Workshop

€ 249,-

Doelen en resultaten in het sociaal domein


 • Krijg handvatten om doelen te beschrijven en te sturen op resultaat
 • Leer de effectketen toepassen op alle aspecten van uw werk in het sociaal domein
 • Leer op basis van een aantal variabelen (soort gemeente, soort cliënt, kennisniveau etc.) afleiden welke doelen u moet stellen
 • Leer vaststellen welke methodes en middelen nodig zijn voor het behalen van resultaten
 • Leer meten of u de gewenste resultaten heeft bereikt

Inhoud en resultaat

Het doel van de workshop is het aanleren en aanscherpen van uw vaardigheden doelen te stellen in relatie tot resultaten voor cliënten, cliëntgroepen en de gemeenschap als geheel. Na afloop bent u in staat om duidelijk meetbare outcome-criteria te formuleren en deze vast te leggen in contracten met uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties.

Methodiek

Allereerst wordt aan de hand van de zogenaamde effectketen vastgesteld wat nu eigenlijk een “resultaat” is en op welke niveaus u daarmee aan de slag kan (cliënt, cliëntgroep en gemeenschap). Zijn er barrières voor het sturen op resultaat en hoe kunnen we die aanpakken? Vervolgens gaan we op basis van de keten en uw aannames aan de slag om doelen te stellen. Concrete doelen die echt bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten. Tenslotte stellen we vast hoe we de doelen kunnen meten, of we de gestelde doelen hebben behaald en of deze ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het gewenste resultaat.

Soorten doelen

U leert het onderscheid tussen “doen”-doelen en “leren”-doelen. En onderscheid aanbrengen tussen “bereiken”-doelen en “voorkomen”-doelen. Daarbij leert u ook wanneer u welke doelen moet inzetten om een zo groot mogelijke kans op succes te realiseren. Ook leert u doelen te stellen voor uzelf, uw team of afdeling, de gemeente en het sociaal domein als zodanig. Met als sluitstuk het uitwerken van concrete doelen naar contractuele bepalingen en subsidiebepalingen richting aanbieders van zorg en welzijn.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor gemeentelijke programma- en accountmanagers, beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers binnen het sociaal domein. Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Programma

 • Wettelijk kader en definities van doel en resultaat in het sociaal domein
 • Definities van doel en resultaat buiten het sociaal domein (en wat u daaraan heeft) Soorten doelen, hoe en wanneer stelt u bepaalde doelen
 • Resultaten in relatie tot doelen
 • Kernbedingen, randvoorwaarden en algemene voorwaarden in afspraken met aanbieders van zorg en welzijn
 • Effectketen en toelichting op de elementen en samenhang (mens & middelen, werkprocessen, producten, resultaten)
 • Per cursist opstellen van een effectketen, resultaten, doelen, afsprakenset met aanbieders en meetset

Docenten

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch.
aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Paula Vrolijk-De Vries
Paula Vrolijk-de Vries
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paula via 020 – 8200 908 of via paula@berghauserpont.nl