2-daagse cursus

€ 995,-

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

6 april 2021

Utrecht
 • Specifiek gericht op de niet-basistaken milieu voor gemeenten
 • Voor handhavers, toezichthouders en vergunningverleners bouwen en milieu
 • Activiteitenbesluit: activiteiten die niet onder basistaken vallen
 • Milieubeleid en VTH, integrale aanpak, milieubelastende activiteiten, milieukunde
 • In 2 dagen helemaal bij

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Veel gemeenten houden toezicht op bedrijven. Dat zijn alle inrichtingen exclusief de bedrijven die onder het basistakenpakket van de omgevingsdienst vallen. Het blijkt dat veel gemeenten nog steeds veel taken doen die niet onder de basistaken vallen. En dat dit vaak ook om behoorlijk veel inrichtingen gaat. Dit betekent dat er dus binnen gemeenten ook kennis moet zijn over die specifieke milieutaken, vaak geregeld in het Activiteitenbesluit.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren. De cursus is op maat ingericht voor de achterblijvende gemeentelijke milieutaken (geen taak van de omgevingsdiensten), waarbij aansluiting is gezocht bij aanverwante gemeentelijke regels voor bijvoorbeeld bouwen, slopen, APV, rioleringsvoorschriften, etc.

De cursus betreft generieke deskundigheidsvereisten zoals benoemd in de KPMG criteria, maar dan wel specifiek en op maat voor toezicht en handhaving van de niet-basistaken milieu door een gemeente.

Na het volgen van deze cursus is de cursist:

 • op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste normen en richtlijnen op gebied van milieuhandhaving in relatie tot de niet-basistaken milieu,
 • in staat het instrument risicoanalyse (bijv. branche- of activiteitgericht) op hoofdlijn te hanteren en prioriteiten te kunnen stellen en/of daarmee te kunnen omgaan, inclusief de vervulling van de taak bij eventuele calamiteiten
 • bekend met (bepalen noodzaak tot inzet van) de meest voorkomende thema’s en technische aspecten binnen milieuhandhaving (bijv. afval, afvalwater, geluid- geur metingen)

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor de handhavers, toezichthouders en vergunningverleners bij gemeenten die de niet-basistaken milieu voor hun rekening (gaan) nemen. Dit zijn deels BWT-ers die ook milieu moeten doen, bouwplantoetsers/casemanagers die milieu mee moeten nemen in de integrale beoordeling en milieumedewerkers die hun kennis willen updaten.

Programma

Omgevingsrecht en de plaats van het milieurecht

 • Schets van het omgevingsrecht en de plaats van het milieurecht daarin. Ontwikkelingen van milieurecht en milieubeleid, incl. waterwetgeving en natuurwetgeving (de reikwijdte van de Wabo) en komende Omgevingswet

Milieubeleid van VTH beleid

 • De meest relevante milieuthema’s, inclusief duurzaamheid en energie, Wet VTH, vertaling van milieuthema’s naar prioriteiten en risicoanalyses

Fysieke leefomgeving, integrale aanpak

 • Verbreding naar het omgevingsrecht, inclusief ruimtelijke ordening/bestemmingsplan (strijdig gebruik), drank- en horeca en APV

Inrichting(en) en milieubelastende activiteiten

 • Van milieuvergunning voor een inrichting naar de ontwikkeling van de milieubelastende activiteit. Wanneer is er nog sprake van een vergunning voor milieu inclusief de relatie met het basistakenpakket van een omgevingsdienst

Activiteitenbesluit milieubeheer

 • Behandeling van alle activiteiten die niet onder het basistakenpakket vallen
 • Van doel- en middelvoorschriften naar maatwerkregels en -voorschriften incl. zorgplicht. Behandeling van de milieuthema’s afval, afvalwater, geluid, geur en lucht (incl. shisha lounges, stookinstallaties en energie), bodem, gevaarlijke stoffen en asbestverwijdering.
 • Relatie met Bouwbesluit
 • Administratief toezicht en Activiteitenbesluit: behandeling van voorbereiding van het toezicht gericht op alle administratieve verplichtingen
 • Doorkijk naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving

Milieukunde, voor zover van belang bij het niet-basistakenpakket

 • Behandeling van de technische aspecten, waarvan kennis noodzakelijk is bij de controle van een bedrijf: veiligheidsinformatiebladen, technieken en (eigen) veiligheid, afvalwaterafscheiders vet en olie

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Wet economische delicten (WED)

 • Voor zover van belang voor handhaving niet-basistaken

Bij elk onderdeel worden praktijkcases ingebracht om het levendig en beeldend te maken.

 

Docenten

Erik Mossel
Zelfstandig adviseur
 
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 6 april 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 995,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 150,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl