Seminar

€ 249,-

Hervorming administratieve keten sociaal domein


De aanstaande wijzigingen in de administratieve keten sociaal domein;

Impact hervorming administratieve keten voor gemeenten en zorgaanbieders;

Toekomstige ontwikkelingen in de administratieve keten sociaal domein.


Inhoud en resultaat:

Eerder dit jaar is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister De Jonge aangenomen om administratieve lasten voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet te verminderen. 2019 en 2020 worden jaren waarin de hervorming van de administratieve keten in het sociaal domein centraal staat. Een aantal maatregelen is reeds genomen, zoals een vast abonnementstarief per maand per 1 januari 2020 en de standaard administratie protocollen (SAP). Wat betekenen de wijzigingen in de administratieve keten voor gemeenten en zorgaanbieders? Tijdens het seminar geven we een overzicht van de veranderingen en belichten we de effecten. Ook bieden we een blik in de toekomst aan, want met de standaard administratieprotocollen en een vast abonnementstarief zijn we er nog niet. Wat moet er écht gebeuren om administratieve lasten in het sociaal domein te verlichten?

In diverse workshoprondes lichten we samen met experts uit de markt toe wat de consequenties zijn van de hervormingen in de administratieve keten en welke uitdagingen er liggen voor gemeenten en zorgaanbieders. We gaan onder andere in op de effecten van de wijzigingen voor beleid, inkoop / contractmanagement en het ICT-landschap.

Na afloop van het seminar heeft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de administratieve keten en weet u wat u te doen staat.

Voor wie

Het seminar is bestemd voor medewerkers werkzaam bij gemeenten of zorgaanbieders:

 • Beleids- & kwaliteitsmedewerkers;
 • Inkoop- & contractmanagers;
 • Afdelingshoofden (bedrijfsvoering, sociaal domein, informatiemanagement);
 • Bestuurders (gemeentesecretarissen & wethouders).

Programma

9:00 uur Inloop met koffie en thee

9:30 uur Interactieve opening door de dagvoorzitter

9:40 uur Ziek van bureaucratie. Aanpakken met gezond verstand.
Annette Stekelenburg ‘Minister’ van Leven Ministerievanleven.nl lees meer

 • Een verhaal over een gezin met intensieve zorg(en)
 • Op weg naar de bedoeling; hoe kunnen we het samen anders doen?Ministerievanleven.nl
 • Een oproep omkleed met veel voorbeelden tot het centraal zettenvan het leven i.p.v. de systemen en wetten.

10:05 uur Een jaar ontregel de zorg. Waar staan we nu?

Rita Verdonk Speciaal adviseur Ontregel de Zorg Jeugd en Wmo lees meer

 • Eén jaar schrappen
 • Schrapsessies: de praktijk van de professional
 • Hoogtepunten van de afgelopen 11 maanden
 • Werk aan de winkel: doorkijken naar 2020

10:35 uur Aangrijpingspunten voor vermindering van vermijdbare administratieve lasten

Quirien Houweling adviseur Ketenbureau i-Sociaal Domein lees meer

 • Administratieve keten: de wijzigingen op een rij (Abonnementstarief, SAP, iPGB 2.0)
 • Vertrouwen als vertrekpunt
 • Diversiteit in de keten
 • Over beleid en uitvoering

11:05 uur Koffie- en theepauze

11:20 uur Workshopronde 1

12:10 uur Workshopronde 2

U kunt uw voorkeur aangeven voor 2 van onderstaande workshops: *

 

1. Beleid en uitvoering verbonden: minder administratieve lasten, meer maatschappelijk effect, het kan!

 • Beleidsontwikkeling en de gevolgen daarvan voor uitvoerders in de praktijk.
 • Tips en praktische handreikingen om aan de slag te gaan met de invoering van het Wmo-abonnementstarief

door Bianca den Outer - partner - jb Lorenz lees meer

2. Impact veranderingen administratieve keten op het ICT-landschap van gemeenten

 • Veranderingen & standaardisatie vragen om Common ground gedachtegoed;
 • Procesautomatisering backoffice en werkvoorraad op basis van signalen;
 • Generieke koppelvlakken & afspraken softwareleveranciers sociaal domein.

door Marvin Hendrikse - lid van de Raad van bestuur - Stipterlees meer

3. Standaardisatie: Geleerde lessen berichtenverkeer in de Wet langdurige zorg

door Wouter Fleers - directeur - TBA Advies lees meer

4. Contractmanagement: administratie KPI’s vertalen naar (inkoop)contracten/ contractmanagement

door Hans Scholten - directeur Factum Advies en Paul van Kuilenburg - senior adviseur - Factum Advies lees meer

* U ontvangt een aantal weken voordat het seminar plaatsvindt een bevestiging waarin u uw keuze voor de workshops kunt aangeven 

13:00 uur Afsluiting o.l.v. de dagvoorzitter

13:15 uur Lunch .

14.00 uur Einde 

Docenten

Docentprofiel met cartaID 9206 niet gevonden.
Docentprofiel met cartaID 9207 niet gevonden.
Docentprofiel met cartaID 7215 niet gevonden.
Hans Scholten
Commercieel directeur Factum Advies
 
Factum is in 1998 ontstaan uit een samenwerkingsverband van vrijgevestigde gespecialiseerde ergotherapeuten. Toeleiding naar de zorg en indicatiestelling was het specialisme in de beginperiode. In de afgelopen 18 jaar is het sociaal domein sterk aan verandering onderhevig geweest en ziet het er compleet anders uit. Factum heeft steeds opnieuw geïnvesteerd in kennis van haar medewerkers op de Wmo en Jeugdwet en deze ontwikkelingen ingebed in de organisatie.
 
Docentprofiel met cartaID 9205 niet gevonden.
Docentprofiel met cartaID 7214 niet gevonden.
Docentprofiel met cartaID 9203 niet gevonden.
Docentprofiel met cartaID 9204 niet gevonden.

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 0 studie-uren rekenen.

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • € 249,- incl. koffie/thee en lunch, excl. btw

  Groepskorting: Wilt u met meerdere collega's deelnemen aan dit congres, dan gelden er speciale prijzen. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Paula Vrolijk,

  , tel. 020 8200 908. 

aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Hanna Rab
U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl