1-daagse cursus


Water in de Omgevingswet voor handhavers – alleen incompany


 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • Toezicht en handhaving
 • Zorgplicht, doelvoorschriften, maatwerk: anders mee omgaan
 • Wijzigingen in Awb
 • Veranderende rol handhaver
 • Toepassing in een praktijkcasus

Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast.

Er is behoefte aan overzicht hoe dit stelsel in de praktijk voor handhaving gaat uitwerken, want de rol van handhaver gaat veranderen.

Inhoud en resultaat

Ten behoeve van de naleving van wet-regelgeving ter bescherming van oppervlaktewater en het grondwater wordt kennis verstrekt van de nieuwe wetgeving en de nieuwe wijze van werken en de consequenties voor de handhaving.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor toezichthouders en handhavers, werkzaam bij waterschappen.

Programma

1. De hoofdlijnen van de Omgevingswet in relatie tot water

 • Doel van de wet (werken op basis van vertrouwen, meer ruimte voor ontwikkelingen, meer eigen afwegingsruimte om regels te stellen en meer werken op basis van afspraken in plaats van eenzijdige voorschriften)
 • Relatie rijksregelgeving en decentrale regelgeving: relatie omgevingsvisies, programma’s en verordeningen
 • Water in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (omgevingswaarden, instructieregels en monitoring), in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): lozingsactiviteiten en grondwateronttrekkingen en in het Omgevingsbesluit (procedures, instemmingsregeling e.d.);
 • Vergunningverlening, algemene regels en (algemene en bijzondere) zorgplichten
 • Projectbesluit en/of ‘vergunning eigen dienst’
 • Maatwerkmogelijkheden: maatwerkregels en/of maatwerkvoorschriften (ook relatie ws-verordening en omgevingsplan, m.n. bij lozingsregels van belang)

2. Inhoudelijke verdieping specifiek voor handhaving:

 • Inzoomen op het Bal: van oud naar nieuw, systematiek, wat moet je weten
 • Invulling van de zorgplicht: andere manier van handhaving
 • Hoe organiseer je toezicht en handhaving onder de Omgevingswet? Wet VTHd. Impact van lopende procedures en opgelegde maatregelen zoals dwangsommen
 • Praktijkcases handhaving onder de Omgevingswet

Docenten

Erik Mossel
Zelfstandig adviseur
 
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl