AVG, UAVG en de Wob, Who, Woo, Archiefwet e.d.
 • De plichten van de verantwoordelijke, de rechten van de betrokkene
 • De rechtmatige grondslagen van verwerking en verstrekking, specifiek in het publieke domein
 • De rol van de verwerker
 • De risico’s van een onzorgvuldige werkwijze (en tips om die risico’s te beheersen)
 • De nut en noodzaak van een protocol gegevensverwerking
 • De mogelijkheden bij automatische besluitvorming, profiling en big data toepassingenHelp, een datalek?!

De opleiding is intensief en interactief. In de opleiding is veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk en het wisselen van ervaringen. Deelnemers kunnen vooraf vragen en voorbeelden aanleveren, hier zal specifiek aandacht worden besteed in de cursus.

Docenten

Dennis van Tilborg
Advocaat en partner bij AKD
 
Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. Een van de pijlers van zijn praktijk betreft de open en digitale overheid. Dennis adviseerde in dat kader onder meer de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van kinderporno op internet en heeft met een decentrale overheid meegedacht over de recent voorgestelde wijziging van de Wet open overheid. Dennis is bovendien bezig met een promotieonderzoek over het gebruik van big data in het publieke domein.
 
Sanne Schipper
Advocaat bij AKD
 
Sanne Schipper is sinds 2015 werkzaam als advocaat bij AKD N.V. in de vakgroep Overheid & Onderneming te Breda. Zij treedt op voor verschillende overheden en adviseert en procedeert regelmatig over zaken die te maken hebben met overheidsinformatie. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken in het kader van de AVG, maar ook op het gebied van de Wob, Who en de Archiefwet heeft Sanne veel ervaring. Sanne heeft een aantal jaren voor een politieke partij gewerkt en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Die ervaring gebruikt zij nu in haar adviezen over overheidsinformatie, zeker wanneer het een politiek gevoelige kwestie betreft. Sanne vindt het belangrijk om complexe materie om te zetten naar een praktisch en concreet advies voor haar cliënten.
 

Materiaal

Er wordt syllabus samengesteld met daarin opgenomen relevante wetgeving en deelnemers ontvangen het stappenplan “Gegevensverwerking in de overheidspraktijk”.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 28 oktober 2019
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water/lunch.
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.