Cursus

€ 249,-

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis – voor gemeenten

31 oktober 2019

Utrecht

Inleiding

Vanaf 2021 verdwijnt de functie ‘centrumgemeente voor Beschermd Wonen’. Dan zijn alle gemeenten zelfstandig verantwoordelijk voor de ondersteuning (zo nodig met 24-uurs verblijf) van mensen met psychiatrische problemen en/of licht verstandelijke beperkingen. Bovendien wordt dan de Wlz opengesteld voor cliënten waarvan is vastgesteld dat zij blijvend zijn aangewezen op 24 uurszorg. Deze ‘doordecentralisatie’ geeft een belangrijke impuls aan het verder ambulantiseren van de ondersteuning, op weg naar ‘beschermd thuis’. Dit is een flinke opgave voor de gemeenten die vraagt om een samenhangende, integrale aanpak over meerdere domeinen. Waaruit bestaat die opgave en welke aanpak kan daarbij worden toegepast?

Inhoud en resultaat

In deze cursus leert u geschiedenis van het Beschermd Wonen, zodat u snapt welke stappen nu gezet worden en waarom. U krijgt meer inzicht in de praktische aspecten, waaronder wet- en regelgeving, de huidige praktijk van dienstverlening en de varianten van bekostiging. We geven u onze visie op de inhoud van de opgaven voor de komende tijd en we delen onze inzichten over de mogelijke inhoud van een passende aanpak. We delen onze ervaringen in verschillende regio’s met u, zowel de mooie als de teleurstellende. Na afloop van de cursus kent u de opgaven en heeft u concrete beelden bij een mogelijke aanpak daarvan. Ook leert u de cliënten (een beetje) kennen zodat u de zorgvragen gaat begrijpen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor betrokken beleidsambtenaren van gemeenten. Dit zijn vooral de ambtenaren die de Wmo (Beschermd Wonen en Opvang) in portefeuille hebben en/of bekend zijn met de OGGZ. Wij veronderstellen enige voorkennis van het advies van cie. Dannenberg en kennis van het gemeentelijk sociaal domein.

Programma

 • De geschiedenis van het beschermd wonen in vogelvlucht en de actuele wettelijke inbedding
 • Het huidige ondersteuningsaanbod en de bekostiging, verantwoordelijkheden gemeenten vanaf 2021
 • Achtergronden en uitdagingen sinds de Wmo2015 en het advies van de cie. Dannenberg
 • Kansen voor ambulantisering vanuit de cliëntperspectief: wanneer wel/niet
 • Voorwaarden voor ambulantisering: basisinfrastructuur voor passende ondersteuning
 • Mogelijkheden voor een aanpak: creëren van verbinding tussen meerdere levensdomeinen
 • Tussendoor: ervaringen vanuit het hele land, van de docenten en van de deelnemers
 • Tussendoor: ruimte voor discussie en concrete vragen

Docenten

Nico Dam
Partner Bureau HHM
Nico is een sterk resultaatgerichte adviseur, die in staat is actuele ontwikkelingen overtuigend te vertalen naar verschillende niveaus van de organisatie en in beleid en uitvoering. Hij is vastberaden en weet ook andere mensen te enthousiasmeren. Zijn interesse ligt vooral bij vernieuwingen op het grensvlak van maatschappelijke zorg en welzijn en in het bijzonder de rol van gemeenten in de organisatie van ondersteuning aan kwetsbare mensen. Met Nico krijgt de opdrachtgever een ervaren en gedreven projectleider/adviseur, die als gesprekspartner voor managers en bestuurders kan helpen (strategische) doelen te ontwikkelen en te realiseren. Als partner is Nico binnen HHM expert op het gebied van de Wmo.
 
Sylvia Schutte
Senior Adviseur bij bureau HHM

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 31 oktober 2019
 • 13:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 249,-
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.