1-daagse cursus

€ 249,-

Wet verplichte GGZ

11 mei 2020

Utrecht
 • Op 1 januari 2020 treeft de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking.
 • De Wvggz legt meer nadruk op de positie en de betrokkenheid van de cliënt en zijn naasten en regelt dat verplichte ggz straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.
 • Deze wet heeft gevolgen voor gemeenten en ketenpartners.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u handvatten gekregen hoe om te gaan met deze nieuwe taak.

U heeft kennis over:

 • De geschiedenis en de hoofdlijnen van de wet;
 • De twee wegen naar de verplichte ggz;
 • De crisismaatregel en de zorgmachtiging;
 • Het karakter van het verkennend onderzoek;
 • De verschillen tussen de Wet bijzondere opsluiting psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang (Wzd);
 • De veranderde positie van de cliënt;
 • De positie van de familievertrouwenspersoon;
 • De veranderende rol van de gemeente, met in het bijzonder de rol van de burgemeester.

Verder krijgt u handvatten met betrekking tot:

 • De lokale / regionale implementatie van de Wvggz:
  • Prioriteiten en randvoorwaarden;
  • Afwegingen die u als gemeente kunt maken
 • Het inschatten van de in- en uitvoeringskosten;
 • Het organiseren van de implementatie in relatie tot de sluitende aanpak personen met verward gedrag.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van de gemeente die zich bezig (gaan) houden met de implementatie van de Wvggz, zoals beleidsmedewerkers, medewerkers van toegangsteams / sociale wijkteams en medewerkers Openbare Orde en Veiligheid. Ook staat de cursus open voor medewerkers van GGZ-instellingen en andere geïnteresseerden in het onderwerp.

Programma

Het programma van de workshop zal onder andere bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Geschiedenis van de Wet verplichte GGZ; Verschillen en overeenkomsten tussen de wet BOPZ en de Wvggz en de samenhang met andere wetten;
 • Wat verstaan we onder verplichte / onvrijwillige zorg binnen de Wvggz?
 • De crisismaatregel en de zorgmachtiging;
 • De uitvoering van verplichte zorg;
 • De positie van familie en naasten;Informatiedeling binnen de Wvggz;
 • Wat verandert er nou voor gemeenten? Waar moet je als gemeente aan denken bij de inrichting?
 • Hoe ziet het verkennend onderzoek eruit?
 • Voorbeelden uit het land.

Tijdens de workshop is er veel ruimte voor vragen, uitwisseling en discussie. Er bestaat immers nog geen blauwdruk voor de implementatie van deze nieuwe wet. Tegelijkertijd is er wel al veel materiaal voorhanden en hebben de docenten al veel ervaring op het gebied van de GGZ en de forensische zorg.

Docenten

Jack van der Kruijs
Specialist Sociaal Domein/Managing consultant
 
Jack van der Kruijs heeft als specialist Sociaal Domein jarenlange ervaring binnen de Jeugdzorg, GGZ en Justitie. Zijn expertise ligt op het ondersteunen van gemeenten bij transformatie- en implementatieprocessen, met bijzondere aandacht voor de positie van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Jack werkt als zelfstandig adviseur vanuit Phaedrus Advies en management is ambassadeur van de Nieuwe GGZ en initiatiefnemer van het landelijk netwerk ‘GGZ-vriendelijke gemeente’.
 
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Op de cursus ontvangt u een map met de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 11 mei 2020
 • 13:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 249,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus.

  Incompanymogelijkheden

  Wilt u deze cursus liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de cursus ook incompany voor u organiseren. Programmamanager Paula Vrolijk vertelt u graag meer over de mogelijkheden, zij is bereikbaar via tel. 020 - 8200 908 en via paula@berghauserpont.nl.

aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Hanna Rab
U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl