Seminar

€ 395,-

Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan


Hoe kunnen moeten binnen een omgevingsplan bedrijfsmatige activiteiten geregeld worden? Gemeenten zijn nog op zoek naar manieren om dit goed te regelen, maar het duurt niet lang meer tot de Omgevingswet in werking treedt. De staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan biedt hiervoor een hulpmiddel en een inspiratiekader. Tijdens dit seminar wordt door de makers van de staalkaart zelf inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en hoe deze ingezet kan wordent. Er is veel ruimte om vragen aan hen te stellen. U gaat naar huis vol inspiratie en ideeën over een praktische aanpak van bedrijfsmatige activiteiten!

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Eén van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is het integraal benaderen van de fysieke leefomgeving. Dit betekent onder meer het integreren van het ruimtelijk spoor en het milieuspoor, tot nu toe betrekkelijk gescheiden werelden. Het gemeentelijke omgevingsplan wordt straks hét instrument waarin deze integratie op lokaal niveau gaat plaatsvinden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. De Omgevingswet biedt bovendien bestuurlijke afwegingsruimte, zodat een gemeente de regulering van de omgevingskwaliteit precies kan afstemmen op haar eigen, specifieke lokale, behoefte. De gemeente kan bewust keuzes maken over de omgevingskwaliteit binnen haar grondgebied en op welke manier zij dit wil reguleren.

Staalkaart

De staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan is een hulpmiddel en inspiratiekader voor gemeenten. De staalkaart geeft voorbeelden van:

 • de manier waarop gemeenten een keuze kunnen maken in de na te streven omgevingskwaliteit in relatie tot bedrijfsmatige activiteiten en
 • hoe hieraan vorm kan worden gegeven.

Deze staalkaart biedt in 130 pagina’s:

 • Een stappenplan gericht op het komen van visie en ambitie op een gebied naar concrete regels in het omgevingsplan, toegespitst op bedrijfsmatige activiteiten.
 • Verschillende mogelijkheden om bedrijfsmatige activiteiten op bedrijventerreinen in het omgevingsplan te regelen.
 • Mogelijkheden voor het regelen van bedrijfsmatige activiteiten in stedelijk gebied buiten een bedrijventerrein (in een gemengd gebied en in een woonwijk).

Een van de uitgangspunten van deze staalkaart is:

eenvoudig regelen waar het kan, complexer regelen indien nodig of gewenst.

Inhoud en resultaat seminar

In dit seminar wordt via verschillende inleidingen inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan. Je verkent hoe je in de praktijk bedrijfsmatige activiteiten kan gaan regelen.

Gemeenten en omgevingsdiensten zijn nu nog zoekende. Dit seminar biedt u inspiratie en ideeën voor een praktische aanpak wanneer de Omgevingswet van kracht wordt en in de voorbereiding daarop.

Relatie met het Groene boekje

De bekende VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering wordt niet meer door de VNG geactualiseerd en de staalkaart biedt een nieuwe aanpak van hoe je bedrijfsmatige activiteiten evenwichtig kunt toedelen aan locaties.

Volgens Marco Lurks van de VNG “wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel die herkenbaar en goed navolgbaar is.”

Des te meer reden om u op de hoogte te stellen van de nieuwe aanpak.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor (milieu)adviseurs, specialisten, beleidsmedewerkers, vergunningverleners milieu, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen. Zij gaan nu omgevingsplannen opstellen en krijgen daarbij te maken met milieuthema’s. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten, maar ook bij provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

Programma

9.30 Opening en vragen verzamelen

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

9.35 Omgevingswet: ruimte en milieu integreren

 • Systeemwijziging:
  • switch van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving
  • in combinatie met de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor het omgevingsplan
  • en de mogelijkheid voor gemeenten om zelf regels te stellen, of niet
 • de relatie met de bruidsschat
 • (on)mogelijkheid van omgevingswaarden in het omgevingsplan

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

9.50 Inhoud Staalkaart op hoofdlijnen

 • De staalkaart biedt concrete regels voor het omgevingsplan
 • Met een stappenplan van visie naar regels
 • Voor verschillende soorten stedelijk gebied
 • Voor verschillende gebiedsprocessen
 • Met regels over gebruiksruimte (benutten) en regels over beschermen

Wim Drost, Rho Adviseurs voor leefruimte

10.10 Toedelingsprincipes bedrijfsmatige activiteiten

 • Van inrichting naar activiteit: wat zijn bedrijfsmatige activiteiten eigenlijk?
 • Nieuw principe bij toedeling bedrijfsmatige activiteiten
 • Verschillen met bedrijven en milieuzonering
 • Onderzoek, melding, vergunning
 • Wat doe je met cumulatie?

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

Koffiepauze tussendoor

11.30 Gebiedsgericht differentiëren

 • Geluid, geur en trillingen

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

 • Wat te doen met:
  • Scholen en kinderdagverblijven
  • Horeca
  • Supermarkten
  • Sportterreinen
  • Bedrijf aan huis
  • Verkeersaantrekkende werking

Wim Drost, Rho Adviseurs voor leefruimte

12.10 Werking van het mengpaneel

 • Wanneer mengpaneel?
 • Mogelijke opzet van mengpaneel
 • Compensatie in vrije regelruimte: hoe ga je hier mee om?
 • Praktijkcase

Wim Drost, Rho Adviseurs voor leefruimte

12.30 Vragen verzamelen

12.35 Lunch

13.15 De regels in het omgevingsplan: hoe zien ze er uit?

 • Look en feel: anders dan bestemmingsplanregels!

Wim Drost, Rho Adviseurs voor leefruimte

 • Verschillende regels belicht: een rondvlucht
 • Voortschrijdend inzicht, ruim een jaar na oplevering

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

14.00 Aan de slag met praktijkcases

De deelnemers gaan aan de slag met verschillende praktijkcases, zowel qua te maken keuzes als voorbeeldinvulling van regels. Daarna worden deze gezamenlijk bekeken en aangegeven welke lessen te trekken zijn.

16.00 Vragenuurtje aan de makers van de Staalkaart

Het laatste blok is ingericht om vragen te stellen, eigen praktijkcases te bespreken en stellingen te bediscussiëren. U gaat volledig ingelicht naar huis.

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV en iemand van Rho Adviseurs voor leefruimte

16.45 Borrel

Docenten

Rein Bruinsma
Senior adviseur leefomgevingskwaliteit, Royal HaskoningDHV
 
Rein werkt voor gemeenten, maar ook voor provincies en het rijk en soms voor bedrijven. De advisering kan gaan over alle fasen van het planproces: van de initiatieffase met het karakter van een globale verkenning, naar het uitwerken van een stedenbouwkundig ontwerp in samenhang met de eisen vanuit milieu en de kansen voor een goed en duurzaam woon- en leefklimaat, tot het vastleggen van de plannen in het bestemmingsplan.
 
Wim Drost
Adviseur leefomgeving bij Rho adviseurs voor leefruimte
 
Wim ondersteunt, als adviseur leefomgeving, bestuursorganen bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen. Hij ondersteunt initiatiefnemers bij het inpassen van hun activiteiten binnen de regels die daaraan in het kader van de Omgevingswet zijn gesteld of gaan worden gesteld.
 

Materiaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs van de presentatie

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 395,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor dit seminar zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl