1-daagse cursus


Water in de Omgevingswet voor juristen – alleen incompany


 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • De bruidsschat voor Waterschappen
 • Waterschapsverordening van rechtswege
 • Organisatorische verdieping

Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Wat verandert er concreet op juridisch vlak voor de waterschappen? Uitgangspunt voor deze cursus is de overgang Waterwet – Omgevingswet en de veranderingen in het juridisch instrumentarium.

Er is behoefte aan overzicht hoe dit stelsel juridisch voor Waterschappen gaat uitwerken.

Inhoud en resultaat

Ten behoeve van de naleving van wet-regelgeving ter bescherming van oppervlaktewater en het grondwater wordt kennis verstrekt van de nieuwe wetgeving en de nieuwe wijze van werken.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen die werkzaam zijn bij waterschappen.Voor andere overheden is een soortgelijke training mogelijk

Programma

Start met een kennisquiz (Mentimeter)

1. Omgevingswet in het kort

 • Algemene doelstellingen en zorgplichten
 • Verbeterpunten
 • Uitgangspunten
 • Omkering, stelselherziening omgevingsrecht, planning DSO
 • Kerninstrumenten
 • Kernwerkwijze op decentraal niveau
 • Verbinding Wbp met overige regelgeving waterschap
 • Doorwerking – van visie naar uitvoering
 • Activiteiten onder de Ow
 • Subsidiariteit

2. Water in de AMvB’s: Ob, Bkl en Bal

 • Omgevingsbesluit
 • Besluit Kwaliteit leefomgeving
  • Programmaplicht bij dreigende overschrijving omgevingswaarde
  • Watertoets specifiek, nu en straks, klimaatopgave en kerninstrumenten
  • Instructieregels waterschapsverordening
  • Beoordelingskader Bkl
 • Besluit activiteiten leefomgeving
  • MBA’s gereguleerd door het Rijk (centraal/descentraal
  • Bal-indeling
  • Systeem
  • Zelf oefenen met Bal
  • Zorgplicht Bal + relatie bruidsschat
  • Maatwerk in verschillende vormen

3. Wateractiviteiten en regulering

 • Lozingsactiviteiten
 • Wateronttrekkingsactiviteiten
 • Beperkingengebiedactiviteiten
 • Projectbesluit
 • Gedoogplicht
 • Schadevergoeding

4. Relatie gemeente / waterschap

 • Omgevingsplan en waterschapsverordening
 • Bruidsschat
 • Gemeentelijke watertaken
  • Toekomst GRP

5. Toezicht en handhaving

 • Huidig stelsel
 • Onder de Omgevingswet
 • Overgangsrecht

Docenten

Peter de Putter
Adviseur
 
Peter geldt als een van de kopstukken op het terrein van waterwetgeving. Hij is goed thuis in vrijwel alle kennisgebieden van het bestuurlijk-juridische waterbeheer, of het nou het watersysteem of de waterketen betreft. Zijn juridische specialisaties zijn als volgt samen te vatten: stedelijk waterbeheer, grondwaterbeheer, waterbeheer en ruimtelijke ordening, Waterwet en onderliggende regelgeving en dus ook de specifieke wateraspecten van de nieuwe Omgevingswet. In zijn werk probeert hij de vaak complexe wet- en regelgeving terug te brengen tot voor de praktijk begrijpelijke taal. Bovenal is hij bezig samenwerking in de wereld van het water en aanliggende beleidsterreinen concreet vorm te geven. Peter publiceert veel, geeft regelmatig les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Niet in de laatste plaats kent Peter de bij het waterbeheer betrokken partijen goed, van rijksniveau tot aan de gemeenten, van werkvloer tot aan de bestuurderstafel.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de hand-outs van de presentatie. Eventueel achtergrondmateriaal wordt digitaal geleverd

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl